Các bài đã nộp của phuleethanh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1152020 23/10/2022 12:07:21 phuleethanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 531 ms 10848 KB
964138 29/08/2021 11:09:24 phuleethanh SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 265 ms 17400 KB
964137 29/08/2021 11:08:11 phuleethanh SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1031 ms 17484 KB
957432 19/08/2021 09:03:31 phuleethanh CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
949609 08/08/2021 15:34:50 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Runtime error on test 6 15 ms 2904 KB
949150 07/08/2021 16:21:24 phuleethanh TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
948449 06/08/2021 15:43:59 phuleethanh DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 31 ms 3316 KB
908682 16/05/2021 14:12:37 phuleethanh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
908669 16/05/2021 13:32:50 phuleethanh GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
907143 14/05/2021 16:43:43 phuleethanh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
907139 14/05/2021 16:18:43 phuleethanh TAXI - Taxi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
907137 14/05/2021 16:03:38 phuleethanh TAXI - Taxi GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
852341 28/12/2020 07:30:46 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
815384 19/10/2020 17:57:33 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 2652 KB
815382 19/10/2020 17:56:20 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 2784 KB
815378 19/10/2020 17:52:50 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 2780 KB
800008 24/09/2020 20:29:45 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 343 ms 9332 KB
791006 02/09/2020 14:55:44 phuleethanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 4180 KB
791000 02/09/2020 14:36:04 phuleethanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 1140 ms 5460 KB
790621 01/09/2020 10:52:13 phuleethanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 1028 KB
790073 30/08/2020 16:30:48 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3260 KB
790071 30/08/2020 16:26:26 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 3264 KB
778008 26/07/2020 12:12:59 phuleethanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1109 ms 8772 KB
777003 23/07/2020 11:13:49 phuleethanh PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 375 ms 238540 KB
772783 11/07/2020 14:16:39 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 7164 KB
772782 11/07/2020 14:15:08 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Wrong answer on test 2 109 ms 2488 KB
769875 04/07/2020 08:33:56 phuleethanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 671 ms 27564 KB
769874 04/07/2020 08:18:17 phuleethanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2687 ms 39212 KB
765698 20/06/2020 16:48:21 phuleethanh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 687 ms 14624 KB
765627 20/06/2020 09:36:36 phuleethanh PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 31 ms 2752 KB
762022 09/06/2020 14:23:35 phuleethanh P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 15692 KB
746480 25/04/2020 14:41:05 phuleethanh FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
745036 20/04/2020 14:29:30 phuleethanh HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
741907 09/04/2020 15:32:53 phuleethanh GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 46 ms 848 KB
741905 09/04/2020 15:28:41 phuleethanh GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1062 ms 10032 KB
740874 06/04/2020 10:33:15 phuleethanh CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 78 ms 28156 KB
740866 06/04/2020 10:03:06 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
739209 01/04/2020 21:43:18 phuleethanh CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 78 ms 19620 KB
738929 01/04/2020 08:51:42 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
738695 31/03/2020 13:56:24 phuleethanh CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 93656 KB
707524 20/01/2020 14:14:32 phuleethanh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 2316 KB
707523 20/01/2020 14:12:45 phuleethanh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 2328 KB
701711 09/01/2020 19:07:03 phuleethanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
697814 04/01/2020 14:45:28 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
697809 04/01/2020 14:44:12 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 856 KB
697281 03/01/2020 18:50:06 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
692097 23/12/2019 10:17:53 phuleethanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
691922 22/12/2019 16:52:54 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
691803 22/12/2019 09:32:00 phuleethanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
690772 19/12/2019 14:11:23 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
690737 19/12/2019 10:09:49 phuleethanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
649471 02/10/2019 13:33:50 phuleethanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
633796 08/09/2019 08:42:01 phuleethanh SABO - Sắp bò Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 916 KB
591711 10/06/2019 11:05:09 phuleethanh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3380 KB
590915 07/06/2019 21:14:07 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3060 KB
590914 07/06/2019 21:13:52 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
590911 07/06/2019 21:04:55 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
581969 11/05/2019 08:28:17 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 17604 KB
581963 11/05/2019 08:23:08 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 17628 KB
581962 11/05/2019 08:22:33 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 10 109 ms 159648 KB
581957 11/05/2019 08:06:58 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
581956 11/05/2019 07:58:50 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 10 31 ms 1076 KB
581955 11/05/2019 07:57:48 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1096 KB
581954 11/05/2019 07:55:09 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 7 31 ms 3464 KB
581953 11/05/2019 07:53:54 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1203 ms 13224 KB
571548 10/04/2019 13:27:01 phuleethanh PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
571541 10/04/2019 12:07:36 phuleethanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
568977 03/04/2019 22:11:36 phuleethanh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 62 ms 2676 KB
568937 03/04/2019 21:13:36 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
568935 03/04/2019 21:12:17 phuleethanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1488 KB
567918 01/04/2019 12:16:33 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
567917 01/04/2019 12:16:12 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
555106 05/03/2019 14:37:56 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
536038 14/01/2019 08:17:57 phuleethanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 984 KB
533776 09/01/2019 21:12:13 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1062 ms 11444 KB
533768 09/01/2019 21:05:49 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1093 ms 11452 KB
533219 08/01/2019 19:49:01 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1528 KB
533212 08/01/2019 19:41:23 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1109 ms 15416 KB
533209 08/01/2019 19:40:54 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1528 KB
533202 08/01/2019 19:34:24 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1109 ms 15380 KB
533195 08/01/2019 19:23:26 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 17936 KB
533187 08/01/2019 18:50:24 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Accepted 546 ms 51296 KB
533186 08/01/2019 18:49:35 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Wrong answer on test 1 78 ms 1056 KB
533184 08/01/2019 18:45:55 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Time limit exceed on test 8 1046 ms 42236 KB
533180 08/01/2019 18:42:35 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Runtime error on test 1 78 ms 10644 KB
533014 08/01/2019 15:09:20 phuleethanh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 7556 KB
533012 08/01/2019 15:03:57 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1046 ms 9508 KB
533011 08/01/2019 15:02:17 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1078 ms 9416 KB
533009 08/01/2019 14:58:53 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1109 ms 10524 KB
533001 08/01/2019 14:55:59 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1031 ms 10524 KB
532992 08/01/2019 14:51:51 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1046 ms 10524 KB
474919 27/09/2018 15:22:58 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 93 ms 6760 KB
474915 27/09/2018 15:16:38 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân Python 3 Wrong answer on test 6 46 ms 6088 KB
474914 27/09/2018 15:16:24 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
468403 17/09/2018 15:48:08 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
468400 17/09/2018 15:46:59 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
468398 17/09/2018 15:46:12 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
453154 19/08/2018 21:15:28 phuleethanh CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
453150 19/08/2018 21:08:28 phuleethanh DS - ebola Python 3 Time limit exceed on test 8 1015 ms 29880 KB
453147 19/08/2018 21:07:19 phuleethanh DS - ebola Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 3364 KB
Trang  [1] 2 3 ... 13 14
Back to Top