Các bài đã nộp của pptt3010
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1290378 16/08/2023 10:26:51 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
1290372 16/08/2023 10:22:22 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 532 KB
1289667 14/08/2023 17:52:35 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
1289666 14/08/2023 17:52:02 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 700 KB
1289193 13/08/2023 20:26:35 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 300 KB
1289189 13/08/2023 20:21:45 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
1289188 13/08/2023 20:20:20 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1932 KB
1289187 13/08/2023 20:19:41 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
1289185 13/08/2023 20:16:52 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
1289184 13/08/2023 20:16:34 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
1289183 13/08/2023 20:16:08 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 72 KB
1289181 13/08/2023 20:15:25 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
1289143 13/08/2023 17:32:07 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
1289139 13/08/2023 17:01:38 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1289137 13/08/2023 17:00:40 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 836 KB
1289136 13/08/2023 17:00:01 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
1289135 13/08/2023 16:58:07 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
1289133 13/08/2023 16:51:13 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
1289130 13/08/2023 16:40:30 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
1289129 13/08/2023 16:40:10 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
1289127 13/08/2023 16:38:59 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 928 KB
1289126 13/08/2023 16:26:07 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 187 ms 2564 KB
1289122 13/08/2023 16:14:47 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 187 ms 2788 KB
1289117 13/08/2023 15:58:16 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2952 KB
1289020 13/08/2023 09:10:25 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2948 KB
1289019 13/08/2023 09:09:37 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1289018 13/08/2023 09:09:12 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1289014 13/08/2023 08:55:34 pptt3010 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 171 ms 2948 KB
1278610 15/07/2023 20:34:35 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 5 1046 ms 2568 KB
1278609 15/07/2023 20:30:11 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1278608 15/07/2023 20:26:02 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
1278607 15/07/2023 20:24:58 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
1253716 13/05/2023 11:26:38 pptt3010 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2508 KB
1253715 13/05/2023 11:25:24 pptt3010 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2508 KB
1246376 22/04/2023 00:40:10 pptt3010 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
1245881 21/04/2023 03:08:16 pptt3010 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
1245880 21/04/2023 02:50:58 pptt3010 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 6512 KB
1245878 21/04/2023 02:47:45 pptt3010 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 6512 KB
1245877 21/04/2023 02:47:18 pptt3010 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Runtime error on test 12 15 ms 2668 KB
1245876 21/04/2023 02:45:41 pptt3010 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Runtime error on test 12 15 ms 2668 KB
1245193 19/04/2023 21:06:56 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
1245190 19/04/2023 21:02:16 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1140 KB
1245189 19/04/2023 20:59:36 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 1140 KB
1245185 19/04/2023 20:51:45 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 900 KB
1245181 19/04/2023 20:44:26 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 924 KB
1245174 19/04/2023 20:36:41 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 960 KB
1244158 17/04/2023 18:40:08 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
1244150 17/04/2023 18:24:38 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
1244148 17/04/2023 18:06:43 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 924 KB
1244147 17/04/2023 18:06:13 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
1244144 17/04/2023 17:50:35 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
1244138 17/04/2023 17:28:07 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 924 KB
1240319 11/04/2023 15:51:00 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1240287 11/04/2023 15:27:37 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1237843 07/04/2023 04:38:14 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1237842 07/04/2023 04:37:27 pptt3010 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1104 KB
1235948 04/04/2023 02:45:14 pptt3010 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
1235947 04/04/2023 02:34:32 pptt3010 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
1235946 04/04/2023 02:33:29 pptt3010 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
1228754 20/03/2023 22:31:17 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
1228753 20/03/2023 22:28:43 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
1228746 20/03/2023 22:22:14 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1207933 08/02/2023 20:44:41 pptt3010 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
1202633 31/01/2023 14:22:09 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 3 31 ms 64 KB
1202622 31/01/2023 14:17:04 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1202620 31/01/2023 14:16:37 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1202616 31/01/2023 14:14:41 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
1202610 31/01/2023 14:11:00 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1132 KB
1202605 31/01/2023 14:09:54 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
1202604 31/01/2023 14:08:56 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 860 KB
1200960 27/01/2023 13:40:47 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 1132 KB
1200959 27/01/2023 13:37:57 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
1200958 27/01/2023 13:37:29 pptt3010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196205 11/01/2023 21:24:36 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1196188 11/01/2023 21:11:55 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
1196183 11/01/2023 21:08:55 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196182 11/01/2023 21:08:35 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196181 11/01/2023 21:07:39 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196180 11/01/2023 21:06:43 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196178 11/01/2023 21:06:00 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196159 11/01/2023 20:49:34 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1196158 11/01/2023 20:48:50 pptt3010 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1193065 06/01/2023 09:12:21 pptt3010 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 2972 KB
1191517 04/01/2023 14:37:00 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2584 KB
1191514 04/01/2023 14:32:29 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 852 KB
1191504 04/01/2023 14:24:41 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
1191488 04/01/2023 14:03:18 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 916 KB
1191487 04/01/2023 14:02:43 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 876 KB
1191485 04/01/2023 14:01:00 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1124 KB
1191481 04/01/2023 13:51:56 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1136 KB
1191441 04/01/2023 11:24:03 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
1191440 04/01/2023 11:23:17 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1191151 04/01/2023 04:03:40 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
1191148 04/01/2023 03:51:33 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
1191147 04/01/2023 03:50:51 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 860 KB
1191146 04/01/2023 03:25:56 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 936 KB
1191145 04/01/2023 03:08:05 pptt3010 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
1160035 10/11/2022 17:30:57 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
1159903 10/11/2022 12:40:37 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
1159902 10/11/2022 12:40:04 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2088 KB
Trang  [1] 2
Back to Top