Các bài đã nộp của dasea
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
769194 02/07/2020 17:28:48 dasea CQUA - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
768131 29/06/2020 17:45:39 dasea NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
768123 29/06/2020 17:32:09 dasea USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 964 KB
767580 27/06/2020 21:46:07 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
518749 24/11/2018 14:02:25 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518746 24/11/2018 13:58:47 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
438415 04/07/2018 16:36:04 dasea DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
437535 29/06/2018 23:22:36 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
437533 29/06/2018 23:17:18 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
437527 29/06/2018 23:05:48 dasea GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
437525 29/06/2018 23:04:52 dasea GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
437192 28/06/2018 10:12:45 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437190 28/06/2018 10:12:02 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
326078 30/09/2017 14:56:15 dasea PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 109 ms 3976 KB
326075 30/09/2017 14:55:51 dasea PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 7 1187 ms 3012 KB
326060 30/09/2017 14:34:12 dasea PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
325902 30/09/2017 08:11:50 dasea THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1316 KB
324237 28/09/2017 10:47:49 dasea DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
324232 28/09/2017 10:42:57 dasea VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
324231 28/09/2017 10:42:33 dasea VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
324229 28/09/2017 10:42:07 dasea VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Wrong answer on test 13 0 ms 3012 KB
324185 28/09/2017 08:14:22 dasea MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1320 KB
322654 25/09/2017 19:03:06 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3168 KB
322653 25/09/2017 19:02:22 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3168 KB
322549 25/09/2017 10:35:04 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3164 KB
322533 25/09/2017 09:00:57 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
322532 25/09/2017 09:00:18 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Wrong answer on test 23 15 ms 3072 KB
322530 25/09/2017 08:53:03 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Wrong answer on test 23 15 ms 3072 KB
322528 25/09/2017 08:38:33 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Wrong answer on test 23 15 ms 3072 KB
322523 25/09/2017 08:34:55 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1320 KB
322286 24/09/2017 17:54:47 dasea CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
322284 24/09/2017 17:53:41 dasea CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1320 KB
321573 23/09/2017 15:44:23 dasea DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10820 KB
319254 19/09/2017 07:17:30 dasea TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
319249 19/09/2017 07:08:50 dasea DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
318948 18/09/2017 15:02:55 dasea SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
316130 12/09/2017 20:20:18 dasea MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 10012 KB
316129 12/09/2017 20:18:37 dasea MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1536 KB
312829 04/09/2017 15:47:19 dasea LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
312821 04/09/2017 15:30:11 dasea SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
312820 04/09/2017 15:28:32 dasea SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1284 KB
312816 04/09/2017 15:09:23 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
312814 04/09/2017 15:08:53 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
312809 04/09/2017 14:56:13 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Wrong answer on test 25 15 ms 3016 KB
310002 28/08/2017 14:27:02 dasea NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3184 KB
309972 28/08/2017 14:10:03 dasea NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3180 KB
309971 28/08/2017 14:07:52 dasea NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Wrong answer on test 14 15 ms 3180 KB
309970 28/08/2017 14:07:20 dasea NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Wrong answer on test 14 31 ms 3180 KB
305340 16/08/2017 08:55:08 dasea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
305337 16/08/2017 08:54:22 dasea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 3216 KB
305333 16/08/2017 08:51:27 dasea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 3212 KB
305327 16/08/2017 08:48:07 dasea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 3220 KB
303708 12/08/2017 08:18:37 dasea SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 0 ms 1144 KB
303707 12/08/2017 08:12:59 dasea IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1164 KB
303706 12/08/2017 08:11:06 dasea IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1152 KB
303705 12/08/2017 08:10:53 dasea HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1276 KB
303704 12/08/2017 08:09:30 dasea HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
303703 12/08/2017 08:07:23 dasea HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 2776 KB
303701 12/08/2017 07:49:01 dasea IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
303700 12/08/2017 07:48:17 dasea IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
303698 12/08/2017 07:46:28 dasea IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
303697 12/08/2017 07:44:08 dasea IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
301246 05/08/2017 13:42:49 dasea KSAN - Khách sạn Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 3016 KB
301195 05/08/2017 08:43:07 dasea CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2976 KB
301194 05/08/2017 08:42:22 dasea CARDS - Thẻ bài Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
301191 05/08/2017 08:40:25 dasea CARDS - Thẻ bài Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
300796 03/08/2017 12:57:57 dasea BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3208 KB
300795 03/08/2017 12:44:30 dasea ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 234 ms 3104 KB
300667 02/08/2017 20:46:23 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7284 KB
300665 02/08/2017 20:42:34 dasea DS - ebola Free Pascal Wrong answer on test 6 31 ms 3128 KB
298633 25/07/2017 13:48:44 dasea TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
298570 25/07/2017 07:34:56 dasea NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3384 KB
297794 22/07/2017 08:48:21 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
297793 22/07/2017 08:48:07 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
297728 21/07/2017 22:34:51 dasea HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
296752 19/07/2017 10:13:52 dasea VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 3756 KB
296749 19/07/2017 10:08:29 dasea VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
296635 18/07/2017 22:42:03 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Wrong answer on test 42 15 ms 972 KB
296631 18/07/2017 22:40:49 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1316 KB
296629 18/07/2017 22:38:31 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Wrong answer on test 41 890 ms 2960 KB
296627 18/07/2017 22:36:00 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Wrong answer on test 31 15 ms 960 KB
296624 18/07/2017 22:34:47 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Wrong answer on test 31 15 ms 1012 KB
296616 18/07/2017 22:29:36 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Time limit exceed on test 37 1093 ms 2960 KB
296614 18/07/2017 22:28:16 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Time limit exceed on test 37 1093 ms 2960 KB
296613 18/07/2017 22:26:26 dasea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
296504 18/07/2017 16:58:40 dasea BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 593 ms 3028 KB
296198 17/07/2017 12:36:03 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
296197 17/07/2017 12:35:42 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 2476 KB
296196 17/07/2017 12:35:11 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1120 KB
295905 16/07/2017 12:07:34 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1260 KB
295904 16/07/2017 11:59:29 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 988 KB
295903 16/07/2017 11:57:57 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1040 KB
295902 16/07/2017 11:57:25 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1260 KB
295900 16/07/2017 11:42:35 dasea CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
295310 14/07/2017 10:46:13 dasea LIXI - Lì xì Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 952 KB
295308 14/07/2017 10:39:45 dasea LIXI - Lì xì Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 992 KB
295175 13/07/2017 22:39:26 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Wrong answer on test 5 0 ms 1316 KB
295172 13/07/2017 22:35:21 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1148 KB
295166 13/07/2017 22:18:50 dasea DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
295032 13/07/2017 16:51:22 dasea TILE - Chồng gạch Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 960 KB
Trang  [1] 2
Back to Top