Các bài giải được của buihuutantai
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1282074 25/07/2023 14:41:57 buihuutantai XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 109 ms 2472 KB
1281782 24/07/2023 17:15:55 buihuutantai TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1281584 23/07/2023 22:31:16 buihuutantai TAXI - Taxi GNU C++20 Accepted 109 ms 2936 KB
1281473 23/07/2023 17:19:14 buihuutantai BACO - Bàn cờ GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
1281433 23/07/2023 14:03:28 buihuutantai KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
1281427 23/07/2023 13:30:24 buihuutantai PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Accepted 15 ms 2612 KB
1281425 23/07/2023 12:58:47 buihuutantai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2604 KB
1281349 22/07/2023 23:03:38 buihuutantai NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Accepted 156 ms 4296 KB
1281337 22/07/2023 22:32:50 buihuutantai DOXA - Đổ xăng GNU C++20 Accepted 15 ms 2620 KB
1202356 30/01/2023 21:15:02 buihuutantai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1104 KB
1136121 25/09/2022 17:37:55 buihuutantai CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Accepted 15 ms 860 KB
1136112 25/09/2022 17:24:40 buihuutantai TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1136096 25/09/2022 17:03:26 buihuutantai HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
1136086 25/09/2022 16:47:39 buihuutantai DIKI - Sân điền kinh GNU C++20 Accepted 140 ms 2924 KB
1102776 18/07/2022 09:30:41 buihuutantai GACHO - Gà và chó GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
1091266 18/06/2022 08:21:39 buihuutantai RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Accepted 15 ms 1996 KB
1091263 18/06/2022 08:17:50 buihuutantai RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Accepted 15 ms 2420 KB
1091212 17/06/2022 22:33:28 buihuutantai QN - QN-Chính Phương GNU C++20 Accepted 31 ms 2588 KB
1091210 17/06/2022 22:28:34 buihuutantai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 578 ms 3988 KB
1091203 17/06/2022 22:25:42 buihuutantai BACO - Bàn cờ GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
1091200 17/06/2022 22:19:19 buihuutantai LINE - Trò chơi Line GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
1091197 17/06/2022 22:14:08 buihuutantai KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++20 Accepted 765 ms 2656 KB
1091196 17/06/2022 22:09:59 buihuutantai APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
1091194 17/06/2022 22:06:00 buihuutantai CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++20 Accepted 0 ms 1068 KB
1091191 17/06/2022 22:00:32 buihuutantai GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 2548 KB
1091190 17/06/2022 21:56:14 buihuutantai MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
1091189 17/06/2022 21:52:58 buihuutantai DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1944 KB
1091183 17/06/2022 21:41:56 buihuutantai BITS - Số bít khác nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
1091181 17/06/2022 21:39:10 buihuutantai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
1091117 17/06/2022 19:16:04 buihuutantai Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 856 KB
1091078 17/06/2022 17:09:57 buihuutantai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2600 KB
1090730 16/06/2022 23:10:42 buihuutantai CATU - Cái túi GNU C++20 Accepted 15 ms 996 KB
1090486 16/06/2022 10:52:45 buihuutantai LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 2304 KB
1090469 16/06/2022 10:33:55 buihuutantai ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1090417 15/06/2022 23:17:48 buihuutantai NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
1090405 15/06/2022 22:40:19 buihuutantai EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++20 Accepted 343 ms 2932 KB
1090401 15/06/2022 22:16:48 buihuutantai ROMAN - Số La Mã GNU C++20 Accepted 15 ms 884 KB
1090397 15/06/2022 22:13:37 buihuutantai PLOI - Phạm lỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 856 KB
1090070 14/06/2022 21:08:16 buihuutantai KCUO - Viên kim cương GNU C++20 Accepted 15 ms 2544 KB
1090020 14/06/2022 19:28:58 buihuutantai AMPHO - Âm phổ GNU C++20 Accepted 15 ms 2528 KB
1089835 13/06/2022 23:18:57 buihuutantai CODEN - Cột Đèn GNU C++20 Accepted 15 ms 1024 KB
1089831 13/06/2022 23:13:07 buihuutantai TRAU - Trâu và cỏ GNU C++20 Accepted 15 ms 2468 KB
1089828 13/06/2022 23:01:29 buihuutantai TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 1421 ms 6384 KB
1089826 13/06/2022 22:48:21 buihuutantai SNAIL - Con ốc sên GNU C++20 Accepted 734 ms 2468 KB
1089360 12/06/2022 17:04:24 buihuutantai FIBO4 - Fibonaci GNU C++20 Accepted 15 ms 804 KB
1089336 12/06/2022 16:09:08 buihuutantai PTSO - Phân tích số GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
1088971 11/06/2022 17:00:44 buihuutantai BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 390 ms 2748 KB
1088970 11/06/2022 16:59:17 buihuutantai BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 234 ms 2256 KB
1088964 11/06/2022 16:45:34 buihuutantai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
1088960 11/06/2022 16:29:26 buihuutantai TIMSO2 - Tìm số GNU C++20 Accepted 15 ms 1036 KB
1088930 11/06/2022 15:53:24 buihuutantai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++20 Accepted 93 ms 2484 KB
1088904 11/06/2022 15:07:49 buihuutantai FNUM - Số cuối cùng GNU C++20 Accepted 62 ms 1768 KB
1088896 11/06/2022 14:46:20 buihuutantai LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1020 KB
1088817 10/06/2022 22:19:01 buihuutantai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++20 Accepted 15 ms 1856 KB
1088808 10/06/2022 21:30:27 buihuutantai HELLO - Xin chào GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
1088799 10/06/2022 20:51:01 buihuutantai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
1088130 09/06/2022 12:43:40 buihuutantai BARA - Bánh rán GNU C++20 Accepted 15 ms 856 KB
1088128 09/06/2022 12:34:41 buihuutantai DETU - Đếm từ GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
1088109 09/06/2022 11:49:28 buihuutantai DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1088103 09/06/2022 11:32:25 buihuutantai MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 988 KB
1088094 09/06/2022 11:16:55 buihuutantai BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 2520 KB
1088093 09/06/2022 11:16:24 buihuutantai BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 5656 KB
1088091 09/06/2022 11:16:00 buihuutantai BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 2520 KB
1088090 09/06/2022 11:15:32 buihuutantai BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 1852 KB
1088066 09/06/2022 11:06:18 buihuutantai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1088060 09/06/2022 10:59:17 buihuutantai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++20 Accepted 187 ms 3288 KB
1088053 09/06/2022 10:45:54 buihuutantai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1088050 09/06/2022 10:38:35 buihuutantai BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 856 KB
1088047 09/06/2022 10:36:55 buihuutantai DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
1088044 09/06/2022 10:34:39 buihuutantai NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
1088036 09/06/2022 10:21:45 buihuutantai HISO - Hiệu số GNU C++20 Accepted 140 ms 10316 KB
1088035 09/06/2022 10:15:50 buihuutantai PALI - Số Palindrome GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1088032 09/06/2022 10:12:17 buihuutantai GACHO - Gà và chó GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
1088031 09/06/2022 10:08:57 buihuutantai MKC - Mật khẩu GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1088028 09/06/2022 10:03:53 buihuutantai GAGI - Gấp giấy GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1088027 09/06/2022 09:50:35 buihuutantai HIPHA - Hình phạt GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
1088019 09/06/2022 09:22:15 buihuutantai BABE - Số bạn bè GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
1088012 09/06/2022 08:54:54 buihuutantai GITHU - Tính giai thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1088010 09/06/2022 08:46:04 buihuutantai SODEP - Số đẹp GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
1088009 09/06/2022 08:41:06 buihuutantai VTAY - Vòng tay GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1088008 09/06/2022 08:34:34 buihuutantai FIBO - Số fibonacy GNU C++20 Accepted 15 ms 920 KB
1088007 09/06/2022 08:30:30 buihuutantai NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
1088003 09/06/2022 08:18:47 buihuutantai CQUA - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1087950 08/06/2022 23:13:56 buihuutantai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
1087943 08/06/2022 22:37:48 buihuutantai DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
1086174 03/06/2022 16:37:01 buihuutantai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 421 ms 382800 KB
1084050 26/05/2022 14:27:41 buihuutantai COUNTNUM - Số lượng số GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
1084023 26/05/2022 12:56:18 buihuutantai LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Accepted 15 ms 2564 KB
1083776 25/05/2022 16:45:46 buihuutantai NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
1083756 25/05/2022 15:46:21 buihuutantai LIXI - Lì xì GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
1083745 25/05/2022 15:20:53 buihuutantai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++20 Accepted 62 ms 2564 KB
1083546 24/05/2022 20:15:38 buihuutantai LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++20 Accepted 78 ms 2516 KB
1083252 23/05/2022 21:09:17 buihuutantai SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++20 Accepted 15 ms 1048 KB
1082961 22/05/2022 22:24:53 buihuutantai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++20 Accepted 218 ms 2292 KB
1082817 22/05/2022 14:45:01 buihuutantai CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++20 Accepted 109 ms 3024 KB
1082811 22/05/2022 14:07:45 buihuutantai BNHAN - Bảng nhân GNU C++20 Accepted 15 ms 1024 KB
1082809 22/05/2022 13:57:27 buihuutantai CDIE - Cắm điện GNU C++20 Accepted 0 ms 1072 KB
1081583 18/05/2022 22:18:48 buihuutantai MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++20 Accepted 62 ms 2548 KB
1080446 16/05/2022 20:22:12 buihuutantai FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++20 Accepted 31 ms 1084 KB
1048349 21/02/2022 23:58:48 buihuutantai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
1048345 21/02/2022 23:48:28 buihuutantai TGVU - Tam giác vuông GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
1048114 21/02/2022 15:36:38 buihuutantai TONG - Tổng A + B GNU C++20 Accepted 15 ms 1148 KB
1048108 21/02/2022 15:21:36 buihuutantai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++20 Accepted 31 ms 1132 KB
1037418 23/01/2022 20:38:45 buihuutantai KIVU - Khiêu vũ GNU C++20 Accepted 203 ms 3348 KB
1037408 23/01/2022 20:26:20 buihuutantai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++20 Accepted 156 ms 2956 KB
1037404 23/01/2022 20:23:33 buihuutantai TILE - Chồng gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 916 KB
1037396 23/01/2022 20:08:46 buihuutantai VASU - Vắt sữa bò GNU C++20 Accepted 15 ms 2608 KB
Back to Top