Các bài đã nộp của tuancanhktpm
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1210128 12/02/2023 00:35:39 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Accepted 15 ms 2604 KB
1210127 12/02/2023 00:34:42 tuancanhktpm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
1210126 12/02/2023 00:23:12 tuancanhktpm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++20 Accepted 15 ms 2580 KB
1210125 12/02/2023 00:21:38 tuancanhktpm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++20 Accepted 15 ms 920 KB
1210124 12/02/2023 00:20:27 tuancanhktpm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
1210116 11/02/2023 23:48:15 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 656 KB
1210101 11/02/2023 23:13:37 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Wrong answer on test 6 15 ms 916 KB
1210097 11/02/2023 23:06:21 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
1210096 11/02/2023 22:57:48 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
1210095 11/02/2023 22:57:20 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1210094 11/02/2023 22:56:55 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1210093 11/02/2023 22:49:18 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1210092 11/02/2023 22:47:48 tuancanhktpm LUDI - Lưu diễn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1096830 03/07/2022 21:37:30 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 8604 KB
1096829 03/07/2022 21:36:08 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2112 KB
1096827 03/07/2022 21:29:52 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 8592 KB
1096825 03/07/2022 21:25:02 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2116 KB
1096824 03/07/2022 21:24:26 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1096820 03/07/2022 21:22:35 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2116 KB
1096818 03/07/2022 21:19:19 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2112 KB
1096817 03/07/2022 21:15:24 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 8608 KB
1096815 03/07/2022 21:13:51 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1096813 03/07/2022 21:11:03 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
1096810 03/07/2022 21:06:02 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
1096809 03/07/2022 21:05:04 tuancanhktpm OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
723446 20/02/2020 22:59:30 tuancanhktpm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
723440 20/02/2020 22:50:39 tuancanhktpm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1062 ms 2128 KB
723430 20/02/2020 22:09:33 tuancanhktpm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2128 KB
723418 20/02/2020 21:51:40 tuancanhktpm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 11 125 ms 2128 KB
707370 19/01/2020 23:24:05 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
707315 19/01/2020 21:56:38 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 948 KB
707276 19/01/2020 20:51:04 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
707274 19/01/2020 20:48:36 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 948 KB
694709 29/12/2019 19:55:21 tuancanhktpm USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
694646 29/12/2019 15:44:36 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
694645 29/12/2019 15:40:58 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
694643 29/12/2019 15:38:33 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
694641 29/12/2019 15:37:14 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
694516 28/12/2019 22:35:57 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
694508 28/12/2019 22:14:51 tuancanhktpm TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
694438 28/12/2019 20:12:07 tuancanhktpm TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
693753 26/12/2019 23:04:23 tuancanhktpm TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
580492 05/05/2019 00:16:37 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
580490 05/05/2019 00:14:46 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
580270 04/05/2019 17:06:49 tuancanhktpm TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
580262 04/05/2019 16:48:37 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
580261 04/05/2019 16:46:48 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 32 15 ms 1480 KB
580260 04/05/2019 16:45:07 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 25 15 ms 1140 KB
580258 04/05/2019 16:42:36 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 916 KB
580257 04/05/2019 16:41:35 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1140 KB
580256 04/05/2019 16:40:39 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1080 KB
580255 04/05/2019 16:36:38 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
580254 04/05/2019 16:35:07 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1120 KB
580252 04/05/2019 16:33:14 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1120 KB
580231 04/05/2019 15:41:45 tuancanhktpm ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
580230 04/05/2019 15:41:19 tuancanhktpm TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
580153 04/05/2019 13:05:27 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1187 ms 17592 KB
580151 04/05/2019 13:02:47 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Time limit exceed on test 11 1531 ms 13684 KB
580144 04/05/2019 12:52:31 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1976 KB
580125 04/05/2019 11:28:57 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Time limit exceed on test 6 1531 ms 5656 KB
580119 04/05/2019 10:58:46 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Time limit exceed on test 6 1531 ms 5656 KB
580091 04/05/2019 09:56:38 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
580090 04/05/2019 09:56:12 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
580089 04/05/2019 09:55:36 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
579285 02/05/2019 09:57:55 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3512 KB
579061 01/05/2019 07:21:00 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
578782 29/04/2019 20:31:00 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
578780 29/04/2019 20:17:33 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
578776 29/04/2019 20:01:08 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1344 KB
578774 29/04/2019 19:48:14 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
578773 29/04/2019 19:35:16 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 992 KB
578772 29/04/2019 19:34:25 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 3476 KB
578771 29/04/2019 19:34:02 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
578770 29/04/2019 19:32:08 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
578769 29/04/2019 19:30:55 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
578768 29/04/2019 19:30:02 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
578767 29/04/2019 19:28:59 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
578766 29/04/2019 19:28:30 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
578765 29/04/2019 19:22:46 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577615 27/04/2019 22:35:43 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577614 27/04/2019 22:32:17 tuancanhktpm VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577542 27/04/2019 17:13:19 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 840 KB
577502 27/04/2019 15:34:24 tuancanhktpm TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1468 ms 2980 KB
577500 27/04/2019 15:31:27 tuancanhktpm TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1437 ms 2632 KB
577499 27/04/2019 15:30:25 tuancanhktpm TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1468 ms 2856 KB
577494 27/04/2019 15:08:08 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
577492 27/04/2019 14:59:57 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
577491 27/04/2019 14:58:05 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577490 27/04/2019 14:56:32 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
577489 27/04/2019 14:55:42 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 908 KB
577488 27/04/2019 14:55:08 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577487 27/04/2019 14:54:25 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577485 27/04/2019 14:48:31 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577484 27/04/2019 14:46:23 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577483 27/04/2019 14:42:45 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577482 27/04/2019 14:39:45 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577481 27/04/2019 14:38:31 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577480 27/04/2019 14:37:25 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
577456 27/04/2019 12:27:56 tuancanhktpm WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
577455 27/04/2019 12:19:39 tuancanhktpm WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Runtime error on test 5 31 ms 2736 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7
Back to Top