Các bài giải được của Kousei
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
514067 17/11/2018 08:56:12 Kousei DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
507285 08/11/2018 09:00:45 Kousei VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
507275 08/11/2018 08:29:01 Kousei DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 578 ms 3440 KB
505779 06/11/2018 09:18:02 Kousei COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
505775 06/11/2018 09:12:14 Kousei TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
499024 27/10/2018 08:40:53 Kousei CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
499016 27/10/2018 08:20:45 Kousei DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
499014 27/10/2018 08:12:37 Kousei ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
489276 14/10/2018 19:23:30 Kousei KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
483610 09/10/2018 08:03:38 Kousei TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
483603 09/10/2018 07:40:42 Kousei CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
481703 06/10/2018 09:01:57 Kousei CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2416 KB
481700 06/10/2018 08:32:21 Kousei HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1236 KB
481698 06/10/2018 08:23:12 Kousei NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1984 KB
481696 06/10/2018 08:10:06 Kousei ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
481690 06/10/2018 07:25:40 Kousei NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
479895 04/10/2018 10:21:16 Kousei TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1812 ms 2656 KB
478361 02/10/2018 07:56:45 Kousei GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
478349 02/10/2018 07:41:54 Kousei TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2220 KB
478343 02/10/2018 07:27:32 Kousei KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
473479 25/09/2018 10:32:59 Kousei FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
473294 25/09/2018 09:14:11 Kousei HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
473264 25/09/2018 08:10:10 Kousei TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 203 ms 2792 KB
471611 22/09/2018 08:12:30 Kousei LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
468763 18/09/2018 09:31:33 Kousei CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
468738 18/09/2018 08:51:28 Kousei BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
468731 18/09/2018 08:39:07 Kousei HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1816 KB
468720 18/09/2018 08:27:15 Kousei NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
467115 15/09/2018 10:15:36 Kousei HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
467099 15/09/2018 08:41:45 Kousei GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
467090 15/09/2018 08:19:53 Kousei DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
467084 15/09/2018 07:38:20 Kousei BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
465715 13/09/2018 09:16:07 Kousei KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
465683 13/09/2018 08:26:43 Kousei SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
465678 13/09/2018 08:13:10 Kousei TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
464434 11/09/2018 09:43:20 Kousei MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
464354 11/09/2018 08:10:27 Kousei DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
461072 06/09/2018 08:43:56 Kousei GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1924 KB
461063 06/09/2018 08:23:07 Kousei FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
461051 06/09/2018 08:00:31 Kousei PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
460010 04/09/2018 10:01:47 Kousei USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
459919 04/09/2018 07:54:52 Kousei PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
458450 01/09/2018 10:56:24 Kousei MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
458449 01/09/2018 10:55:20 Kousei VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 0 ms 1564 KB
458442 01/09/2018 10:42:59 Kousei VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
458429 01/09/2018 10:11:58 Kousei TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
Back to Top