Các bài đã nộp của mtx4869
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1150418 19/10/2022 22:42:37 mtx4869 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++20 Accepted 46 ms 1032 KB
944777 01/08/2021 15:45:30 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2524 KB
944776 01/08/2021 15:45:08 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
944709 01/08/2021 12:46:22 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
944109 31/07/2021 10:52:35 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
944105 31/07/2021 10:45:11 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2504 KB
943795 30/07/2021 20:55:38 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 0 ms 2504 KB
943757 30/07/2021 20:33:36 mtx4869 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
584831 21/05/2019 07:37:23 mtx4869 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
584829 21/05/2019 07:36:33 mtx4869 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
537168 16/01/2019 16:29:15 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 2472 KB
537164 16/01/2019 16:27:57 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2472 KB
537161 16/01/2019 16:25:40 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 2468 KB
537153 16/01/2019 16:20:18 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
537144 16/01/2019 16:10:09 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 832 KB
537134 16/01/2019 15:52:32 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
537130 16/01/2019 15:48:40 mtx4869 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
535528 12/01/2019 20:14:02 mtx4869 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
522911 03/12/2018 08:33:14 mtx4869 DS - ebola GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2656 KB
462351 08/09/2018 09:09:08 mtx4869 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Memory limit exceed on test 6 93 ms 147000 KB
452057 17/08/2018 10:16:26 mtx4869 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 3296 KB
452050 17/08/2018 09:57:42 mtx4869 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 2908 KB
452036 17/08/2018 09:18:56 mtx4869 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 2908 KB
452001 17/08/2018 08:11:30 mtx4869 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2908 KB
451339 16/08/2018 08:54:49 mtx4869 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
451335 16/08/2018 08:48:40 mtx4869 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3324 KB
451332 16/08/2018 08:44:14 mtx4869 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3324 KB
451324 16/08/2018 08:20:14 mtx4869 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451321 16/08/2018 08:16:48 mtx4869 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
450927 15/08/2018 09:03:18 mtx4869 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
450386 14/08/2018 09:42:28 mtx4869 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
450385 14/08/2018 09:41:55 mtx4869 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
450377 14/08/2018 09:26:33 mtx4869 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
450374 14/08/2018 09:22:49 mtx4869 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
450367 14/08/2018 09:01:02 mtx4869 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
450366 14/08/2018 08:53:38 mtx4869 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 3284 KB
450364 14/08/2018 08:51:55 mtx4869 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 2896 KB
449930 13/08/2018 07:52:08 mtx4869 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2860 KB
449136 11/08/2018 10:07:37 mtx4869 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
449099 11/08/2018 09:06:19 mtx4869 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449094 11/08/2018 09:01:43 mtx4869 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1824 KB
449091 11/08/2018 08:50:20 mtx4869 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2496 KB
448887 10/08/2018 10:37:00 mtx4869 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
448882 10/08/2018 10:35:26 mtx4869 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1892 KB
448858 10/08/2018 10:22:17 mtx4869 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
448847 10/08/2018 10:06:47 mtx4869 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
448833 10/08/2018 09:51:51 mtx4869 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448813 10/08/2018 09:32:00 mtx4869 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
448807 10/08/2018 09:27:31 mtx4869 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1852 KB
448788 10/08/2018 09:07:05 mtx4869 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448763 10/08/2018 08:31:03 mtx4869 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448747 10/08/2018 08:09:59 mtx4869 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448742 10/08/2018 08:03:59 mtx4869 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448738 10/08/2018 07:57:49 mtx4869 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448734 10/08/2018 07:46:26 mtx4869 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448430 09/08/2018 10:02:06 mtx4869 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
448419 09/08/2018 09:47:40 mtx4869 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
448410 09/08/2018 09:42:20 mtx4869 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2432 KB
448367 09/08/2018 08:38:33 mtx4869 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448363 09/08/2018 08:32:54 mtx4869 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
448355 09/08/2018 08:12:12 mtx4869 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448352 09/08/2018 08:06:25 mtx4869 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
447722 07/08/2018 10:28:42 mtx4869 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2416 KB
447714 07/08/2018 10:13:04 mtx4869 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1052 KB
447681 07/08/2018 09:07:42 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 140 ms 2420 KB
447679 07/08/2018 08:50:43 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2412 KB
447678 07/08/2018 08:48:51 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1072 KB
447673 07/08/2018 08:32:47 mtx4869 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2448 KB
447067 04/08/2018 10:16:53 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 2408 KB
447061 04/08/2018 10:10:30 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2408 KB
447055 04/08/2018 10:05:18 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
447052 04/08/2018 09:35:00 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2396 KB
447049 04/08/2018 09:33:17 mtx4869 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
447043 04/08/2018 09:14:45 mtx4869 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2432 KB
447040 04/08/2018 09:05:18 mtx4869 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
447035 04/08/2018 08:51:13 mtx4869 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
447033 04/08/2018 08:39:43 mtx4869 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
445737 31/07/2018 09:54:06 mtx4869 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
445729 31/07/2018 09:44:43 mtx4869 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
445727 31/07/2018 09:43:50 mtx4869 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
445726 31/07/2018 09:43:10 mtx4869 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1924 KB
Back to Top