Các bài đã nộp của buihuutantai
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1283419 28/07/2023 10:04:46 buihuutantai THUHO - Thu hoạch táo GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 860 KB
1283415 28/07/2023 10:00:26 buihuutantai THUHO - Thu hoạch táo GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
1283414 28/07/2023 09:59:21 buihuutantai THUHO - Thu hoạch táo GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
1283411 28/07/2023 09:56:23 buihuutantai THUHO - Thu hoạch táo GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1283337 27/07/2023 22:35:51 buihuutantai ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
1282148 25/07/2023 16:57:26 buihuutantai ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Time limit exceed on test 6 1093 ms 2668 KB
1282147 25/07/2023 16:55:55 buihuutantai ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Time limit exceed on test 6 1062 ms 1920 KB
1282143 25/07/2023 16:48:06 buihuutantai ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Time limit exceed on test 6 1078 ms 2560 KB
1282074 25/07/2023 14:41:57 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 109 ms 2472 KB
1281842 24/07/2023 20:59:14 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 14 15 ms 2508 KB
1281840 24/07/2023 20:57:57 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1281839 24/07/2023 20:55:56 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 13 78 ms 2460 KB
1281789 24/07/2023 17:58:11 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Time limit exceed on test 13 1093 ms 2844 KB
1281788 24/07/2023 17:57:35 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1281787 24/07/2023 17:47:46 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 13 78 ms 2460 KB
1281786 24/07/2023 17:39:38 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
1281785 24/07/2023 17:38:30 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 832 KB
1281784 24/07/2023 17:27:27 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
1281783 24/07/2023 17:25:50 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 888 KB
1281782 24/07/2023 17:15:55 buihuutantai TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1281779 24/07/2023 16:56:57 buihuutantai TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1281584 23/07/2023 22:31:16 buihuutantai TAXI - Taxi GNU C++20 Accepted 109 ms 2936 KB
1281527 23/07/2023 20:52:21 buihuutantai TAXI - Taxi GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
1281473 23/07/2023 17:19:14 buihuutantai BACO - Bàn cờ GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
1281472 23/07/2023 17:16:17 buihuutantai BACO - Bàn cờ GNU C++20 Runtime error on test 1 0 ms 2840 KB
1281470 23/07/2023 17:01:03 buihuutantai TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 912 KB
1281467 23/07/2023 16:59:02 buihuutantai TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1281433 23/07/2023 14:03:28 buihuutantai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
1281427 23/07/2023 13:30:24 buihuutantai PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Accepted 15 ms 2612 KB
1281425 23/07/2023 12:58:47 buihuutantai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2604 KB
1281424 23/07/2023 12:56:37 buihuutantai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1281350 22/07/2023 23:07:42 buihuutantai NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Wrong answer on test 3 125 ms 2572 KB
1281349 22/07/2023 23:03:38 buihuutantai NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Accepted 156 ms 4296 KB
1281348 22/07/2023 22:54:14 buihuutantai NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Wrong answer on test 2 78 ms 2576 KB
1281337 22/07/2023 22:32:50 buihuutantai DOXA - Đổ xăng GNU C++20 Accepted 15 ms 2620 KB
1279855 18/07/2023 19:58:41 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1109 ms 4064 KB
1279805 18/07/2023 17:19:31 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1109 ms 4056 KB
1279793 18/07/2023 17:05:56 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1109 ms 4316 KB
1279789 18/07/2023 16:58:41 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
1279787 18/07/2023 16:55:47 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279785 18/07/2023 16:54:58 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279782 18/07/2023 16:50:23 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
1279780 18/07/2023 16:42:57 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
1279773 18/07/2023 16:36:22 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1093 ms 4316 KB
1279765 18/07/2023 16:30:11 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
1279763 18/07/2023 16:28:37 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1109 ms 8168 KB
1279759 18/07/2023 16:26:55 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1093 ms 3452 KB
1279755 18/07/2023 16:23:43 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1078 ms 3436 KB
1279739 18/07/2023 16:13:56 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1109 ms 3356 KB
1279736 18/07/2023 16:10:06 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279734 18/07/2023 16:07:49 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279731 18/07/2023 16:04:05 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279729 18/07/2023 16:01:52 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1093 ms 8676 KB
1279727 18/07/2023 16:01:24 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1093 ms 8432 KB
1279725 18/07/2023 15:58:50 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1031 ms 8400 KB
1279723 18/07/2023 15:58:22 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1093 ms 9208 KB
1279717 18/07/2023 15:51:11 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279715 18/07/2023 15:49:12 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1279713 18/07/2023 15:48:21 buihuutantai DS - ebola GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1202356 30/01/2023 21:15:02 buihuutantai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1104 KB
1202351 30/01/2023 21:12:56 buihuutantai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Runtime error on test 1 15 ms 2808 KB
1202350 30/01/2023 21:12:23 buihuutantai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1150420 19/10/2022 22:49:38 buihuutantai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Runtime error on test 1 15 ms 2760 KB
1150332 19/10/2022 20:58:45 buihuutantai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 2456 KB
1136121 25/09/2022 17:37:55 buihuutantai CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Accepted 15 ms 860 KB
1136112 25/09/2022 17:24:40 buihuutantai TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1136102 25/09/2022 17:16:56 buihuutantai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Wrong answer on test 9 15 ms 948 KB
1136096 25/09/2022 17:03:26 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
1136089 25/09/2022 16:54:41 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
1136086 25/09/2022 16:47:39 buihuutantai DIKI - Sân điền kinh GNU C++20 Accepted 140 ms 2924 KB
1136081 25/09/2022 16:41:13 buihuutantai DIKI - Sân điền kinh GNU C++20 Runtime error on test 18 15 ms 2604 KB
1102776 18/07/2022 09:30:41 buihuutantai GACHO - Gà và chó GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
1102775 18/07/2022 09:28:44 buihuutantai GACHO - Gà và chó GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
1102774 18/07/2022 09:27:40 buihuutantai GACHO - Gà và chó GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1093606 25/06/2022 13:20:40 buihuutantai PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2528 KB
1093600 25/06/2022 13:06:44 buihuutantai PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 2528 KB
1091279 18/06/2022 08:48:56 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2516 KB
1091278 18/06/2022 08:47:34 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
1091271 18/06/2022 08:28:00 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2512 KB
1091270 18/06/2022 08:27:22 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1091269 18/06/2022 08:26:44 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1091266 18/06/2022 08:21:39 buihuutantai RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Accepted 15 ms 1996 KB
1091265 18/06/2022 08:21:15 buihuutantai RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1091263 18/06/2022 08:17:50 buihuutantai RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Accepted 15 ms 2420 KB
1091212 17/06/2022 22:33:28 buihuutantai QN - QN-Chính Phương GNU C++20 Accepted 31 ms 2588 KB
1091210 17/06/2022 22:28:34 buihuutantai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 578 ms 3988 KB
1091203 17/06/2022 22:25:42 buihuutantai BACO - Bàn cờ GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
1091200 17/06/2022 22:19:19 buihuutantai LINE - Trò chơi Line GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
1091197 17/06/2022 22:14:08 buihuutantai KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++20 Accepted 765 ms 2656 KB
1091196 17/06/2022 22:09:59 buihuutantai APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
1091194 17/06/2022 22:06:00 buihuutantai CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++20 Accepted 0 ms 1068 KB
1091191 17/06/2022 22:00:32 buihuutantai GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 2548 KB
1091190 17/06/2022 21:56:14 buihuutantai MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
1091189 17/06/2022 21:52:58 buihuutantai DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1944 KB
1091183 17/06/2022 21:41:56 buihuutantai BITS - Số bít khác nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
1091181 17/06/2022 21:39:10 buihuutantai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
1091169 17/06/2022 21:21:45 buihuutantai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 792 KB
1091165 17/06/2022 21:17:44 buihuutantai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1091141 17/06/2022 20:12:45 buihuutantai DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
1091123 17/06/2022 19:19:43 buihuutantai PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2556 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top