Các bài đã nộp của kassivender
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
772103 09/07/2020 15:37:01 kassivender TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1284 KB
772102 09/07/2020 15:36:15 kassivender TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1036 KB
772089 09/07/2020 14:43:52 kassivender TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2664 KB
744468 18/04/2020 16:43:36 kassivender Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
743412 14/04/2020 15:55:32 kassivender NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
742638 11/04/2020 20:37:17 kassivender CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
740935 06/04/2020 15:47:48 kassivender QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
740921 06/04/2020 15:24:01 kassivender DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
740919 06/04/2020 15:23:10 kassivender DOXA - Đổ xăng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
740917 06/04/2020 15:22:31 kassivender DOXA - Đổ xăng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
740906 06/04/2020 15:06:27 kassivender PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
740382 04/04/2020 17:19:39 kassivender BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 62 ms 1492 KB
740381 04/04/2020 17:00:30 kassivender OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
740380 04/04/2020 16:35:54 kassivender NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3076 KB
739902 03/04/2020 15:48:49 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
739881 03/04/2020 15:10:58 kassivender Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
739415 02/04/2020 18:58:17 kassivender NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 11 15 ms 1248 KB
739414 02/04/2020 18:55:52 kassivender NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1236 KB
739412 02/04/2020 18:54:14 kassivender NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
739411 02/04/2020 18:29:15 kassivender KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
739407 02/04/2020 18:15:05 kassivender CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
739061 01/04/2020 16:19:01 kassivender AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
739059 01/04/2020 16:17:50 kassivender GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
739032 01/04/2020 15:44:31 kassivender ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
739030 01/04/2020 15:41:39 kassivender TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 312 ms 2788 KB
739018 01/04/2020 15:08:22 kassivender NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
738823 31/03/2020 17:47:13 kassivender KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
738822 31/03/2020 17:44:50 kassivender DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
738811 31/03/2020 17:28:33 kassivender KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2720 KB
738765 31/03/2020 16:46:08 kassivender BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
738749 31/03/2020 16:29:08 kassivender TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
738486 30/03/2020 18:09:15 kassivender PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
738482 30/03/2020 17:57:55 kassivender FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
738479 30/03/2020 17:43:45 kassivender TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 2388 KB
738476 30/03/2020 17:25:47 kassivender PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
738355 30/03/2020 10:06:09 kassivender DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
738183 29/03/2020 17:41:31 kassivender PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
738182 29/03/2020 17:38:17 kassivender CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
738181 29/03/2020 17:35:33 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
738180 29/03/2020 17:34:25 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
738179 29/03/2020 17:31:22 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 996 KB
738177 29/03/2020 17:28:09 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1248 KB
738175 29/03/2020 17:26:20 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1000 KB
738173 29/03/2020 17:19:01 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 940 KB
738169 29/03/2020 17:07:55 kassivender LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
738166 29/03/2020 17:05:24 kassivender LUTH - Lũy thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1120 KB
738162 29/03/2020 17:01:12 kassivender FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
738161 29/03/2020 17:00:42 kassivender FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 692 KB
737900 28/03/2020 16:27:20 kassivender CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
737879 28/03/2020 15:47:49 kassivender Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 417672 KB
737860 28/03/2020 15:20:12 kassivender TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
737847 28/03/2020 14:55:10 kassivender HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
737843 28/03/2020 14:50:21 kassivender BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
737319 26/03/2020 16:41:33 kassivender DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
737318 26/03/2020 16:40:30 kassivender DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 18 15 ms 2756 KB
737317 26/03/2020 16:40:10 kassivender DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 18 15 ms 2764 KB
737311 26/03/2020 16:16:07 kassivender KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
737305 26/03/2020 16:09:39 kassivender CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
737212 26/03/2020 07:19:13 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
737211 26/03/2020 07:18:38 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2756 KB
737210 26/03/2020 07:18:07 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2756 KB
737209 26/03/2020 07:16:57 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 932 KB
737208 26/03/2020 07:16:06 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1500 KB
737206 26/03/2020 07:09:18 kassivender HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
737203 26/03/2020 07:04:02 kassivender HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 992 KB
737202 26/03/2020 06:44:44 kassivender HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 940 KB
737031 25/03/2020 15:31:05 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
737030 25/03/2020 15:29:44 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
737029 25/03/2020 15:27:52 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1164 KB
737028 25/03/2020 15:26:32 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 812 KB
737027 25/03/2020 15:25:42 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 1148 KB
737025 25/03/2020 15:22:55 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 1120 KB
733091 14/03/2020 19:35:03 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 980 KB
733090 14/03/2020 19:11:44 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10576 KB
733089 14/03/2020 19:04:52 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 844 KB
733088 14/03/2020 19:04:16 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 10576 KB
730041 07/03/2020 15:19:20 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1084 KB
730038 07/03/2020 15:16:01 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
730037 07/03/2020 15:14:41 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 896 KB
730034 07/03/2020 15:11:15 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 964 KB
730032 07/03/2020 15:07:16 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
727673 01/03/2020 21:20:32 kassivender KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 952 KB
727668 01/03/2020 21:14:25 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 964 KB
727664 01/03/2020 21:04:55 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 796 KB
727660 01/03/2020 20:50:47 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 956 KB
727653 01/03/2020 20:44:11 kassivender TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
727634 01/03/2020 20:13:19 kassivender NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1248 KB
727277 29/02/2020 17:13:28 kassivender RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 140 ms 2724 KB
727248 29/02/2020 16:24:52 kassivender RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
727247 29/02/2020 16:23:08 kassivender RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
727238 29/02/2020 16:10:41 kassivender NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 22 15 ms 1640 KB
727235 29/02/2020 16:07:44 kassivender NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
727233 29/02/2020 15:59:53 kassivender NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
727226 29/02/2020 15:21:38 kassivender MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
726320 27/02/2020 08:16:01 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1332 KB
726131 26/02/2020 17:32:08 kassivender COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
726129 26/02/2020 17:25:59 kassivender DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
726128 26/02/2020 17:25:03 kassivender DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
726126 26/02/2020 17:23:45 kassivender DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 796 KB
726124 26/02/2020 17:22:32 kassivender DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 996 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top