USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số nguyên dương a và b, hãy tìm ước số chung lớn nhất của a và b.

Dữ liệu nhập:

- Gồm 2 số a và b cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ a, b ≤ 1018)

Dữ liệu xuất:

- Là ước số chung lớn nhất của a và b.

Ví dụ

 • input
  6 9
  output
  3
 • input
  1 10
  output
  1
Back to Top