Các bài giải được của hanluc
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
560981 16/03/2019 07:23:17 hanluc CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
560637 15/03/2019 09:21:13 hanluc BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
560614 15/03/2019 08:31:29 hanluc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
560273 14/03/2019 14:53:22 hanluc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
560264 14/03/2019 14:39:17 hanluc NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
560262 14/03/2019 14:33:19 hanluc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
560259 14/03/2019 14:31:57 hanluc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2704 KB
560125 14/03/2019 09:43:29 hanluc DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
560064 14/03/2019 08:51:03 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
560061 14/03/2019 08:49:44 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
559971 14/03/2019 07:41:02 hanluc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
559749 13/03/2019 16:06:41 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
559702 13/03/2019 15:14:42 hanluc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3512 KB
559649 13/03/2019 14:27:18 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1304 KB
559511 13/03/2019 08:34:00 hanluc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12720 KB
558163 11/03/2019 10:26:17 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
558003 11/03/2019 08:46:06 hanluc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557212 09/03/2019 10:35:05 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
557203 09/03/2019 10:22:55 hanluc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
557168 09/03/2019 09:19:12 hanluc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
556783 08/03/2019 10:40:10 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
556677 08/03/2019 08:19:51 hanluc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 4560 KB
556112 07/03/2019 09:16:10 hanluc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 413572 KB
556056 07/03/2019 08:12:07 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
545463 12/02/2019 14:36:09 hanluc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
540761 26/01/2019 15:07:28 hanluc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
539960 24/01/2019 16:17:52 hanluc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
539330 22/01/2019 15:05:53 hanluc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
535381 12/01/2019 15:05:50 hanluc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
535377 12/01/2019 14:58:05 hanluc TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
534208 10/01/2019 16:01:35 hanluc PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
517311 22/11/2018 07:40:28 hanluc VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
515552 19/11/2018 09:28:23 hanluc RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
515542 19/11/2018 09:23:05 hanluc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
511329 14/11/2018 11:24:28 hanluc COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
511301 14/11/2018 10:50:19 hanluc CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
510674 13/11/2018 16:42:52 hanluc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
510601 13/11/2018 16:02:04 hanluc TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 171 ms 2828 KB
510554 13/11/2018 15:22:33 hanluc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
507503 08/11/2018 15:42:20 hanluc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
506119 06/11/2018 16:29:10 hanluc BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
506118 06/11/2018 16:28:33 hanluc BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
506021 06/11/2018 15:44:45 hanluc FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
502360 01/11/2018 14:26:34 hanluc HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
501008 30/10/2018 16:33:37 hanluc HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
500967 30/10/2018 16:11:18 hanluc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
500533 29/10/2018 22:38:22 hanluc NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
500531 29/10/2018 22:37:48 hanluc NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
500519 29/10/2018 22:14:51 hanluc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
500511 29/10/2018 22:07:49 hanluc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
497762 25/10/2018 15:42:08 hanluc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
497761 25/10/2018 15:41:31 hanluc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
497748 25/10/2018 15:32:52 hanluc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
497737 25/10/2018 15:25:15 hanluc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
497678 25/10/2018 14:46:33 hanluc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
497677 25/10/2018 14:45:56 hanluc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
497308 24/10/2018 23:13:31 hanluc CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
496772 24/10/2018 11:32:32 hanluc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
496747 24/10/2018 11:10:09 hanluc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
496218 23/10/2018 16:42:25 hanluc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 0 ms 1136 KB
496173 23/10/2018 16:13:58 hanluc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
496096 23/10/2018 15:15:59 hanluc DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
494569 20/10/2018 11:06:04 hanluc DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
494415 19/10/2018 22:34:03 hanluc MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 0 ms 920 KB
494384 19/10/2018 22:04:34 hanluc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
494380 19/10/2018 21:57:12 hanluc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
494362 19/10/2018 21:37:58 hanluc PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 1044 KB
492033 17/10/2018 22:59:55 hanluc MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
489446 14/10/2018 22:07:48 hanluc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
489409 14/10/2018 21:49:34 hanluc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
489383 14/10/2018 21:30:40 hanluc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
489381 14/10/2018 21:29:24 hanluc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2216 KB
488157 12/10/2018 23:23:51 hanluc BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
488138 12/10/2018 23:12:41 hanluc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
488131 12/10/2018 23:00:54 hanluc SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
488123 12/10/2018 22:54:32 hanluc GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
488112 12/10/2018 22:48:01 hanluc VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
486874 11/10/2018 22:28:37 hanluc FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
484045 09/10/2018 16:45:29 hanluc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
484031 09/10/2018 16:32:57 hanluc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1760 KB
483983 09/10/2018 15:50:04 hanluc TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
483973 09/10/2018 15:44:26 hanluc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
483957 09/10/2018 15:32:55 hanluc TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
Back to Top