Các bài đã nộp của KillMonger
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
997078 30/10/2021 11:03:59 KillMonger SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
997073 30/10/2021 10:43:00 KillMonger PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
996284 28/10/2021 13:28:05 KillMonger PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1016 KB
996283 28/10/2021 13:26:29 KillMonger PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
996282 28/10/2021 13:20:51 KillMonger PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
989490 14/10/2021 13:22:44 KillMonger MULBIG - A MŨ B Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 5276 KB
989487 14/10/2021 13:21:01 KillMonger MULBIG - A MŨ B Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 5016 KB
926053 30/06/2021 09:29:55 KillMonger PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
925749 29/06/2021 17:50:18 KillMonger TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 976 KB
925438 28/06/2021 16:38:43 KillMonger TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 792 KB
925436 28/06/2021 16:26:31 KillMonger TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1032 KB
780275 03/08/2020 17:04:35 KillMonger KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1596 KB
780273 03/08/2020 16:59:07 KillMonger KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
742381 11/04/2020 08:35:20 KillMonger DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
742295 10/04/2020 17:04:00 KillMonger LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
741857 09/04/2020 10:09:49 KillMonger Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
741840 09/04/2020 08:37:25 KillMonger Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 15908 KB
741765 08/04/2020 21:11:07 KillMonger TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
739176 01/04/2020 20:52:30 KillMonger VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2876 KB
739170 01/04/2020 20:41:47 KillMonger VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Wrong answer on test 14 921 ms 2316 KB
739169 01/04/2020 20:38:56 KillMonger VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Wrong answer on test 14 968 ms 2380 KB
738964 01/04/2020 10:38:25 KillMonger VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Time limit exceed on test 14 1046 ms 2908 KB
738952 01/04/2020 10:00:18 KillMonger VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 860 KB
733356 15/03/2020 22:19:19 KillMonger NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
727970 02/03/2020 18:09:41 KillMonger PALI - Số Palindrome GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
726960 28/02/2020 15:35:46 KillMonger NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2472 KB
726895 28/02/2020 12:07:49 KillMonger VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726894 28/02/2020 12:05:47 KillMonger VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1028 KB
726892 28/02/2020 12:02:26 KillMonger VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 748 KB
726887 28/02/2020 11:49:44 KillMonger VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1036 KB
726880 28/02/2020 11:41:19 KillMonger VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1044 KB
726878 28/02/2020 11:26:08 KillMonger VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1044 KB
726789 28/02/2020 01:30:47 KillMonger NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 453 ms 2480 KB
726788 28/02/2020 01:29:37 KillMonger NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Time limit exceed on test 25 515 ms 2492 KB
726787 28/02/2020 01:28:14 KillMonger NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Time limit exceed on test 25 562 ms 2480 KB
726786 28/02/2020 01:24:52 KillMonger NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2472 KB
726103 26/02/2020 16:38:23 KillMonger BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1008 KB
726086 26/02/2020 16:01:11 KillMonger MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
723730 21/02/2020 19:16:44 KillMonger TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 12 1078 ms 2444 KB
723728 21/02/2020 19:12:51 KillMonger TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 12 1093 ms 2432 KB
723719 21/02/2020 18:42:55 KillMonger PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
723708 21/02/2020 17:34:02 KillMonger FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723696 21/02/2020 17:02:18 KillMonger QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
722612 19/02/2020 13:31:07 KillMonger RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
722611 19/02/2020 13:29:14 KillMonger RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
722610 19/02/2020 13:14:30 KillMonger RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
722349 18/02/2020 21:36:36 KillMonger HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722348 18/02/2020 21:34:51 KillMonger CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722347 18/02/2020 21:33:07 KillMonger CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
722334 18/02/2020 21:24:00 KillMonger CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
722232 18/02/2020 18:15:34 KillMonger MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722230 18/02/2020 18:14:01 KillMonger MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
722227 18/02/2020 18:07:57 KillMonger LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722219 18/02/2020 17:53:20 KillMonger CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722009 18/02/2020 11:22:11 KillMonger DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
721994 18/02/2020 11:07:41 KillMonger HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
721939 18/02/2020 09:07:39 KillMonger HC - Hồ nước GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
721878 17/02/2020 22:42:54 KillMonger HELLO - Xin chào GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 1804 KB
721877 17/02/2020 22:41:30 KillMonger HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
721841 17/02/2020 21:31:36 KillMonger BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
721406 17/02/2020 11:22:45 KillMonger CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
721399 17/02/2020 11:19:36 KillMonger CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 78 ms 3168 KB
721364 17/02/2020 10:02:47 KillMonger CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 2736 KB
721187 16/02/2020 20:32:04 KillMonger CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 3248 KB
719981 14/02/2020 10:55:58 KillMonger COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
719977 14/02/2020 10:51:57 KillMonger COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 916 KB
719820 13/02/2020 23:43:38 KillMonger COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2588 KB
719660 13/02/2020 17:38:39 KillMonger TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
717632 09/02/2020 22:32:17 KillMonger SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2540 KB
717327 09/02/2020 13:53:03 KillMonger HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
716951 08/02/2020 16:35:15 KillMonger HISO - Hiệu số GNU C++ Runtime error on test 7 15 ms 2680 KB
714712 05/02/2020 10:43:20 KillMonger LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1148 KB
714673 05/02/2020 09:50:43 KillMonger INTSLE - Giải hệ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
714487 04/02/2020 20:48:31 KillMonger DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Memory limit exceed on test 17 93 ms 138088 KB
714447 04/02/2020 19:59:33 KillMonger DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Memory limit exceed on test 16 109 ms 142568 KB
714314 04/02/2020 15:52:21 KillMonger GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 916 KB
714308 04/02/2020 15:47:02 KillMonger GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 916 KB
714215 04/02/2020 10:30:33 KillMonger GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 916 KB
709828 25/01/2020 16:02:14 KillMonger FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1816 KB
709824 25/01/2020 15:58:29 KillMonger FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1816 KB
709756 25/01/2020 12:01:32 KillMonger Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 15840 KB
709661 24/01/2020 22:29:07 KillMonger HIPHA - Hình phạt GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
707426 20/01/2020 00:37:57 KillMonger DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
705707 16/01/2020 14:48:51 KillMonger DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 234 ms 15892 KB
705702 16/01/2020 14:45:57 KillMonger DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Runtime error on test 16 15 ms 2808 KB
705685 16/01/2020 14:29:47 KillMonger DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
705672 16/01/2020 14:23:44 KillMonger DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 20 1109 ms 2584 KB
705665 16/01/2020 14:06:02 KillMonger BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
705427 15/01/2020 22:22:00 KillMonger FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1824 KB
705411 15/01/2020 22:03:21 KillMonger NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
705407 15/01/2020 21:54:35 KillMonger NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1072 KB
567883 01/04/2019 10:18:43 KillMonger DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
565005 26/03/2019 13:51:07 KillMonger CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 3208 KB
525895 09/12/2018 20:24:04 KillMonger CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 2648 KB
523489 04/12/2018 15:10:15 KillMonger NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2036 KB
523486 04/12/2018 15:08:58 KillMonger NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2036 KB
523484 04/12/2018 15:05:45 KillMonger NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514234 17/11/2018 13:44:23 KillMonger FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1896 KB
514233 17/11/2018 13:43:59 KillMonger NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1152 KB
514207 17/11/2018 12:21:08 KillMonger FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1896 KB
Trang  [1] 2
Back to Top