Các bài đã nộp của hongphong_8a3_tdn
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
536525 15/01/2019 09:37:16 hongphong_8a3_tdn BABE - Số bạn bè GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
521287 29/11/2018 15:33:46 hongphong_8a3_tdn CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2448 KB
521285 29/11/2018 15:33:05 hongphong_8a3_tdn CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
521274 29/11/2018 15:17:30 hongphong_8a3_tdn CALNUM - Đếm số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2400 KB
521272 29/11/2018 15:16:26 hongphong_8a3_tdn CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
521011 28/11/2018 20:14:56 hongphong_8a3_tdn CALNUM - Đếm số GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 2476 KB
490523 16/10/2018 09:26:43 hongphong_8a3_tdn MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487668 12/10/2018 16:13:32 hongphong_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487636 12/10/2018 16:02:46 hongphong_8a3_tdn BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487609 12/10/2018 15:53:46 hongphong_8a3_tdn PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487551 12/10/2018 15:30:28 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487503 12/10/2018 15:10:18 hongphong_8a3_tdn SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487488 12/10/2018 15:03:02 hongphong_8a3_tdn MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
487467 12/10/2018 14:55:19 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
487463 12/10/2018 14:54:52 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
481019 05/10/2018 14:17:46 hongphong_8a3_tdn MKC - Mật khẩu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
481004 05/10/2018 14:11:27 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
480996 05/10/2018 14:05:18 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
480995 05/10/2018 14:04:52 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
480965 05/10/2018 13:00:17 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
480583 04/10/2018 22:12:58 hongphong_8a3_tdn DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480574 04/10/2018 22:05:20 hongphong_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480562 04/10/2018 21:58:06 hongphong_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480553 04/10/2018 21:53:10 hongphong_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480552 04/10/2018 21:52:36 hongphong_8a3_tdn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1008 KB
480543 04/10/2018 21:46:33 hongphong_8a3_tdn MKC - Mật khẩu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 972 KB
480540 04/10/2018 21:45:56 hongphong_8a3_tdn MKC - Mật khẩu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
480375 04/10/2018 20:13:43 hongphong_8a3_tdn BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480374 04/10/2018 20:13:14 hongphong_8a3_tdn BABE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
475499 27/09/2018 22:56:28 hongphong_8a3_tdn BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475494 27/09/2018 22:54:45 hongphong_8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
475491 27/09/2018 22:53:01 hongphong_8a3_tdn DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475488 27/09/2018 22:52:14 hongphong_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475486 27/09/2018 22:50:46 hongphong_8a3_tdn SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475484 27/09/2018 22:49:25 hongphong_8a3_tdn FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475408 27/09/2018 21:57:38 hongphong_8a3_tdn GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474741 27/09/2018 07:13:52 hongphong_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474740 27/09/2018 07:13:01 hongphong_8a3_tdn TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474739 27/09/2018 07:11:56 hongphong_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
474738 27/09/2018 07:10:52 hongphong_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474736 27/09/2018 07:04:24 hongphong_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474735 27/09/2018 07:03:07 hongphong_8a3_tdn VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474734 27/09/2018 07:02:27 hongphong_8a3_tdn VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
474733 27/09/2018 07:00:21 hongphong_8a3_tdn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
474732 27/09/2018 06:59:41 hongphong_8a3_tdn HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
474731 27/09/2018 06:58:46 hongphong_8a3_tdn TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
Back to Top