Các bài đã nộp của doituyentin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1142148 06/10/2022 10:24:18 doituyentin SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
1142147 06/10/2022 10:24:02 doituyentin SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
889382 16/03/2021 21:58:26 doituyentin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 78 ms 2560 KB
889378 16/03/2021 21:56:50 doituyentin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 904 KB
886604 12/03/2021 21:43:06 doituyentin NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
885070 10/03/2021 21:44:45 doituyentin Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3700 KB
848124 17/12/2020 15:23:21 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Accepted 203 ms 7784 KB
848121 17/12/2020 15:21:38 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Time limit exceed on test 2 1078 ms 4868 KB
848116 17/12/2020 15:17:06 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Time limit exceed on test 27 1109 ms 8420 KB
816114 21/10/2020 07:50:21 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++20 Accepted 234 ms 8036 KB
816113 21/10/2020 07:49:58 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
797734 19/09/2020 10:18:28 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++20 Accepted 31 ms 4516 KB
797731 19/09/2020 10:15:34 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 4604 KB
797694 19/09/2020 09:06:01 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 3912 KB
673480 13/11/2019 23:35:49 doituyentin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2140 ms 4632 KB
673479 13/11/2019 23:35:28 doituyentin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2078 ms 4632 KB
673478 13/11/2019 23:35:07 doituyentin VACCINE - VACCINE Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
621328 15/08/2019 14:52:26 doituyentin DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 3536 KB
621327 15/08/2019 14:52:03 doituyentin DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 2988 KB
621325 15/08/2019 14:50:34 doituyentin DS - ebola GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 2296 KB
613167 29/07/2019 15:16:50 doituyentin THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
613164 29/07/2019 15:02:33 doituyentin DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
604847 09/07/2019 21:05:27 doituyentin HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 61 15 ms 2512 KB
595733 20/06/2019 09:27:17 doituyentin INTSLE - Giải hệ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
589067 01/06/2019 21:07:07 doituyentin VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
579526 02/05/2019 20:26:54 doituyentin KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++20 Memory limit exceed on test 4 218 ms 208876 KB
579525 02/05/2019 20:24:45 doituyentin KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++20 Memory limit exceed on test 4 218 ms 203412 KB
568990 03/04/2019 22:20:29 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Accepted 515 ms 6828 KB
568989 03/04/2019 22:19:58 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Wrong answer on test 2 93 ms 4056 KB
568988 03/04/2019 22:19:38 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Wrong answer on test 2 93 ms 2528 KB
568987 03/04/2019 22:18:36 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Accepted 546 ms 6828 KB
568986 03/04/2019 22:17:21 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Accepted 562 ms 6828 KB
568982 03/04/2019 22:14:44 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Accepted 1140 ms 6812 KB
568981 03/04/2019 22:13:31 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Accepted 1140 ms 6812 KB
568980 03/04/2019 22:12:47 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Wrong answer on test 2 171 ms 6708 KB
568979 03/04/2019 22:12:23 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Wrong answer on test 2 156 ms 6708 KB
568978 03/04/2019 22:11:59 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Wrong answer on test 2 171 ms 6708 KB
568976 03/04/2019 22:10:48 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Wrong answer on test 2 187 ms 6708 KB
567036 29/03/2019 21:18:09 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 203 ms 7072 KB
567032 29/03/2019 21:16:13 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 4908 KB
567021 29/03/2019 20:47:13 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 5096 KB
567018 29/03/2019 20:23:21 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 4896 KB
551363 25/02/2019 20:12:06 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++20 Accepted 562 ms 23816 KB
551360 25/02/2019 20:08:32 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++20 Unknown error on test 21, please resubmit 265 ms 4304 KB
549676 21/02/2019 20:36:09 doituyentin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1112 KB
549675 21/02/2019 20:35:23 doituyentin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1224 KB
549674 21/02/2019 20:34:51 doituyentin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
549673 21/02/2019 20:31:46 doituyentin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1112 KB
549672 21/02/2019 20:31:31 doituyentin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
545319 12/02/2019 08:33:14 doituyentin PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
545317 12/02/2019 08:26:31 doituyentin PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
545316 12/02/2019 08:19:00 doituyentin PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
537944 18/01/2019 17:11:09 doituyentin QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
525516 08/12/2018 20:49:28 doituyentin NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
525510 08/12/2018 20:43:42 doituyentin NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 3 78 ms 1892 KB
521951 30/11/2018 22:14:12 doituyentin TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 64 KB
521828 30/11/2018 20:43:54 doituyentin CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
521218 29/11/2018 07:46:45 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
521217 29/11/2018 07:46:25 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
517317 22/11/2018 07:43:00 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2928 KB
517313 22/11/2018 07:41:46 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 734 ms 2252 KB
517312 22/11/2018 07:40:36 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2252 KB
517308 22/11/2018 07:39:19 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2244 KB
517306 22/11/2018 07:37:47 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2244 KB
517302 22/11/2018 07:34:45 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
517297 22/11/2018 07:32:53 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2244 KB
517289 22/11/2018 07:27:32 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 1860 KB
441128 14/07/2018 19:40:50 doituyentin NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
402141 09/03/2018 15:57:37 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
402139 09/03/2018 15:52:17 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
402088 09/03/2018 14:59:56 doituyentin BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
401980 09/03/2018 08:38:28 doituyentin TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
401978 09/03/2018 08:35:01 doituyentin HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401974 09/03/2018 08:21:05 doituyentin VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
401840 08/03/2018 15:37:13 doituyentin CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401837 08/03/2018 15:32:03 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3552 KB
401823 08/03/2018 14:59:29 doituyentin CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Runtime error on test 23 265 ms 14496 KB
401822 08/03/2018 14:56:55 doituyentin CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Wrong answer on test 22 31 ms 1260 KB
401815 08/03/2018 14:45:09 doituyentin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
401814 08/03/2018 14:45:03 doituyentin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1280 KB
401812 08/03/2018 14:41:20 doituyentin TONG - Tổng A + B Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
401809 08/03/2018 14:38:28 doituyentin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2968 KB
401771 08/03/2018 10:25:49 doituyentin BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
401195 06/03/2018 09:10:44 doituyentin SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
401026 05/03/2018 15:35:56 doituyentin SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
401025 05/03/2018 15:35:33 doituyentin SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
400989 05/03/2018 11:01:26 doituyentin SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1508 KB
399424 28/02/2018 18:28:07 doituyentin HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
399421 28/02/2018 18:05:01 doituyentin BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
399420 28/02/2018 18:02:34 doituyentin COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
399418 28/02/2018 17:59:21 doituyentin COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1264 KB
399417 28/02/2018 17:54:34 doituyentin NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
398438 24/02/2018 15:36:33 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
398437 24/02/2018 15:35:56 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1136 KB
398433 24/02/2018 15:18:42 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Wrong answer on test 5 0 ms 1480 KB
398432 24/02/2018 15:17:09 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
398428 24/02/2018 15:14:04 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1476 KB
398426 24/02/2018 15:11:22 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1480 KB
397917 22/02/2018 14:49:26 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3112 KB
397891 22/02/2018 14:32:22 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3440 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top