Các bài giải được của Halo2
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1211208 14/02/2023 21:48:59 Halo2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
1196232 11/01/2023 21:53:23 Halo2 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
1036872 22/01/2022 15:26:43 Halo2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
1033097 15/01/2022 15:41:19 Halo2 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2640 KB
1033090 15/01/2022 15:27:20 Halo2 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
1033081 15/01/2022 15:07:31 Halo2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2700 KB
1015995 14/12/2021 14:06:02 Halo2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
1015942 14/12/2021 13:56:42 Halo2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
1008350 26/11/2021 12:28:59 Halo2 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
1008019 25/11/2021 15:24:53 Halo2 QN5 - Tem nek GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
1007768 24/11/2021 19:30:14 Halo2 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
1007036 22/11/2021 19:19:02 Halo2 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
1006719 21/11/2021 21:17:31 Halo2 VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 453 ms 10420 KB
1006530 21/11/2021 11:05:09 Halo2 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 62 ms 1072 KB
1006517 21/11/2021 10:32:59 Halo2 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
1006483 21/11/2021 09:31:45 Halo2 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 2552 KB
1004599 15/11/2021 22:39:25 Halo2 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 171 ms 5024 KB
1004330 15/11/2021 12:49:07 Halo2 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 171 ms 6828 KB
1004324 15/11/2021 11:32:44 Halo2 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 296 ms 25480 KB
1004207 15/11/2021 00:02:56 Halo2 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 187 ms 6816 KB
1004174 14/11/2021 22:23:43 Halo2 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++20 Accepted 15 ms 904 KB
1003894 14/11/2021 11:58:28 Halo2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2496 KB
1003776 13/11/2021 22:46:36 Halo2 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 78 ms 6316 KB
1003773 13/11/2021 22:38:13 Halo2 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 78 ms 6316 KB
1003702 13/11/2021 19:56:52 Halo2 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
1003323 12/11/2021 21:40:22 Halo2 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 868 KB
1003238 12/11/2021 19:37:29 Halo2 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4080 KB
1003053 12/11/2021 11:46:01 Halo2 BW - Nối điểm GNU C++20 Accepted 218 ms 4136 KB
1002748 11/11/2021 21:21:34 Halo2 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++20 Accepted 93 ms 2052 KB
1002640 11/11/2021 19:38:31 Halo2 BW - Nối điểm GNU C++20 Accepted 234 ms 4056 KB
1002481 11/11/2021 14:13:01 Halo2 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
1002298 10/11/2021 21:42:58 Halo2 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++20 Accepted 46 ms 2620 KB
1002080 10/11/2021 15:24:02 Halo2 DS - ebola GNU C++20 Accepted 312 ms 32460 KB
1002014 10/11/2021 11:57:40 Halo2 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
1002005 10/11/2021 11:29:19 Halo2 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
1001577 09/11/2021 18:27:59 Halo2 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
1001548 09/11/2021 17:30:37 Halo2 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 343 ms 7628 KB
1001547 09/11/2021 17:30:28 Halo2 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3796 KB
1001284 08/11/2021 22:25:44 Halo2 UOCLE - Ước lẻ GNU C++20 Accepted 2046 ms 8876 KB
1001282 08/11/2021 22:25:04 Halo2 UOCLE - Ước lẻ GNU C++20 Accepted 2578 ms 8928 KB
1001249 08/11/2021 22:02:14 Halo2 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
1001146 08/11/2021 19:48:09 Halo2 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 453 ms 129652 KB
1000922 08/11/2021 08:00:28 Halo2 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++20 Accepted 15 ms 1844 KB
1000898 07/11/2021 23:41:51 Halo2 HIVU - Hình vuông GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1000628 07/11/2021 12:00:13 Halo2 COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1000598 07/11/2021 10:41:14 Halo2 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
1000472 06/11/2021 22:27:27 Halo2 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++20 Accepted 625 ms 3008 KB
1000468 06/11/2021 22:24:42 Halo2 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 5036 KB
1000383 06/11/2021 18:45:25 Halo2 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
999338 04/11/2021 12:58:20 Halo2 CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
999336 04/11/2021 12:53:23 Halo2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 437 ms 389040 KB
999335 04/11/2021 12:39:23 Halo2 ROOT - Rút gọn căn GNU C++20 Accepted 453 ms 2536 KB
999334 04/11/2021 12:23:23 Halo2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
999326 04/11/2021 12:08:52 Halo2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
998204 01/11/2021 21:01:36 Halo2 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++20 Accepted 46 ms 1864 KB
998200 01/11/2021 20:54:03 Halo2 TIVI - Truyền hình GNU C++20 Accepted 15 ms 1864 KB
998182 01/11/2021 19:59:52 Halo2 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++20 Accepted 31 ms 1052 KB
998166 01/11/2021 19:00:59 Halo2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 804 KB
998032 01/11/2021 12:23:03 Halo2 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
998010 01/11/2021 11:19:31 Halo2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
997982 01/11/2021 10:39:54 Halo2 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 375 ms 2772 KB
997742 31/10/2021 21:14:06 Halo2 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
997728 31/10/2021 20:51:48 Halo2 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 781 ms 2712 KB
997634 31/10/2021 16:54:05 Halo2 xaufibo - Xâu Fibonacci Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
997633 31/10/2021 16:47:30 Halo2 xaufibo - Xâu Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
997510 31/10/2021 12:39:51 Halo2 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
997509 31/10/2021 12:04:01 Halo2 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 250 ms 4320 KB
997476 31/10/2021 09:53:37 Halo2 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++20 Accepted 140 ms 2492 KB
996904 29/10/2021 21:21:57 Halo2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
996721 29/10/2021 17:09:35 Halo2 GITHU2 - Giai thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 2184 KB
996286 28/10/2021 13:53:10 Halo2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++20 Accepted 109 ms 2968 KB
996281 28/10/2021 13:04:50 Halo2 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++20 Accepted 15 ms 1028 KB
996098 27/10/2021 19:50:42 Halo2 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
996045 27/10/2021 18:15:16 Halo2 TT - TIENTE GNU C++20 Accepted 31 ms 2512 KB
995700 26/10/2021 18:38:32 Halo2 COVI - Công viên GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
995696 26/10/2021 17:54:32 Halo2 GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
995566 26/10/2021 11:39:28 Halo2 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
995560 26/10/2021 11:24:10 Halo2 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
995376 25/10/2021 23:01:08 Halo2 FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1484 KB
995375 25/10/2021 23:00:54 Halo2 FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1052 KB
995373 25/10/2021 22:58:26 Halo2 CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
995364 25/10/2021 22:35:01 Halo2 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 2488 KB
995127 25/10/2021 11:51:03 Halo2 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 1234 ms 79940 KB
995006 24/10/2021 22:22:03 Halo2 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 78 ms 1812 KB
994949 24/10/2021 20:42:55 Halo2 STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
994924 24/10/2021 20:12:09 Halo2 QUACAU - Qua cầu GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
994906 24/10/2021 19:43:01 Halo2 QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
994695 24/10/2021 13:19:13 Halo2 QUACAU - Qua cầu GNU C++20 Accepted 15 ms 1036 KB
994386 23/10/2021 22:28:38 Halo2 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++20 Accepted 578 ms 40856 KB
993323 22/10/2021 20:37:44 Halo2 CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++20 Accepted 437 ms 2540 KB
993218 22/10/2021 15:22:07 Halo2 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
993061 21/10/2021 22:11:30 Halo2 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 562 ms 3920 KB
992935 21/10/2021 19:31:50 Halo2 ACM - ACM Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
991980 19/10/2021 11:34:10 Halo2 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
991879 18/10/2021 22:10:57 Halo2 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 1904 KB
991569 18/10/2021 13:16:02 Halo2 BIDA - Đánh bida GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
991562 18/10/2021 12:12:37 Halo2 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 125 ms 2676 KB
991270 17/10/2021 18:42:49 Halo2 SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
990731 16/10/2021 16:33:14 Halo2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
989837 14/10/2021 22:26:34 Halo2 MESSI - Lionel Messi GNU C++20 Accepted 46 ms 1860 KB
989514 14/10/2021 14:15:09 Halo2 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 31 ms 2376 KB
989505 14/10/2021 14:07:38 Halo2 HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
989266 13/10/2021 20:46:42 Halo2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 906 ms 34004 KB
989251 13/10/2021 20:30:43 Halo2 HARA - Dán hàng rào GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
988926 12/10/2021 21:45:13 Halo2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
988421 11/10/2021 17:34:44 Halo2 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 9728 KB
987966 11/10/2021 00:04:51 Halo2 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 640 ms 22316 KB
986536 08/10/2021 11:00:20 Halo2 demday - đếm dãy GNU C++ Accepted 15 ms 592 KB
985358 05/10/2021 14:10:26 Halo2 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
985173 04/10/2021 17:18:20 Halo2 SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
985172 04/10/2021 17:14:52 Halo2 SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
984598 03/10/2021 21:47:16 Halo2 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
983626 01/10/2021 21:54:41 Halo2 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
982484 29/09/2021 16:10:25 Halo2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2528 KB
982366 29/09/2021 13:41:13 Halo2 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
981998 28/09/2021 15:59:34 Halo2 BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 125 ms 2776 KB
981749 27/09/2021 23:19:16 Halo2 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
980336 26/09/2021 08:20:56 Halo2 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++20 Accepted 62 ms 1080 KB
980330 26/09/2021 08:17:01 Halo2 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3436 KB
980329 26/09/2021 08:16:38 Halo2 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 3436 KB
979515 24/09/2021 16:49:34 Halo2 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
978791 23/09/2021 14:01:10 Halo2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
978778 23/09/2021 13:21:22 Halo2 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
978757 23/09/2021 12:14:05 Halo2 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
978756 23/09/2021 12:09:49 Halo2 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
978634 22/09/2021 22:15:52 Halo2 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
978602 22/09/2021 21:32:43 Halo2 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 843 ms 2568 KB
978573 22/09/2021 20:16:33 Halo2 DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 750 ms 9404 KB
978487 22/09/2021 17:42:14 Halo2 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
978466 22/09/2021 17:04:06 Halo2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
978463 22/09/2021 17:03:25 Halo2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
978304 22/09/2021 12:27:28 Halo2 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 281 ms 3536 KB
978303 22/09/2021 12:21:31 Halo2 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 281 ms 3740 KB
978287 22/09/2021 11:19:45 Halo2 TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
978277 22/09/2021 10:27:32 Halo2 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
978276 22/09/2021 10:24:11 Halo2 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
978129 21/09/2021 20:25:25 Halo2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
978124 21/09/2021 20:17:37 Halo2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
978104 21/09/2021 18:40:53 Halo2 EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
977962 21/09/2021 14:33:19 Halo2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
977956 21/09/2021 14:23:44 Halo2 LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
977102 20/09/2021 00:23:55 Halo2 POWER - Số mũ GNU C++20 Accepted 437 ms 1844 KB
976781 19/09/2021 11:34:09 Halo2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 10616 KB
976775 19/09/2021 11:32:32 Halo2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9968 KB
976774 19/09/2021 11:31:09 Halo2 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 11176 KB
976751 19/09/2021 11:23:48 Halo2 DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 687 ms 12016 KB
976104 17/09/2021 23:42:24 Halo2 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
975662 16/09/2021 22:16:26 Halo2 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
975243 16/09/2021 00:24:41 Halo2 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
974655 14/09/2021 19:19:09 Halo2 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++20 Accepted 15 ms 908 KB
973948 12/09/2021 23:10:24 Halo2 LIXI - Lì xì GNU C++20 Accepted 15 ms 2576 KB
973900 12/09/2021 21:43:29 Halo2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
973854 12/09/2021 20:29:00 Halo2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 109 ms 3384 KB
973849 12/09/2021 20:23:30 Halo2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 109 ms 4904 KB
973783 12/09/2021 17:58:54 Halo2 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
973666 12/09/2021 15:05:16 Halo2 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2840 KB
973646 12/09/2021 14:34:05 Halo2 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
973570 12/09/2021 10:50:26 Halo2 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 484 ms 2256 KB
973420 12/09/2021 00:31:27 Halo2 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++20 Accepted 140 ms 2576 KB
973355 11/09/2021 20:48:08 Halo2 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 31 ms 2596 KB
973350 11/09/2021 20:44:11 Halo2 LINE - Trò chơi Line GNU C++20 Accepted 15 ms 1132 KB
973320 11/09/2021 19:59:47 Halo2 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
973318 11/09/2021 19:59:19 Halo2 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
973108 11/09/2021 11:19:55 Halo2 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++20 Accepted 15 ms 1868 KB
972965 10/09/2021 22:30:47 Halo2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 93 ms 3408 KB
972963 10/09/2021 22:25:50 Halo2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
972962 10/09/2021 22:22:10 Halo2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
972954 10/09/2021 22:12:21 Halo2 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
972847 10/09/2021 20:17:45 Halo2 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 125 ms 11148 KB
972793 10/09/2021 17:45:48 Halo2 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
972477 10/09/2021 11:33:14 Halo2 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
972183 09/09/2021 15:49:56 Halo2 THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
972002 08/09/2021 22:23:57 Halo2 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
971748 08/09/2021 12:20:06 Halo2 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++20 Accepted 31 ms 1116 KB
971747 08/09/2021 12:18:26 Halo2 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++20 Accepted 46 ms 1140 KB
971396 07/09/2021 17:05:40 Halo2 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++20 Accepted 46 ms 1096 KB
971077 06/09/2021 22:13:04 Halo2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2584 KB
971075 06/09/2021 22:12:19 Halo2 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
971024 06/09/2021 21:04:22 Halo2 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3192 KB
970944 06/09/2021 17:30:32 Halo2 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3192 KB
970595 05/09/2021 22:46:09 Halo2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
970383 05/09/2021 16:01:17 Halo2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
970381 05/09/2021 16:00:19 Halo2 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
970342 05/09/2021 15:46:58 Halo2 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 2564 KB
970338 05/09/2021 15:43:32 Halo2 SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
970333 05/09/2021 15:39:45 Halo2 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
970332 05/09/2021 15:39:30 Halo2 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
970330 05/09/2021 15:39:13 Halo2 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
970329 05/09/2021 15:38:56 Halo2 TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 2196 KB
970327 05/09/2021 15:38:21 Halo2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++20 Accepted 109 ms 3072 KB
970326 05/09/2021 15:38:04 Halo2 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
970325 05/09/2021 15:37:50 Halo2 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 234 ms 3416 KB
970324 05/09/2021 15:37:34 Halo2 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
970323 05/09/2021 15:37:18 Halo2 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 10644 KB
970322 05/09/2021 15:37:02 Halo2 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2604 KB
970321 05/09/2021 15:36:46 Halo2 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
970320 05/09/2021 15:36:23 Halo2 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
970319 05/09/2021 15:36:11 Halo2 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
970318 05/09/2021 15:35:53 Halo2 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
970317 05/09/2021 15:35:38 Halo2 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970316 05/09/2021 15:35:19 Halo2 QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
970314 05/09/2021 15:33:54 Halo2 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++20 Accepted 828 ms 2956 KB
970313 05/09/2021 15:33:32 Halo2 ZIZA - Zig Zag GNU C++20 Accepted 15 ms 2596 KB
970310 05/09/2021 15:32:43 Halo2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2972 KB
970309 05/09/2021 15:32:25 Halo2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
970308 05/09/2021 15:32:10 Halo2 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
970307 05/09/2021 15:31:52 Halo2 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
970306 05/09/2021 15:31:32 Halo2 TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
970305 05/09/2021 15:31:11 Halo2 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 109 ms 2948 KB
970304 05/09/2021 15:30:45 Halo2 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2372 KB
970302 05/09/2021 15:30:23 Halo2 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++20 Accepted 343 ms 4512 KB
970301 05/09/2021 15:29:55 Halo2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 3004 KB
970300 05/09/2021 15:29:34 Halo2 MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
970299 05/09/2021 15:29:02 Halo2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Accepted 906 ms 2552 KB
970296 05/09/2021 15:28:43 Halo2 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 640 ms 3008 KB
970295 05/09/2021 15:28:08 Halo2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 383972 KB
970294 05/09/2021 15:27:41 Halo2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 421 ms 369220 KB
970293 05/09/2021 15:27:22 Halo2 XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 109 ms 6704 KB
970292 05/09/2021 15:27:09 Halo2 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
970291 05/09/2021 15:26:53 Halo2 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
970290 05/09/2021 15:26:38 Halo2 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
970288 05/09/2021 15:26:22 Halo2 VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2056 KB
970286 05/09/2021 15:26:01 Halo2 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
970285 05/09/2021 15:25:44 Halo2 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 171 ms 2852 KB
970282 05/09/2021 15:25:26 Halo2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2800 KB
970281 05/09/2021 15:25:02 Halo2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
970279 05/09/2021 15:24:48 Halo2 NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
970277 05/09/2021 15:24:29 Halo2 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
970275 05/09/2021 15:24:03 Halo2 ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
970272 05/09/2021 15:23:44 Halo2 ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
970271 05/09/2021 15:23:25 Halo2 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970270 05/09/2021 15:23:09 Halo2 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970268 05/09/2021 15:22:53 Halo2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2900 KB
970266 05/09/2021 15:22:22 Halo2 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
970263 05/09/2021 15:21:37 Halo2 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2860 KB
970261 05/09/2021 15:21:17 Halo2 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
970259 05/09/2021 15:20:54 Halo2 SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
970257 05/09/2021 15:20:37 Halo2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
970256 05/09/2021 15:20:14 Halo2 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
970255 05/09/2021 15:19:47 Halo2 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 703 ms 2804 KB
970253 05/09/2021 15:19:23 Halo2 DS - ebola Free Pascal Accepted 406 ms 2896 KB
970251 05/09/2021 15:19:02 Halo2 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 421 ms 129752 KB
970249 05/09/2021 15:18:39 Halo2 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 328 ms 12768 KB
970247 05/09/2021 15:18:20 Halo2 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
970245 05/09/2021 15:17:56 Halo2 CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
970244 05/09/2021 15:17:37 Halo2 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
970242 05/09/2021 15:17:17 Halo2 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
970240 05/09/2021 15:17:01 Halo2 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
970238 05/09/2021 15:16:35 Halo2 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
970236 05/09/2021 15:16:17 Halo2 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
970235 05/09/2021 15:15:57 Halo2 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
970232 05/09/2021 15:15:24 Halo2 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 546 ms 2936 KB
970230 05/09/2021 15:15:09 Halo2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
970229 05/09/2021 15:14:49 Halo2 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 2064 KB
970227 05/09/2021 15:14:33 Halo2 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 2476 KB
970226 05/09/2021 15:14:16 Halo2 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
970225 05/09/2021 15:13:58 Halo2 SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
970224 05/09/2021 15:13:35 Halo2 DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 2200 KB
970223 05/09/2021 15:13:20 Halo2 FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970222 05/09/2021 15:13:02 Halo2 VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 2624 KB
970221 05/09/2021 15:12:47 Halo2 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
970220 05/09/2021 15:12:33 Halo2 CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
970219 05/09/2021 15:12:18 Halo2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
970218 05/09/2021 15:11:52 Halo2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
970217 05/09/2021 15:11:25 Halo2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
970216 05/09/2021 15:11:04 Halo2 CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970215 05/09/2021 15:10:16 Halo2 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 140 ms 2800 KB
970213 05/09/2021 15:09:56 Halo2 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
970212 05/09/2021 15:09:17 Halo2 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1016 KB
970211 05/09/2021 15:08:59 Halo2 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
970146 05/09/2021 12:21:40 Halo2 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
970145 05/09/2021 12:21:26 Halo2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970144 05/09/2021 12:21:04 Halo2 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 2172 KB
970143 05/09/2021 12:20:38 Halo2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970142 05/09/2021 12:20:16 Halo2 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 93 ms 3780 KB
970141 05/09/2021 12:19:55 Halo2 BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
970140 05/09/2021 12:19:38 Halo2 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2140 ms 2880 KB
970139 05/09/2021 12:19:22 Halo2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
970136 05/09/2021 12:07:04 Halo2 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
970135 05/09/2021 12:06:44 Halo2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1956 KB
970134 05/09/2021 12:06:18 Halo2 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
970133 05/09/2021 12:06:05 Halo2 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
970132 05/09/2021 12:03:30 Halo2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
970131 05/09/2021 12:03:15 Halo2 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
970130 05/09/2021 12:02:59 Halo2 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
970129 05/09/2021 12:02:41 Halo2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
970128 05/09/2021 12:02:27 Halo2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
970127 05/09/2021 12:01:46 Halo2 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2176 KB
970125 05/09/2021 12:00:45 Halo2 VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
970124 05/09/2021 12:00:24 Halo2 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970123 05/09/2021 12:00:05 Halo2 DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
970122 05/09/2021 11:59:40 Halo2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1356 KB
970121 05/09/2021 11:59:21 Halo2 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
970120 05/09/2021 11:58:39 Halo2 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
970119 05/09/2021 11:58:13 Halo2 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
970118 05/09/2021 11:57:55 Halo2 PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 1052 KB
970117 05/09/2021 11:57:33 Halo2 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
970116 05/09/2021 11:56:22 Halo2 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
970115 05/09/2021 11:56:06 Halo2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
970114 05/09/2021 11:55:49 Halo2 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
970113 05/09/2021 11:55:20 Halo2 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
970112 05/09/2021 11:54:35 Halo2 TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
970111 05/09/2021 11:54:00 Halo2 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
970110 05/09/2021 11:53:40 Halo2 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
970109 05/09/2021 11:52:52 Halo2 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
970107 05/09/2021 11:52:31 Halo2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 900 KB
970106 05/09/2021 11:51:57 Halo2 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
970105 05/09/2021 11:51:36 Halo2 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970104 05/09/2021 11:51:14 Halo2 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
970102 05/09/2021 11:50:55 Halo2 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
970101 05/09/2021 11:50:35 Halo2 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
970100 05/09/2021 11:50:08 Halo2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
970099 05/09/2021 11:48:41 Halo2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
970098 05/09/2021 11:47:41 Halo2 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 876 KB
970096 05/09/2021 11:47:14 Halo2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
Back to Top