Các bài đã nộp của thienduong
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1303008 13/09/2023 08:10:31 thienduong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
1301358 10/09/2023 08:38:30 thienduong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1152 KB
1301357 10/09/2023 08:38:00 thienduong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
1301355 10/09/2023 08:36:44 thienduong DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
1297624 01/09/2023 16:56:50 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1880 KB
1297621 01/09/2023 16:55:41 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Memory limit exceed on test 16 171 ms 212152 KB
1294009 25/08/2023 08:25:54 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Wrong answer on test 14 15 ms 1108 KB
1294007 25/08/2023 08:24:59 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1294006 25/08/2023 08:24:04 thienduong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1293278 23/08/2023 15:02:58 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1116 KB
1293272 23/08/2023 14:27:38 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1293271 23/08/2023 14:26:26 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1116 KB
1293270 23/08/2023 14:21:47 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1116 KB
1292326 20/08/2023 18:50:40 thienduong HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2212 KB
1278606 15/07/2023 20:18:19 thienduong SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
1278599 15/07/2023 19:29:15 thienduong SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 892 KB
1278596 15/07/2023 19:07:18 thienduong SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1152 KB
1278595 15/07/2023 19:06:14 thienduong SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1152 KB
1278582 15/07/2023 17:50:46 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
1278581 15/07/2023 17:38:51 thienduong SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1192 KB
1278578 15/07/2023 17:36:06 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1278573 15/07/2023 17:27:06 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
1278572 15/07/2023 17:25:07 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
1278570 15/07/2023 17:04:32 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1152 KB
1278569 15/07/2023 16:47:16 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
1278568 15/07/2023 16:43:37 thienduong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1124 KB
1229873 23/03/2023 08:18:47 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1229872 23/03/2023 08:17:47 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
1229869 23/03/2023 08:16:39 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
1228502 20/03/2023 16:45:32 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2552 KB
1228501 20/03/2023 16:44:19 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Runtime error on test 20 218 ms 73724 KB
1228500 20/03/2023 16:43:31 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 20 1093 ms 2664 KB
1228498 20/03/2023 16:42:01 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 18 1078 ms 2664 KB
1228497 20/03/2023 16:41:11 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 20 1093 ms 2672 KB
1228495 20/03/2023 16:39:55 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2192 KB
1228493 20/03/2023 16:38:50 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2504 KB
1228492 20/03/2023 16:37:53 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 18 1093 ms 8564 KB
1228491 20/03/2023 16:37:15 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 20 1093 ms 2668 KB
1228490 20/03/2023 16:36:43 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1228489 20/03/2023 16:36:25 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1228488 20/03/2023 16:35:41 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2216 KB
1228487 20/03/2023 16:35:21 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1228486 20/03/2023 16:34:40 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
1228485 20/03/2023 16:31:16 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3216 KB
1228484 20/03/2023 16:30:12 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2520 KB
1228482 20/03/2023 16:27:59 thienduong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 20 1093 ms 2276 KB
1227731 18/03/2023 23:16:29 thienduong HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1227704 18/03/2023 20:44:30 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1124 KB
1211452 15/02/2023 13:07:24 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1132 KB
1211451 15/02/2023 12:59:42 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1211450 15/02/2023 12:58:28 thienduong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1132 KB
1179792 14/12/2022 13:19:38 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 31 ms 2908 KB
1179791 14/12/2022 13:18:00 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 31 ms 2908 KB
1179784 14/12/2022 12:30:42 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 62 ms 2888 KB
1179760 14/12/2022 10:55:54 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 62 ms 2888 KB
1179755 14/12/2022 10:50:13 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 78 ms 2888 KB
1179753 14/12/2022 10:45:40 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
1179748 14/12/2022 10:22:52 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
1179746 14/12/2022 10:14:38 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
1179737 14/12/2022 09:42:52 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
1179684 14/12/2022 05:56:26 thienduong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
1179683 14/12/2022 05:51:27 thienduong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3048 KB
1179679 14/12/2022 05:22:21 thienduong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
1179513 13/12/2022 17:17:45 thienduong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
1179506 13/12/2022 17:09:43 thienduong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 880 KB
1179488 13/12/2022 16:33:46 thienduong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
1179484 13/12/2022 16:24:44 thienduong LUDI - Lưu diễn GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1104 KB
1179483 13/12/2022 16:24:30 thienduong LUDI - Lưu diễn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1179453 13/12/2022 15:47:06 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2392 KB
1179451 13/12/2022 15:44:08 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1104 KB
1179432 13/12/2022 15:28:53 thienduong VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
559766 13/03/2019 16:22:17 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 3724 KB
559765 13/03/2019 16:19:36 thienduong KEOCO - Kéo co Free Pascal Memory limit exceed on test 10 281 ms 159028 KB
559764 13/03/2019 16:19:06 thienduong KEOCO - Kéo co Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
559760 13/03/2019 16:11:55 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
559757 13/03/2019 16:11:21 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
557551 10/03/2019 10:00:04 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 3716 KB
557550 10/03/2019 09:59:13 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 3616 KB
557548 10/03/2019 09:56:35 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 2980 KB
557546 10/03/2019 09:54:54 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 820 KB
557544 10/03/2019 09:53:52 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 2980 KB
557530 10/03/2019 09:06:32 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 2980 KB
557529 10/03/2019 09:05:59 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1420 KB
557528 10/03/2019 09:02:29 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
556937 08/03/2019 17:39:23 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1260 KB
556936 08/03/2019 17:38:32 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
556935 08/03/2019 17:37:45 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
556160 07/03/2019 10:37:58 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1268 KB
556157 07/03/2019 10:36:29 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
552911 28/02/2019 19:47:54 thienduong Capxach - Cặp xách Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1268 KB
552910 28/02/2019 19:47:11 thienduong Capxach - Cặp xách Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
552908 28/02/2019 19:43:00 thienduong Capxach - Cặp xách Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
552907 28/02/2019 19:41:15 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
552906 28/02/2019 19:39:13 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 3144 KB
552904 28/02/2019 19:37:26 thienduong HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1109 ms 3768 KB
539793 23/01/2019 22:36:52 thienduong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 46 ms 2500 KB
539744 23/01/2019 21:03:50 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
539737 23/01/2019 20:53:27 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
539734 23/01/2019 20:52:34 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
539717 23/01/2019 20:12:52 thienduong QUEEN - Tám hậu Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 3012 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top