Các bài đã nộp của khongaingo
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1250709 06/05/2023 15:20:36 khongaingo KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Python 3 Time limit exceed on test 39 1093 ms 7036 KB
1220716 01/03/2023 21:05:16 khongaingo TT - TIENTE Python 3 Time limit exceed on test 6 1078 ms 6928 KB
1220712 01/03/2023 20:57:50 khongaingo TT - TIENTE Python 3 Time limit exceed on test 6 1109 ms 6936 KB
1220042 01/03/2023 17:26:37 khongaingo TT - TIENTE Python 3 Time limit exceed on test 6 1078 ms 6908 KB
1220025 01/03/2023 17:10:49 khongaingo TT - TIENTE Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1560 KB
1206566 06/02/2023 15:39:20 khongaingo LINE - Trò chơi Line Python 3 Accepted 62 ms 5896 KB
1206561 06/02/2023 15:34:21 khongaingo LINE - Trò chơi Line Python 3 Wrong answer on test 17 78 ms 6044 KB
1201197 27/01/2023 22:23:53 khongaingo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Python 3 Time limit exceed on test 13 1109 ms 13028 KB
1132446 17/09/2022 21:34:31 khongaingo TABLE - Bàn tiệc tất niên Python 3 Accepted 62 ms 6100 KB
1132420 17/09/2022 20:52:38 khongaingo CIRCLENUM - Số vòng Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
1132389 17/09/2022 19:23:55 khongaingo CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
1128792 12/09/2022 21:42:23 khongaingo TIMSO2 - Tìm số Python 3 Wrong answer on test 27 62 ms 1560 KB
1128791 12/09/2022 21:40:58 khongaingo TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1128790 12/09/2022 21:40:14 khongaingo TIMSO2 - Tìm số Python 3 Wrong answer on test 27 62 ms 1560 KB
1042431 09/02/2022 21:25:48 khongaingo TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 7 0 ms 820 KB
1042099 09/02/2022 07:25:08 khongaingo CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 187 ms 2512 KB
1042096 09/02/2022 07:21:23 khongaingo ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 859 ms 7164 KB
1042094 09/02/2022 07:20:05 khongaingo VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
1028923 07/01/2022 17:19:53 khongaingo xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 546 ms 576092 KB
1028922 07/01/2022 17:18:44 khongaingo xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Runtime error on test 12 15 ms 2776 KB
1019844 21/12/2021 16:04:31 khongaingo GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
932439 12/07/2021 14:21:20 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1568 KB
932438 12/07/2021 14:21:17 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 1564 KB
932437 12/07/2021 14:21:12 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 1568 KB
932436 12/07/2021 14:21:04 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Accepted 78 ms 1564 KB
932435 12/07/2021 14:20:57 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 5 93 ms 7516 KB
920478 16/06/2021 10:46:43 khongaingo LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1020 KB
914706 03/06/2021 13:45:17 khongaingo ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
889098 16/03/2021 15:33:34 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
889096 16/03/2021 15:32:42 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
889095 16/03/2021 15:32:04 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
889090 16/03/2021 15:30:13 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2640 KB
889088 16/03/2021 15:29:51 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
889086 16/03/2021 15:29:28 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2500 KB
889082 16/03/2021 15:28:02 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2536 KB
889077 16/03/2021 15:26:16 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2496 KB
889075 16/03/2021 15:25:53 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
889073 16/03/2021 15:24:56 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2536 KB
889071 16/03/2021 15:24:12 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2536 KB
889058 16/03/2021 15:10:28 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2532 KB
889048 16/03/2021 14:58:51 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2536 KB
889044 16/03/2021 14:51:15 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2532 KB
888954 16/03/2021 10:47:53 khongaingo DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 9460 KB
865150 19/01/2021 14:55:51 khongaingo BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Python 3 Accepted 78 ms 6436 KB
865149 19/01/2021 14:55:38 khongaingo BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
865147 19/01/2021 14:54:48 khongaingo HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
857522 07/01/2021 16:13:18 khongaingo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
857521 07/01/2021 16:13:12 khongaingo CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857520 07/01/2021 16:13:05 khongaingo DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857519 07/01/2021 16:12:57 khongaingo CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857518 07/01/2021 16:12:51 khongaingo NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 18428 KB
857517 07/01/2021 16:12:41 khongaingo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 968 ms 33768 KB
857516 07/01/2021 16:12:33 khongaingo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857515 07/01/2021 16:12:25 khongaingo VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857513 07/01/2021 16:11:35 khongaingo Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 187 ms 3236 KB
857511 07/01/2021 16:11:32 khongaingo PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857510 07/01/2021 16:11:30 khongaingo HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857508 07/01/2021 16:10:37 khongaingo QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1016 KB
857507 07/01/2021 16:10:27 khongaingo SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857506 07/01/2021 16:10:19 khongaingo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2780 KB
857505 07/01/2021 16:10:13 khongaingo LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857503 07/01/2021 16:10:05 khongaingo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 25824 KB
857502 07/01/2021 16:09:59 khongaingo LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2836 KB
857501 07/01/2021 16:09:52 khongaingo QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857500 07/01/2021 16:09:42 khongaingo ACM - ACM GNU C++11 Accepted 156 ms 3168 KB
857498 07/01/2021 16:09:34 khongaingo SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2904 KB
857497 07/01/2021 16:09:27 khongaingo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
857495 07/01/2021 16:09:21 khongaingo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857494 07/01/2021 16:08:23 khongaingo BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 1780 KB
857493 07/01/2021 16:08:17 khongaingo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
857492 07/01/2021 16:08:10 khongaingo STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 31 ms 2388 KB
857490 07/01/2021 16:08:04 khongaingo ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857489 07/01/2021 16:07:58 khongaingo ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857488 07/01/2021 16:07:52 khongaingo RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857487 07/01/2021 16:07:45 khongaingo GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
857485 07/01/2021 16:07:39 khongaingo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
857483 07/01/2021 16:07:17 khongaingo WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
857482 07/01/2021 16:06:16 khongaingo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 671 ms 2412 KB
857481 07/01/2021 16:06:10 khongaingo SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857480 07/01/2021 16:06:03 khongaingo ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2440 KB
857479 07/01/2021 16:05:56 khongaingo TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 1796 KB
857477 07/01/2021 16:05:49 khongaingo VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 3304 KB
857476 07/01/2021 16:05:40 khongaingo SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857475 07/01/2021 16:05:33 khongaingo NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857474 07/01/2021 16:05:25 khongaingo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 2396 KB
857473 07/01/2021 16:05:18 khongaingo KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 859 ms 4040 KB
857472 07/01/2021 16:05:11 khongaingo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 2136 KB
857470 07/01/2021 16:05:03 khongaingo UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 125 ms 2444 KB
857468 07/01/2021 16:04:10 khongaingo HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 156 ms 2480 KB
857467 07/01/2021 16:02:59 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 5 78 ms 1456 KB
857466 07/01/2021 16:02:57 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1460 KB
857465 07/01/2021 16:02:55 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
857464 07/01/2021 16:02:53 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1460 KB
857463 07/01/2021 16:02:48 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 78 ms 1456 KB
857462 07/01/2021 16:02:45 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 6792 KB
857457 07/01/2021 16:00:44 khongaingo J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
857456 07/01/2021 16:00:42 khongaingo J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
857455 07/01/2021 16:00:40 khongaingo J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 996 KB
857454 07/01/2021 16:00:38 khongaingo J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 64 KB
857453 07/01/2021 16:00:36 khongaingo J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top