Các bài giải được của duyanhdizz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1191490 04/01/2023 14:04:55 duyanhdizz SUDO - Sudoku GNU C++20 Accepted 15 ms 1124 KB
1186503 25/12/2022 16:01:54 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++20 Accepted 31 ms 2608 KB
1186499 25/12/2022 15:57:12 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
1175896 05/12/2022 17:28:22 duyanhdizz QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
1172754 29/11/2022 18:30:24 duyanhdizz NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++20 Accepted 31 ms 1932 KB
1157498 04/11/2022 15:45:00 duyanhdizz DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++20 Accepted 78 ms 4140 KB
1028744 07/01/2022 15:02:57 duyanhdizz CATU2 - Cái túi 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2644 KB
1024336 31/12/2021 08:37:01 duyanhdizz BNHAN - Bảng nhân GNU C++20 Accepted 15 ms 900 KB
1024334 31/12/2021 08:33:54 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++20 Accepted 46 ms 1468 KB
996779 29/10/2021 19:28:48 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++20 Accepted 62 ms 1800 KB
996623 29/10/2021 14:36:02 duyanhdizz SABO - Sắp bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1028 KB
996606 29/10/2021 14:05:18 duyanhdizz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 78 ms 2464 KB
996502 28/10/2021 22:25:18 duyanhdizz DAYSO9 - Dãy số GNU C++20 Accepted 15 ms 1028 KB
996483 28/10/2021 21:55:49 duyanhdizz XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 15 ms 1816 KB
996389 28/10/2021 19:52:47 duyanhdizz COUNTNUM - Số lượng số GNU C++20 Accepted 15 ms 1028 KB
996079 27/10/2021 19:07:36 duyanhdizz CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
996077 27/10/2021 19:06:39 duyanhdizz CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
995724 26/10/2021 19:47:02 duyanhdizz SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 15 ms 2524 KB
995721 26/10/2021 19:44:31 duyanhdizz SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 31 ms 2472 KB
995246 25/10/2021 19:48:18 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 828 ms 125524 KB
995244 25/10/2021 19:45:44 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 953 ms 125320 KB
995030 24/10/2021 22:55:14 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++20 Accepted 62 ms 1880 KB
995015 24/10/2021 22:33:55 duyanhdizz DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 31 ms 1920 KB
994978 24/10/2021 21:44:25 duyanhdizz TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 1453 ms 2536 KB
994974 24/10/2021 21:27:06 duyanhdizz TGVU - Tam giác vuông GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
994731 24/10/2021 13:58:11 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Accepted 31 ms 1952 KB
994728 24/10/2021 13:57:07 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Accepted 31 ms 1952 KB
994694 24/10/2021 13:18:26 duyanhdizz QUACAU - Qua cầu GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
994400 23/10/2021 23:06:49 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 859 ms 126264 KB
994391 23/10/2021 22:29:57 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 234 ms 34020 KB
994390 23/10/2021 22:29:30 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 250 ms 38560 KB
994382 23/10/2021 22:27:49 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 328 ms 40780 KB
994381 23/10/2021 22:27:05 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 296 ms 41268 KB
994330 23/10/2021 22:01:39 duyanhdizz TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Accepted 31 ms 1028 KB
994220 23/10/2021 21:07:04 duyanhdizz DOXA - Đổ xăng GNU C++20 Accepted 15 ms 1816 KB
994192 23/10/2021 20:42:51 duyanhdizz KCUO - Viên kim cương GNU C++20 Accepted 0 ms 2496 KB
994177 23/10/2021 20:27:43 duyanhdizz AMPHO - Âm phổ GNU C++20 Accepted 15 ms 2500 KB
994168 23/10/2021 20:20:42 duyanhdizz ROMAN - Số La Mã GNU C++20 Accepted 15 ms 1028 KB
994167 23/10/2021 20:20:16 duyanhdizz ROMAN - Số La Mã GNU C++20 Accepted 15 ms 1012 KB
994036 23/10/2021 16:05:14 duyanhdizz PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Accepted 15 ms 2560 KB
994017 23/10/2021 16:00:03 duyanhdizz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++20 Accepted 15 ms 2512 KB
993985 23/10/2021 15:53:44 duyanhdizz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 31 ms 1008 KB
993980 23/10/2021 15:52:30 duyanhdizz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1024 KB
993938 23/10/2021 15:45:49 duyanhdizz DETU - Đếm từ GNU C++20 Accepted 15 ms 1008 KB
993845 23/10/2021 15:27:59 duyanhdizz Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++20 Accepted 62 ms 2900 KB
993828 23/10/2021 15:24:42 duyanhdizz HISO - Hiệu số GNU C++20 Accepted 31 ms 1848 KB
993813 23/10/2021 15:21:49 duyanhdizz NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++20 Accepted 15 ms 1096 KB
993798 23/10/2021 15:18:22 duyanhdizz GACHO - Gà và chó GNU C++20 Accepted 0 ms 1096 KB
993715 23/10/2021 14:53:46 duyanhdizz TIMSO2 - Tìm số GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
984613 03/10/2021 22:06:40 duyanhdizz FIBO4 - Fibonaci GNU C++20 Accepted 31 ms 1096 KB
983424 01/10/2021 15:19:11 duyanhdizz CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++20 Accepted 15 ms 1096 KB
976477 18/09/2021 20:36:45 duyanhdizz RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Accepted 31 ms 1848 KB
976475 18/09/2021 20:36:20 duyanhdizz Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2524 KB
973908 12/09/2021 22:00:29 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
972738 10/09/2021 16:30:07 duyanhdizz SMAMA - Số may mắn GNU C++20 Accepted 15 ms 1140 KB
970008 05/09/2021 09:49:15 duyanhdizz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Accepted 921 ms 1880 KB
969994 05/09/2021 09:37:17 duyanhdizz TAXI - Taxi GNU C++20 Accepted 31 ms 2572 KB
961776 26/08/2021 10:01:12 duyanhdizz APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++20 Accepted 15 ms 876 KB
961747 26/08/2021 09:38:16 duyanhdizz LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1044 KB
961746 26/08/2021 09:37:59 duyanhdizz MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1044 KB
961692 26/08/2021 08:46:25 duyanhdizz BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 812 ms 2540 KB
961668 26/08/2021 07:53:30 duyanhdizz COVUA - Bàn cờ vua GNU C++20 Accepted 15 ms 1048 KB
961661 26/08/2021 07:39:35 duyanhdizz DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 1840 KB
954899 15/08/2021 10:18:44 duyanhdizz CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
954868 15/08/2021 09:55:48 duyanhdizz HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
954766 14/08/2021 21:59:34 duyanhdizz BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 250 ms 2328 KB
954422 14/08/2021 10:16:03 duyanhdizz TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
954359 14/08/2021 09:55:28 duyanhdizz NHGA - Nhà gần nhất GNU C++20 Accepted 46 ms 1944 KB
954330 14/08/2021 09:45:34 duyanhdizz FNUM - Số cuối cùng GNU C++20 Accepted 140 ms 3564 KB
954317 14/08/2021 09:40:30 duyanhdizz CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Accepted 15 ms 1152 KB
954284 14/08/2021 09:32:07 duyanhdizz CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++20 Accepted 109 ms 2280 KB
954279 14/08/2021 09:29:17 duyanhdizz COUNTNUM - Số lượng số GNU C++20 Accepted 15 ms 2064 KB
954274 14/08/2021 09:25:45 duyanhdizz COUNTNUM - Số lượng số GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
954259 14/08/2021 09:19:25 duyanhdizz BARA - Bánh rán GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
954255 14/08/2021 09:17:58 duyanhdizz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1152 KB
954217 14/08/2021 09:09:45 duyanhdizz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 31 ms 868 KB
954200 14/08/2021 09:06:02 duyanhdizz DIKI - Sân điền kinh GNU C++20 Accepted 46 ms 1928 KB
954188 14/08/2021 09:02:14 duyanhdizz DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
954164 14/08/2021 08:57:30 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 62 ms 1900 KB
954153 14/08/2021 08:54:45 duyanhdizz DETU - Đếm từ GNU C++20 Accepted 15 ms 924 KB
954102 14/08/2021 08:38:39 duyanhdizz MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 924 KB
954094 14/08/2021 08:37:59 duyanhdizz TILE - Chồng gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 1940 KB
954027 14/08/2021 08:23:21 duyanhdizz BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 2596 KB
953966 14/08/2021 08:10:19 duyanhdizz DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 64 KB
953962 14/08/2021 08:09:50 duyanhdizz BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 1556 KB
953947 14/08/2021 08:07:10 duyanhdizz PALI - Số Palindrome GNU C++20 Accepted 0 ms 1152 KB
953929 14/08/2021 08:01:15 duyanhdizz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1152 KB
953917 14/08/2021 07:59:04 duyanhdizz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
953909 14/08/2021 07:57:27 duyanhdizz CQUA - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 844 KB
953905 14/08/2021 07:56:27 duyanhdizz MKC - Mật khẩu GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
953899 14/08/2021 07:53:58 duyanhdizz GAGI - Gấp giấy GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
953885 14/08/2021 07:49:13 duyanhdizz HIPHA - Hình phạt GNU C++20 Accepted 15 ms 868 KB
953880 14/08/2021 07:46:57 duyanhdizz BABE - Số bạn bè GNU C++20 Accepted 15 ms 924 KB
953872 14/08/2021 07:44:47 duyanhdizz SODEP - Số đẹp GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
953858 14/08/2021 07:40:13 duyanhdizz VTAY - Vòng tay GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
953854 14/08/2021 07:36:02 duyanhdizz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
951986 12/08/2021 16:35:33 duyanhdizz XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++20 Accepted 15 ms 1848 KB
951984 12/08/2021 16:29:13 duyanhdizz BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++20 Accepted 15 ms 2032 KB
951807 12/08/2021 10:47:18 duyanhdizz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Accepted 921 ms 1864 KB
951752 12/08/2021 09:32:27 duyanhdizz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Accepted 921 ms 1832 KB
948401 06/08/2021 14:54:02 duyanhdizz BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 884 KB
948245 06/08/2021 09:35:31 duyanhdizz EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
948244 06/08/2021 09:34:17 duyanhdizz MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1040 KB
948014 05/08/2021 20:19:45 duyanhdizz VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
947820 05/08/2021 16:03:02 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 93 ms 2576 KB
947817 05/08/2021 15:59:56 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 93 ms 2576 KB
947806 05/08/2021 15:55:14 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 78 ms 2576 KB
947795 05/08/2021 15:47:38 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 93 ms 2576 KB
947309 05/08/2021 08:16:03 duyanhdizz MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
947306 05/08/2021 08:13:09 duyanhdizz DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
947304 05/08/2021 08:11:24 duyanhdizz DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 1772 KB
947301 05/08/2021 08:07:51 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 93 ms 2540 KB
947300 05/08/2021 08:07:26 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 78 ms 2544 KB
947284 05/08/2021 07:45:10 duyanhdizz MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
947088 04/08/2021 21:46:50 duyanhdizz CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++20 Accepted 125 ms 10300 KB
946774 04/08/2021 14:35:38 duyanhdizz BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 828 ms 2564 KB
946764 04/08/2021 14:28:03 duyanhdizz DEMSO - Đếm số GNU C++20 Accepted 375 ms 3420 KB
946745 04/08/2021 14:18:42 duyanhdizz NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
946618 04/08/2021 09:50:08 duyanhdizz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2736 KB
946600 04/08/2021 09:29:44 duyanhdizz DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
946423 03/08/2021 22:09:44 duyanhdizz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 484 ms 3988 KB
946422 03/08/2021 22:09:16 duyanhdizz SNAIL - Con ốc sên GNU C++20 Accepted 15 ms 872 KB
946421 03/08/2021 22:08:50 duyanhdizz PLOI - Phạm lỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 828 KB
946420 03/08/2021 22:08:25 duyanhdizz LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
946419 03/08/2021 22:07:50 duyanhdizz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++20 Accepted 812 ms 2664 KB
946418 03/08/2021 22:07:25 duyanhdizz GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 2556 KB
946417 03/08/2021 22:07:03 duyanhdizz MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
946416 03/08/2021 22:06:26 duyanhdizz APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++20 Accepted 0 ms 1100 KB
946415 03/08/2021 22:05:54 duyanhdizz CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
946412 03/08/2021 22:05:08 duyanhdizz BACO - Bàn cờ GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
946411 03/08/2021 22:04:10 duyanhdizz BITS - Số bít khác nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
946410 03/08/2021 22:02:28 duyanhdizz OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
946407 03/08/2021 21:59:57 duyanhdizz ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
946405 03/08/2021 21:58:53 duyanhdizz LINE - Trò chơi Line GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
946398 03/08/2021 21:50:30 duyanhdizz BNHAN - Bảng nhân GNU C++20 Accepted 31 ms 1100 KB
946397 03/08/2021 21:49:18 duyanhdizz Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 109 ms 2828 KB
946392 03/08/2021 21:44:02 duyanhdizz Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 872 KB
946388 03/08/2021 21:43:04 duyanhdizz THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Accepted 15 ms 2552 KB
946384 03/08/2021 21:40:25 duyanhdizz DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 687 ms 9884 KB
946382 03/08/2021 21:39:12 duyanhdizz EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++20 Accepted 343 ms 2948 KB
946381 03/08/2021 21:38:51 duyanhdizz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++20 Accepted 203 ms 2264 KB
946379 03/08/2021 21:37:27 duyanhdizz TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 1437 ms 2584 KB
946375 03/08/2021 21:35:05 duyanhdizz FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
946368 03/08/2021 21:29:30 duyanhdizz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2540 KB
946363 03/08/2021 21:26:32 duyanhdizz PTSO - Phân tích số GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
946352 03/08/2021 21:11:12 duyanhdizz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++20 Accepted 93 ms 1084 KB
946331 03/08/2021 20:52:18 duyanhdizz RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++20 Accepted 31 ms 1100 KB
946321 03/08/2021 20:43:46 duyanhdizz HELLO - Xin chào GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
946310 03/08/2021 20:30:17 duyanhdizz CDIE - Cắm điện GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
946305 03/08/2021 20:26:52 duyanhdizz LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1860 KB
946303 03/08/2021 20:25:56 duyanhdizz FNUM - Số cuối cùng GNU C++20 Accepted 62 ms 2516 KB
946295 03/08/2021 20:19:37 duyanhdizz VASU - Vắt sữa bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
946293 03/08/2021 20:18:51 duyanhdizz CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++20 Accepted 93 ms 10340 KB
946289 03/08/2021 20:15:04 duyanhdizz BARA - Bánh rán GNU C++20 Accepted 15 ms 2192 KB
946030 03/08/2021 10:19:06 duyanhdizz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 860 KB
945998 03/08/2021 09:57:10 duyanhdizz DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
945984 03/08/2021 09:42:07 duyanhdizz BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 2544 KB
945946 03/08/2021 09:31:55 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 46 ms 1848 KB
945943 03/08/2021 09:31:38 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
945942 03/08/2021 09:31:28 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
945941 03/08/2021 09:31:25 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
945939 03/08/2021 09:30:53 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
945936 03/08/2021 09:26:50 duyanhdizz USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
945907 03/08/2021 08:58:30 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2120 KB
945878 03/08/2021 08:05:37 duyanhdizz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 484 ms 314496 KB
945874 03/08/2021 08:03:06 duyanhdizz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
945871 03/08/2021 07:59:58 duyanhdizz HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
945868 03/08/2021 07:54:40 duyanhdizz BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
945232 02/08/2021 10:23:12 duyanhdizz MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
944639 01/08/2021 10:16:56 duyanhdizz CQUA - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
944622 01/08/2021 09:48:18 duyanhdizz TILE - Chồng gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
944604 01/08/2021 09:22:21 duyanhdizz DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
944595 01/08/2021 09:07:39 duyanhdizz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
931734 10/07/2021 19:57:41 duyanhdizz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
931727 10/07/2021 19:31:18 duyanhdizz GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
931726 10/07/2021 19:27:10 duyanhdizz FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
931725 10/07/2021 19:26:17 duyanhdizz NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
931719 10/07/2021 19:18:15 duyanhdizz USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
895338 28/03/2021 12:26:19 duyanhdizz HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
895335 28/03/2021 12:12:20 duyanhdizz BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
872640 02/02/2021 07:48:26 duyanhdizz VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
872544 01/02/2021 21:31:42 duyanhdizz SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
872534 01/02/2021 21:20:52 duyanhdizz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
872532 01/02/2021 21:19:45 duyanhdizz GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
872028 31/01/2021 21:40:08 duyanhdizz TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
Back to Top