J4F - Dia da Mentira
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: vinhntndu

Bài chỉ có 1 vài test.

input: không có gì :v

output: "you are the loser" hoặc "you are the winner".

*Bài này để luyện tập với random

Ví dụ

Back to Top