Các bài đã nộp của fvrffrvgf
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1289051 13/08/2023 12:05:31 fvrffrvgf TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1289050 13/08/2023 12:04:10 fvrffrvgf TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1289049 13/08/2023 12:03:31 fvrffrvgf TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1249195 30/04/2023 18:31:26 fvrffrvgf QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2964 KB
1237064 06/04/2023 07:23:17 fvrffrvgf TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
1233103 29/03/2023 23:18:04 fvrffrvgf LAGA - Lát gạch GNU C++20 Wrong answer on test 10 15 ms 920 KB
1233100 29/03/2023 23:11:39 fvrffrvgf SABO - Sắp bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
1233092 29/03/2023 23:06:36 fvrffrvgf DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 203 ms 6804 KB
1233091 29/03/2023 23:06:21 fvrffrvgf DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1233069 29/03/2023 22:50:53 fvrffrvgf THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
1230135 23/03/2023 21:48:23 fvrffrvgf GROUP - Chia nhóm GNU C++20 Accepted 328 ms 2612 KB
1230132 23/03/2023 21:42:43 fvrffrvgf GROUP - Chia nhóm GNU C++20 Accepted 421 ms 2616 KB
1230131 23/03/2023 21:41:51 fvrffrvgf GROUP - Chia nhóm GNU C++20 Wrong answer on test 2 343 ms 2612 KB
1230129 23/03/2023 21:41:00 fvrffrvgf GROUP - Chia nhóm GNU C++20 Wrong answer on test 2 359 ms 2612 KB
1219465 01/03/2023 11:07:45 fvrffrvgf CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3032 KB
1219443 01/03/2023 10:55:58 fvrffrvgf CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
1211509 15/02/2023 15:42:51 fvrffrvgf HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++20 Accepted 15 ms 1896 KB
1211507 15/02/2023 15:41:10 fvrffrvgf HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1211506 15/02/2023 15:40:58 fvrffrvgf HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1211437 15/02/2023 11:11:55 fvrffrvgf MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 888 KB
1211436 15/02/2023 11:10:10 fvrffrvgf MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
1211435 15/02/2023 11:08:31 fvrffrvgf MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1208524 09/02/2023 10:19:58 fvrffrvgf LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++20 Accepted 15 ms 2780 KB
1208521 09/02/2023 10:19:33 fvrffrvgf LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1207663 08/02/2023 11:14:22 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1207662 08/02/2023 11:13:45 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 912 KB
1207661 08/02/2023 11:13:23 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1203798 01/02/2023 23:49:22 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1203797 01/02/2023 23:48:09 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1203795 01/02/2023 23:31:48 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1203793 01/02/2023 23:26:59 fvrffrvgf Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1202847 31/01/2023 16:22:53 fvrffrvgf BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
1202845 31/01/2023 16:21:17 fvrffrvgf BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
1202787 31/01/2023 15:57:53 fvrffrvgf DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
1202785 31/01/2023 15:57:32 fvrffrvgf DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
1202779 31/01/2023 15:55:28 fvrffrvgf DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1164226 18/11/2022 09:29:22 fvrffrvgf QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
1164222 18/11/2022 09:21:55 fvrffrvgf QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
1164013 17/11/2022 18:04:06 fvrffrvgf QT - Quân Tượng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1016 KB
1164008 17/11/2022 17:52:33 fvrffrvgf QT - Quân Tượng GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
1164006 17/11/2022 17:52:24 fvrffrvgf QT - Quân Tượng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1163860 17/11/2022 14:44:10 fvrffrvgf SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++20 Accepted 640 ms 11372 KB
1163851 17/11/2022 14:28:17 fvrffrvgf SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++20 Memory limit exceed on test 6 2156 ms 134664 KB
1163845 17/11/2022 14:24:47 fvrffrvgf SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++20 Memory limit exceed on test 6 2187 ms 134120 KB
1163830 17/11/2022 14:03:44 fvrffrvgf SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 872 KB
1163828 17/11/2022 13:56:46 fvrffrvgf SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 976 KB
1163827 17/11/2022 13:56:22 fvrffrvgf SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1135068 23/09/2022 14:47:07 fvrffrvgf HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
1135064 23/09/2022 14:46:23 fvrffrvgf HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 140 ms 3196 KB
1135062 23/09/2022 14:46:13 fvrffrvgf HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1135060 23/09/2022 14:45:02 fvrffrvgf HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1135057 23/09/2022 14:44:12 fvrffrvgf HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 125 ms 2808 KB
1135034 23/09/2022 14:33:43 fvrffrvgf HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
1134920 23/09/2022 12:08:35 fvrffrvgf DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
1134919 23/09/2022 12:07:55 fvrffrvgf DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
1130865 16/09/2022 15:43:10 fvrffrvgf CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 3284 KB
1130752 16/09/2022 14:16:09 fvrffrvgf DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3292 KB
1130698 16/09/2022 12:49:14 fvrffrvgf DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1060 KB
1130686 16/09/2022 12:29:15 fvrffrvgf DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1060 KB
1130659 16/09/2022 09:24:29 fvrffrvgf DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++20 Wrong answer on test 6 0 ms 884 KB
1130634 16/09/2022 09:01:54 fvrffrvgf BNHAN - Bảng nhân GNU C++20 Accepted 31 ms 884 KB
1130633 16/09/2022 09:01:22 fvrffrvgf BNHAN - Bảng nhân GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
1076980 06/05/2022 20:34:00 fvrffrvgf TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1065179 23/03/2022 16:47:45 fvrffrvgf MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
1060678 16/03/2022 00:28:52 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 916 KB
1060676 16/03/2022 00:18:09 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Memory limit exceed on test 1 812 ms 299040 KB
1060675 16/03/2022 00:17:39 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 968 KB
1060671 16/03/2022 00:06:02 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 10440 KB
1060668 15/03/2022 23:53:13 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 10440 KB
1060667 15/03/2022 23:52:37 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 750 ms 10420 KB
1060666 15/03/2022 23:51:09 fvrffrvgf BUS2 - Xe khách GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1059966 14/03/2022 14:27:08 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1059965 14/03/2022 14:27:04 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1052 KB
1059964 14/03/2022 14:27:00 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1052 KB
1059963 14/03/2022 14:26:56 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
1059961 14/03/2022 14:24:52 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
1059960 14/03/2022 14:24:49 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1059959 14/03/2022 14:24:45 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
1059958 14/03/2022 14:24:41 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1059957 14/03/2022 14:24:37 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
1059956 14/03/2022 14:24:33 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
1059955 14/03/2022 14:24:30 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 888 KB
1059954 14/03/2022 14:24:26 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
1059953 14/03/2022 14:24:22 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 888 KB
1059952 14/03/2022 14:24:18 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1059950 14/03/2022 14:22:14 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 888 KB
1059949 14/03/2022 14:22:10 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1059948 14/03/2022 14:22:07 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 888 KB
1059947 14/03/2022 14:22:03 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
1059946 14/03/2022 14:21:59 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
1059945 14/03/2022 14:21:55 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 816 KB
1059944 14/03/2022 14:21:52 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
1059943 14/03/2022 14:21:48 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1036 KB
1059942 14/03/2022 14:21:44 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
1059941 14/03/2022 14:21:41 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
1059940 14/03/2022 14:19:37 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
1059939 14/03/2022 14:19:33 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
1059938 14/03/2022 14:19:29 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
1059937 14/03/2022 14:19:26 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 920 KB
1059936 14/03/2022 14:19:22 fvrffrvgf J4F - Dia da Mentira GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
Trang  [1] 2 3 ... 17 18
Back to Top