TONGMANG - Tính tổng mảng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 1 megabyte
Đăng bởi: vinhntndu

Cho mảng A có N phần tử. Tính tổng dãy A đó

INPUT: 

Gồm một dòng duy nhất chứa N + 1 số nguyên, có giá trị từ 0 tới 10^13-1, bao gồm các số N (N<=1000000)a1a2,..., aN.

OUTPUT: Kết quả bài toán
 
 

Ví dụ

Đề nghị các bạn suy nghĩ cẩn thận trước khi làm. Đây là bài cực khó, đòi hỏi độ suy nghĩ sâu và có tư duy tốt cùng ý thức cảnh giác đề phòng cao độ. Vì vậy, mình thành thật khuyên các bạn nên chuyển qua bài khác làm, để tránh lãng phí thời gian.

 

Back to Top