Các bài giải được của bxgbaki
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
707912 21/01/2020 08:48:48 bxgbaki DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
534126 10/01/2019 14:09:48 bxgbaki CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 234 ms 10556 KB
533511 09/01/2019 14:17:32 bxgbaki VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
533505 09/01/2019 14:09:08 bxgbaki GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
533106 08/01/2019 16:33:49 bxgbaki CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
532996 08/01/2019 14:53:49 bxgbaki TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
532975 08/01/2019 14:37:06 bxgbaki KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
532277 07/01/2019 09:00:01 bxgbaki TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
531090 05/01/2019 16:03:05 bxgbaki FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
530997 05/01/2019 14:21:47 bxgbaki QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
529983 04/01/2019 07:39:27 bxgbaki HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
529640 03/01/2019 16:15:19 bxgbaki CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
529636 03/01/2019 16:12:54 bxgbaki TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
529627 03/01/2019 16:01:08 bxgbaki GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
526724 11/12/2018 14:41:43 bxgbaki CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
526668 11/12/2018 14:05:16 bxgbaki DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
500865 30/10/2018 15:25:28 bxgbaki FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 453 ms 53048 KB
499314 27/10/2018 15:50:58 bxgbaki NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 0 ms 2792 KB
497070 24/10/2018 20:38:30 bxgbaki Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
488374 13/10/2018 10:23:04 bxgbaki VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 3184 KB
488373 13/10/2018 10:22:37 bxgbaki MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 15 ms 2096 KB
488367 13/10/2018 10:18:43 bxgbaki FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
488365 13/10/2018 10:17:56 bxgbaki HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 734 ms 22572 KB
488354 13/10/2018 10:09:55 bxgbaki QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 625 ms 3172 KB
487182 12/10/2018 09:07:25 bxgbaki KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
486982 12/10/2018 07:30:55 bxgbaki BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
484270 09/10/2018 21:16:25 bxgbaki NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 21636 KB
483387 08/10/2018 21:05:16 bxgbaki Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
481813 06/10/2018 14:10:36 bxgbaki Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
Back to Top