Các bài đã nộp của april2003
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
850662 23/12/2020 17:38:19 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Wrong answer on test 21 31 ms 3916 KB
850658 23/12/2020 17:32:38 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Wrong answer on test 21 31 ms 3512 KB
850657 23/12/2020 17:30:43 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Wrong answer on test 9 31 ms 3588 KB
769099 02/07/2020 14:39:57 april2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1980 KB
769097 02/07/2020 14:38:31 april2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1980 KB
718349 11/02/2020 09:55:43 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Accepted 15 ms 3228 KB
718348 11/02/2020 09:55:04 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Accepted 15 ms 2760 KB
718330 11/02/2020 09:28:19 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Accepted 15 ms 2916 KB
718329 11/02/2020 09:27:03 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Accepted 15 ms 3268 KB
718325 11/02/2020 09:23:18 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Accepted 15 ms 2544 KB
718324 11/02/2020 09:22:04 april2003 WORDGAME - WORDGAME GNU C++20 Accepted 31 ms 2544 KB
705874 16/01/2020 19:37:20 april2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1940 KB
705873 16/01/2020 19:35:32 april2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1972 KB
695977 01/01/2020 21:13:45 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 31 ms 2732 KB
695974 01/01/2020 21:12:29 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 820 KB
695964 01/01/2020 21:06:23 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 6 0 ms 1076 KB
695963 01/01/2020 21:05:01 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
695512 31/12/2019 16:29:34 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Accepted 15 ms 2520 KB
690183 18/12/2019 07:50:04 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1736 KB
689600 17/12/2019 10:20:06 april2003 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Accepted 31 ms 2616 KB
689545 17/12/2019 08:42:20 april2003 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 15 ms 2612 KB
644514 22/09/2019 19:17:33 april2003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Accepted 31 ms 4816 KB
641029 17/09/2019 21:25:16 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Accepted 109 ms 3012 KB
641027 17/09/2019 21:24:57 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
641011 17/09/2019 21:06:38 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Accepted 109 ms 2588 KB
641003 17/09/2019 21:00:14 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Accepted 109 ms 2884 KB
640990 17/09/2019 20:47:42 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Accepted 109 ms 2588 KB
640980 17/09/2019 20:40:11 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Runtime error on test 8 15 ms 2764 KB
640747 17/09/2019 15:31:06 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
640743 17/09/2019 15:30:35 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
640737 17/09/2019 15:28:45 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
640735 17/09/2019 15:27:33 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
631948 03/09/2019 17:01:41 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 31 ms 3948 KB
617903 07/08/2019 14:53:02 april2003 BUS2 - Xe khách GNU C++20 Accepted 1531 ms 81112 KB
616671 05/08/2019 08:29:08 april2003 BUS2 - Xe khách GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 988 KB
606569 16/07/2019 08:33:52 april2003 DS - ebola GNU C++20 Accepted 1000 ms 14244 KB
604935 09/07/2019 22:51:39 april2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 109 ms 3552 KB
604928 09/07/2019 22:37:45 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Accepted 15 ms 2520 KB
604926 09/07/2019 22:36:23 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Runtime error on test 1 0 ms 2720 KB
604925 09/07/2019 22:36:06 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Accepted 15 ms 2532 KB
604919 09/07/2019 22:26:46 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Runtime error on test 1 15 ms 2748 KB
604906 09/07/2019 22:19:26 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Runtime error on test 1 0 ms 2720 KB
604900 09/07/2019 22:16:48 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Runtime error on test 1 15 ms 2720 KB
575738 21/04/2019 10:52:36 april2003 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Accepted 46 ms 2616 KB
575737 21/04/2019 10:46:37 april2003 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Wrong answer on test 7 15 ms 920 KB
574004 16/04/2019 20:26:01 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 93 ms 2532 KB
574002 16/04/2019 20:24:41 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Wrong answer on test 25 93 ms 2864 KB
573836 16/04/2019 14:54:26 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 31 ms 2612 KB
573835 16/04/2019 14:51:45 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 22 15 ms 876 KB
573529 15/04/2019 17:39:59 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Accepted 15 ms 2528 KB
573509 15/04/2019 16:14:56 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1272 KB
573508 15/04/2019 16:10:21 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1460 KB
567611 31/03/2019 12:11:26 april2003 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++20 Accepted 171 ms 4732 KB
567565 31/03/2019 11:04:46 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 15 ms 2536 KB
567563 31/03/2019 11:03:29 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 31 ms 2844 KB
567472 31/03/2019 01:33:24 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 23 15 ms 1104 KB
567469 31/03/2019 00:06:40 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 23 15 ms 1104 KB
567461 30/03/2019 23:53:17 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 23 15 ms 1124 KB
567454 30/03/2019 23:46:23 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Wrong answer on test 23 15 ms 1124 KB
567432 30/03/2019 22:49:49 april2003 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 375 ms 2736 KB
567430 30/03/2019 22:47:56 april2003 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 359 ms 2736 KB
567427 30/03/2019 22:42:08 april2003 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Memory limit exceed on test 11 93 ms 246620 KB
567408 30/03/2019 21:55:27 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
567407 30/03/2019 21:52:24 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 15 ms 2572 KB
567403 30/03/2019 21:50:58 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 15 ms 3800 KB
567402 30/03/2019 21:48:37 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Wrong answer on test 25 15 ms 3636 KB
567387 30/03/2019 21:18:54 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Wrong answer on test 11 15 ms 1128 KB
567384 30/03/2019 21:16:33 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Wrong answer on test 11 15 ms 1128 KB
567371 30/03/2019 20:46:21 april2003 HISO - Hiệu số GNU C++20 Accepted 15 ms 2900 KB
567270 30/03/2019 15:10:38 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 892 KB
567238 30/03/2019 12:29:34 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2556 KB
567237 30/03/2019 12:25:58 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2560 KB
567236 30/03/2019 12:25:28 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
567231 30/03/2019 11:24:43 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2556 KB
567230 30/03/2019 11:23:31 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2556 KB
567229 30/03/2019 11:22:55 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2556 KB
567228 30/03/2019 11:22:35 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Wrong answer on test 7 15 ms 1576 KB
567227 30/03/2019 11:20:53 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2556 KB
567226 30/03/2019 11:20:07 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Wrong answer on test 7 15 ms 1124 KB
567221 30/03/2019 10:58:53 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1344 KB
567220 30/03/2019 10:48:07 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
567219 30/03/2019 10:44:39 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1912 KB
567209 30/03/2019 09:56:55 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Accepted 15 ms 2616 KB
567208 30/03/2019 09:53:13 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Wrong answer on test 13 15 ms 2616 KB
567207 30/03/2019 09:51:56 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1112 KB
567205 30/03/2019 09:49:45 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Wrong answer on test 10 15 ms 2604 KB
566912 29/03/2019 14:45:33 april2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 3688 KB
566871 29/03/2019 10:44:16 april2003 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Accepted 15 ms 2524 KB
566867 29/03/2019 10:22:05 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
566866 29/03/2019 10:18:37 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Wrong answer on test 10 15 ms 1280 KB
562393 19/03/2019 22:36:02 april2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2600 KB
545234 11/02/2019 22:10:34 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Accepted 31 ms 2592 KB
545229 11/02/2019 22:05:18 april2003 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1044 KB
544339 09/02/2019 09:02:16 april2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 4012 KB
544234 08/02/2019 20:51:14 april2003 DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 125 ms 5668 KB
544233 08/02/2019 20:49:35 april2003 DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 515 ms 5768 KB
544206 08/02/2019 18:49:49 april2003 DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 156 ms 5532 KB
544052 07/02/2019 22:45:33 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
544038 07/02/2019 22:10:12 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
544037 07/02/2019 22:09:39 april2003 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top