Các bài đã nộp của admin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1240950 12/04/2023 16:56:20 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
1073737 21/04/2022 13:39:11 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
974530 14/09/2021 13:12:18 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
800317 25/09/2020 10:18:06 admin BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
800316 25/09/2020 10:14:21 admin BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 928 KB
800315 25/09/2020 10:12:56 admin BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 568 KB
738939 01/04/2020 09:31:05 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
738937 01/04/2020 09:30:15 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2204 KB
738936 01/04/2020 09:29:57 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
738935 01/04/2020 09:27:57 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
738933 01/04/2020 09:19:53 admin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
738932 01/04/2020 09:19:12 admin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
569505 05/04/2019 11:20:46 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 0 KB
547341 16/02/2019 14:39:30 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
542241 31/01/2019 20:05:14 admin SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
523222 03/12/2018 20:36:51 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++20 Accepted 46 ms 1108 KB
523220 03/12/2018 20:36:16 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
517921 22/11/2018 22:36:11 admin MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
503722 02/11/2018 22:01:37 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
469648 19/09/2018 13:50:50 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469647 19/09/2018 13:49:58 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
469646 19/09/2018 13:49:11 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
469645 19/09/2018 13:35:14 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2476 KB
469644 19/09/2018 13:33:48 admin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
425347 16/05/2018 20:22:52 admin QUEEN - Tám hậu GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
425346 16/05/2018 20:22:31 admin QUEEN - Tám hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
425342 16/05/2018 20:21:39 admin QUEEN - Tám hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
404539 13/03/2018 18:11:48 admin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 125 ms 2812 KB
404538 13/03/2018 18:11:17 admin DS - ebola GNU C++ Wrong answer on test 7 203 ms 14912 KB
400341 03/03/2018 07:04:22 admin BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Time limit exceed on test 42 2078 ms 12240 KB
381537 04/01/2018 19:33:33 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2504 KB
381536 03/01/2018 19:31:24 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2532 KB
198706 18/10/2016 18:59:53 admin RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
198703 18/10/2016 18:55:33 admin RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
196736 15/10/2016 13:17:00 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Time limit exceed on test 1 1031 ms 1796 KB
190163 08/10/2016 21:14:50 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
190154 08/10/2016 21:03:53 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
187892 04/10/2016 21:18:50 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
122285 28/02/2016 16:24:37 admin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
122284 28/02/2016 16:21:18 admin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 101 15 ms 1132 KB
122283 28/02/2016 16:20:39 admin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 101 15 ms 1148 KB
120745 20/02/2016 21:59:37 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 1612 KB
96056 21/11/2015 14:34:41 admin HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 8890 ms 131888 KB
79250 16/10/2015 06:33:10 admin BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 46 ms 1776 KB
65131 19/09/2015 14:21:44 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 6196 KB
62152 10/09/2015 10:55:09 admin LUTH - Lũy thừa GNU C++ Time limit exceed on test 17 1109 ms 1808 KB
62151 10/09/2015 10:54:19 admin LUTH - Lũy thừa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
61822 08/09/2015 13:59:14 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
60055 03/09/2015 09:59:54 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 780 KB
60054 03/09/2015 09:56:56 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
55951 24/08/2015 21:23:46 admin MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 588 KB
47592 18/07/2015 21:45:20 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 109 ms 6184 KB
44355 03/07/2015 20:11:25 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 6780 KB
44246 02/07/2015 21:13:24 admin DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
41616 18/06/2015 07:16:32 admin TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 576 KB
41529 17/06/2015 16:05:40 admin GAGI - Gấp giấy Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
40780 12/06/2015 09:00:07 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 572 KB
40779 12/06/2015 08:59:16 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 46 ms 5984 KB
38191 30/05/2015 22:46:20 admin NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 171 ms 6720 KB
38189 30/05/2015 22:45:17 admin NGTO - Số nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 3 46 ms 560 KB
38116 30/05/2015 16:34:16 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 692 KB
38115 30/05/2015 16:33:21 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 588 KB
38114 30/05/2015 16:32:20 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 78 ms 1088 KB
38106 30/05/2015 16:21:07 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Runtime error on test 1 202 ms 12260 KB
38092 30/05/2015 15:28:51 admin PALI - Số Palindrome Python 3 Accepted 31 ms 572 KB
38091 30/05/2015 15:28:17 admin PALI - Số Palindrome Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 580 KB
38090 30/05/2015 15:26:55 admin PALI - Số Palindrome Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 508 KB
38087 30/05/2015 15:17:10 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Wrong answer on test 1 31 ms 560 KB
38086 30/05/2015 15:15:21 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 568 KB
38079 30/05/2015 15:04:48 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Python 3 Accepted 234 ms 6712 KB
38078 30/05/2015 15:03:25 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 572 KB
38072 30/05/2015 14:50:00 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Time limit exceed on test 12 1014 ms 6704 KB
38070 30/05/2015 14:49:39 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Time limit exceed on test 12 1092 ms 6688 KB
38063 30/05/2015 14:43:50 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 2 Accepted 733 ms 82064 KB
38061 30/05/2015 14:40:43 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 504 KB
38059 30/05/2015 14:38:13 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Time limit exceed on test 12 1076 ms 6684 KB
38057 30/05/2015 14:33:36 admin TGVU - Tam giác vuông Python 3 Accepted 46 ms 576 KB
38056 30/05/2015 14:33:11 admin TGVU - Tam giác vuông Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 552 KB
38049 30/05/2015 14:27:06 admin TGVU - Tam giác vuông Python 3 Wrong answer on test 1 31 ms 552 KB
38045 30/05/2015 14:22:32 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 2 Accepted 31 ms 580 KB
38044 30/05/2015 14:21:35 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 560 KB
38041 30/05/2015 14:17:30 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 202 ms 18444 KB
38040 30/05/2015 14:06:59 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 560 KB
38039 30/05/2015 14:06:28 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 31 ms 552 KB
38038 30/05/2015 14:05:46 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 572 KB
38037 30/05/2015 14:01:49 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
38036 30/05/2015 13:51:00 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 31 ms 128 KB
38035 30/05/2015 13:50:27 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 15 ms 552 KB
38031 30/05/2015 13:37:19 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 7600 KB
38030 30/05/2015 13:36:46 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 187 ms 8216 KB
38008 30/05/2015 09:54:31 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
38006 30/05/2015 09:54:12 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Time limit exceed on test 1 1029 ms 2972 KB
36111 20/05/2015 20:25:49 admin WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 388 KB
36110 20/05/2015 20:24:47 admin WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
35627 14/05/2015 22:00:13 admin DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Time limit exceed on test 27 1076 ms 1892 KB
35626 14/05/2015 21:59:33 admin DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
34291 11/05/2015 17:31:47 admin DEMUOC - Đếm ước GNU C++20 Wrong answer on test 1 46 ms 880 KB
31407 23/04/2015 23:25:59 admin CHIA - Chia hết GNU C++ Wrong answer on test 11 0 ms 928 KB
27237 13/04/2015 15:06:04 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 17920 KB
26653 05/04/2015 23:13:06 admin BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 218 ms 15836 KB
Trang  [1] 2
Back to Top