Các bài đã nộp của bk201
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
897239 04/04/2021 07:57:28 bk201 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 1848 KB
897238 04/04/2021 07:44:02 bk201 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 1848 KB
859956 11/01/2021 04:49:46 bk201 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
845974 13/12/2020 14:25:55 bk201 TONG - Tổng A + B GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
720292 15/02/2020 00:31:47 bk201 QUEUE - Xếp hàng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 916 KB
717558 09/02/2020 20:57:30 bk201 QUEUE - Xếp hàng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
717554 09/02/2020 20:55:53 bk201 QUEUE - Xếp hàng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
693624 26/12/2019 19:40:18 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 140 ms 3292 KB
693622 26/12/2019 19:39:47 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 421 ms 3292 KB
693621 26/12/2019 19:38:35 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 687 ms 3272 KB
664191 28/10/2019 00:21:37 bk201 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1864 KB
653997 08/10/2019 21:34:15 bk201 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
653965 08/10/2019 20:47:06 bk201 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
653886 08/10/2019 17:29:04 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 625 ms 3308 KB
652910 07/10/2019 16:00:05 bk201 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 3420 KB
649638 02/10/2019 16:38:41 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649637 02/10/2019 16:37:43 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
649632 02/10/2019 16:33:27 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Runtime error on test 3 15 ms 2168 KB
649631 02/10/2019 16:32:27 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++ Runtime error on test 3 0 ms 2168 KB
649629 02/10/2019 16:28:48 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2168 KB
649628 02/10/2019 16:27:44 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
649349 02/10/2019 09:26:52 bk201 Capxach - Cặp xách GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
645831 25/09/2019 10:28:29 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1984 KB
645830 25/09/2019 10:27:49 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 2104 KB
645825 25/09/2019 10:20:23 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1972 KB
645823 25/09/2019 10:19:14 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2020 KB
645816 25/09/2019 10:16:33 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 2256 KB
645814 25/09/2019 10:13:34 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1944 KB
605677 12/07/2019 08:40:59 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 640 ms 3236 KB
577897 29/04/2019 11:10:21 bk201 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++20 Wrong answer on test 7 15 ms 892 KB
577896 29/04/2019 11:05:06 bk201 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2700 KB
577895 29/04/2019 11:03:48 bk201 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
577553 27/04/2019 19:01:36 bk201 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 932 KB
573854 16/04/2019 15:49:13 bk201 DS - ebola GNU C++20 Accepted 921 ms 35904 KB
573853 16/04/2019 15:46:54 bk201 DS - ebola GNU C++20 Runtime error on test 7 265 ms 28540 KB
573851 16/04/2019 15:45:53 bk201 DS - ebola GNU C++20 Runtime error on test 6 15 ms 2828 KB
573846 16/04/2019 15:31:18 bk201 DS - ebola GNU C++20 Runtime error on test 6 31 ms 2800 KB
573845 16/04/2019 15:30:24 bk201 DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
573844 16/04/2019 15:27:14 bk201 DS - ebola GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2816 KB
572881 14/04/2019 00:17:40 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Time limit exceed on test 32 1109 ms 4052 KB
572879 14/04/2019 00:17:09 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
572877 14/04/2019 00:14:48 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Runtime error on test 32 46 ms 2264 KB
572876 14/04/2019 00:14:16 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
572143 11/04/2019 23:49:04 bk201 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
571810 10/04/2019 23:41:28 bk201 BUS2 - Xe khách GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1008 KB
571269 09/04/2019 16:54:33 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 892 KB
571268 09/04/2019 16:53:11 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 11 500 ms 1884 KB
571267 09/04/2019 16:50:08 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 11 437 ms 1884 KB
571266 09/04/2019 16:49:47 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 10 312 ms 1876 KB
571265 09/04/2019 16:49:03 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
571264 09/04/2019 16:48:20 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 5 0 ms 1088 KB
571263 09/04/2019 16:46:29 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 4 0 ms 1084 KB
571241 09/04/2019 16:09:40 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 5 0 ms 1088 KB
569852 06/04/2019 13:28:05 bk201 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 62 ms 2492 KB
569840 06/04/2019 12:34:35 bk201 GRAVI - Trọng lực GNU C++20 Accepted 15 ms 1880 KB
569801 06/04/2019 09:24:09 bk201 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 972 KB
569799 06/04/2019 09:22:28 bk201 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
569797 06/04/2019 09:21:08 bk201 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
569776 06/04/2019 08:16:22 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
569775 06/04/2019 08:15:30 bk201 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 896 KB
569768 06/04/2019 01:52:31 bk201 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++20 Accepted 15 ms 1876 KB
569764 06/04/2019 01:30:34 bk201 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Accepted 15 ms 1868 KB
569755 05/04/2019 23:50:39 bk201 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++20 Accepted 46 ms 1792 KB
569743 05/04/2019 23:04:53 bk201 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++20 Accepted 453 ms 2404 KB
569741 05/04/2019 22:51:42 bk201 CODE - Chuyển Mã GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 880 KB
569726 05/04/2019 22:16:43 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 2608 KB
569724 05/04/2019 22:15:55 bk201 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 2804 KB
569457 05/04/2019 09:03:47 bk201 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
569419 05/04/2019 07:58:28 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 421 ms 3288 KB
569418 05/04/2019 07:57:57 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Wrong answer on test 1 31 ms 916 KB
569133 04/04/2019 10:09:47 bk201 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++20 Time limit exceed on test 14 1062 ms 10008 KB
568718 03/04/2019 11:11:37 bk201 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++20 Accepted 921 ms 17516 KB
568717 03/04/2019 11:10:33 bk201 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++20 Wrong answer on test 6 0 ms 1808 KB
568716 03/04/2019 11:09:55 bk201 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1808 KB
568710 03/04/2019 10:49:55 bk201 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Accepted 46 ms 2844 KB
568669 03/04/2019 09:34:19 bk201 LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Accepted 15 ms 1824 KB
568589 03/04/2019 02:41:06 bk201 LAMP - Đèn màu GNU C++20 Runtime error on test 13 46 ms 2644 KB
568588 03/04/2019 01:39:42 bk201 SABO - Sắp bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1028 KB
568587 03/04/2019 01:31:45 bk201 SABO - Sắp bò GNU C++20 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2400 KB
568586 03/04/2019 01:28:57 bk201 SABO - Sắp bò GNU C++20 Wrong answer on test 12 140 ms 2396 KB
568585 03/04/2019 00:51:04 bk201 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 468 ms 1840 KB
567335 30/03/2019 18:51:38 bk201 QUEEN - Tám hậu GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1884 KB
567328 30/03/2019 18:29:53 bk201 QUEEN - Tám hậu GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
566097 28/03/2019 01:04:32 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Time limit exceed on test 22 1093 ms 9172 KB
566096 28/03/2019 01:02:56 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Runtime error on test 22 31 ms 2060 KB
564776 25/03/2019 21:05:33 bk201 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Runtime error on test 30 703 ms 11456 KB
564775 25/03/2019 21:04:57 bk201 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Accepted 15 ms 1852 KB
564772 25/03/2019 20:50:03 bk201 CARO - Cờ caro GNU C++20 Accepted 15 ms 848 KB
564721 25/03/2019 18:19:10 bk201 CARO - Cờ caro GNU C++20 Wrong answer on test 11 15 ms 1064 KB
563891 23/03/2019 11:18:24 bk201 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 2356 KB
563824 22/03/2019 23:41:14 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
563803 22/03/2019 23:08:24 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3412 KB
563800 22/03/2019 23:05:49 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2628 KB
563774 22/03/2019 22:33:48 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 12076 KB
563772 22/03/2019 22:32:02 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Time limit exceed on test 7 1109 ms 12024 KB
563769 22/03/2019 22:28:21 bk201 BW - Nối điểm GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
563768 22/03/2019 22:27:56 bk201 BW - Nối điểm GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
563203 21/03/2019 23:09:42 bk201 SEG - Chia đoạn GNU C++20 Accepted 15 ms 984 KB
563194 21/03/2019 22:27:43 bk201 DATA - Dãy tăng GNU C++20 Accepted 78 ms 1732 KB
562328 19/03/2019 20:47:18 bk201 DATA - Dãy tăng GNU C++20 Wrong answer on test 11 93 ms 1844 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7
Back to Top