Các bài đã nộp của duylsn10
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
895900 30/03/2021 16:50:17 duylsn10 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2852 KB
893449 23/03/2021 21:44:46 duylsn10 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
893410 23/03/2021 20:30:59 duylsn10 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
893408 23/03/2021 20:29:49 duylsn10 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 852 KB
893407 23/03/2021 20:28:55 duylsn10 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
893401 23/03/2021 20:22:49 duylsn10 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 12 1109 ms 2356 KB
893400 23/03/2021 20:21:40 duylsn10 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 852 KB
893371 23/03/2021 19:45:31 duylsn10 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
893370 23/03/2021 19:41:55 duylsn10 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1000 KB
893347 23/03/2021 17:44:33 duylsn10 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
893346 23/03/2021 17:40:20 duylsn10 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 204 15 ms 1000 KB
893336 23/03/2021 17:13:28 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 656 ms 2356 KB
893295 23/03/2021 15:12:58 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Memory limit exceed on test 16 109 ms 137584 KB
893287 23/03/2021 15:07:53 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Time limit exceed on test 17 1093 ms 2312 KB
893280 23/03/2021 14:50:35 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Time limit exceed on test 17 1031 ms 2312 KB
893273 23/03/2021 14:47:15 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
893267 23/03/2021 14:42:14 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 816 KB
893261 23/03/2021 14:35:35 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 984 KB
893250 23/03/2021 14:17:29 duylsn10 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Time limit exceed on test 17 1078 ms 2300 KB
893244 23/03/2021 14:10:12 duylsn10 CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Accepted 15 ms 992 KB
893243 23/03/2021 14:08:30 duylsn10 CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Wrong answer on test 8 15 ms 852 KB
893240 23/03/2021 14:06:07 duylsn10 CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Wrong answer on test 9 15 ms 852 KB
893237 23/03/2021 14:02:45 duylsn10 CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Wrong answer on test 9 15 ms 1008 KB
893233 23/03/2021 13:57:29 duylsn10 FNUM - Số cuối cùng GNU C++20 Accepted 140 ms 4056 KB
893231 23/03/2021 13:56:17 duylsn10 FNUM - Số cuối cùng GNU C++20 Wrong answer on test 4 0 ms 784 KB
893230 23/03/2021 13:54:34 duylsn10 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
893225 23/03/2021 13:48:09 duylsn10 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 3892 KB
893224 23/03/2021 13:44:34 duylsn10 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 3188 KB
893223 23/03/2021 13:41:57 duylsn10 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 3188 KB
893222 23/03/2021 13:41:24 duylsn10 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
893221 23/03/2021 13:36:52 duylsn10 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2404 KB
893220 23/03/2021 13:35:06 duylsn10 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2404 KB
893176 23/03/2021 09:39:57 duylsn10 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
893173 23/03/2021 09:34:28 duylsn10 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
893158 23/03/2021 09:14:16 duylsn10 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
893153 23/03/2021 09:10:40 duylsn10 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 984 KB
893136 23/03/2021 08:59:53 duylsn10 BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 800 KB
893133 23/03/2021 08:58:53 duylsn10 BARA - Bánh rán GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
893127 23/03/2021 08:53:25 duylsn10 BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 852 KB
893113 23/03/2021 08:35:56 duylsn10 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
893112 23/03/2021 08:35:17 duylsn10 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
893111 23/03/2021 08:32:16 duylsn10 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 852 KB
893110 23/03/2021 08:22:20 duylsn10 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
892604 21/03/2021 23:38:20 duylsn10 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3300 KB
892586 21/03/2021 22:47:13 duylsn10 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2728 KB
892535 21/03/2021 21:35:08 duylsn10 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
892534 21/03/2021 21:33:52 duylsn10 DETU - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
892533 21/03/2021 21:27:23 duylsn10 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
892532 21/03/2021 21:25:49 duylsn10 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
892444 21/03/2021 18:07:39 duylsn10 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
892370 21/03/2021 16:09:39 duylsn10 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 852 KB
892369 21/03/2021 16:08:30 duylsn10 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1100 KB
892368 21/03/2021 16:05:31 duylsn10 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 908 KB
892366 21/03/2021 15:55:34 duylsn10 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
879091 22/02/2021 21:22:24 duylsn10 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
879084 22/02/2021 21:06:41 duylsn10 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
878761 21/02/2021 17:35:55 duylsn10 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
878760 21/02/2021 17:34:43 duylsn10 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
878697 21/02/2021 14:24:51 duylsn10 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
877702 18/02/2021 17:40:44 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
877700 18/02/2021 17:40:04 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
877697 18/02/2021 17:37:04 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3280 KB
877696 18/02/2021 17:36:06 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3292 KB
877695 18/02/2021 17:35:08 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3292 KB
877671 18/02/2021 16:09:34 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3392 KB
877661 18/02/2021 15:50:42 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2752 KB
877658 18/02/2021 15:47:30 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 7852 KB
877657 18/02/2021 15:44:26 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 3280 KB
877656 18/02/2021 15:42:09 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 3280 KB
877655 18/02/2021 15:40:51 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
877654 18/02/2021 15:39:08 duylsn10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
877636 18/02/2021 14:17:14 duylsn10 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
877635 18/02/2021 14:14:36 duylsn10 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
877590 18/02/2021 11:23:23 duylsn10 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
877589 18/02/2021 11:22:07 duylsn10 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1372 KB
877586 18/02/2021 11:18:13 duylsn10 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
877584 18/02/2021 11:12:16 duylsn10 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1108 KB
877583 18/02/2021 11:09:57 duylsn10 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1108 KB
854858 03/01/2021 22:55:50 duylsn10 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 3236 KB
854855 03/01/2021 22:55:02 duylsn10 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3136 KB
854851 03/01/2021 22:53:45 duylsn10 HISO - Hiệu số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
854842 03/01/2021 22:46:03 duylsn10 HISO - Hiệu số GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 2600 KB
854825 03/01/2021 22:21:35 duylsn10 HISO - Hiệu số GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 2600 KB
854824 03/01/2021 22:20:03 duylsn10 HISO - Hiệu số GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 2600 KB
854408 02/01/2021 22:57:56 duylsn10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
854407 02/01/2021 22:53:02 duylsn10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1008 KB
854395 02/01/2021 22:12:59 duylsn10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1016 KB
854394 02/01/2021 22:11:46 duylsn10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1016 KB
854392 02/01/2021 22:10:27 duylsn10 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1036 KB
853893 01/01/2021 19:35:49 duylsn10 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
853877 01/01/2021 19:13:55 duylsn10 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
853832 01/01/2021 18:59:31 duylsn10 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
853829 01/01/2021 18:42:52 duylsn10 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
853828 01/01/2021 18:40:41 duylsn10 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1900 KB
853826 01/01/2021 18:36:19 duylsn10 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
852445 28/12/2020 10:55:03 duylsn10 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
852439 28/12/2020 10:34:43 duylsn10 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
852437 28/12/2020 10:26:43 duylsn10 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 856 KB
852297 27/12/2020 22:46:47 duylsn10 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
852295 27/12/2020 22:41:54 duylsn10 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
Trang  [1] 2
Back to Top