Các bài giải được của hyun9e
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1227547 18/03/2023 02:14:00 hyun9e Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2132 KB
1227546 18/03/2023 02:12:25 hyun9e Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2136 KB
894460 26/03/2021 15:56:34 hyun9e APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
861732 13/01/2021 22:31:21 hyun9e AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
861720 13/01/2021 22:13:00 hyun9e CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
861719 13/01/2021 22:12:41 hyun9e CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
861718 13/01/2021 22:12:14 hyun9e CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
861717 13/01/2021 22:12:03 hyun9e CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
861716 13/01/2021 22:11:44 hyun9e CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
861510 13/01/2021 16:44:16 hyun9e VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
861260 13/01/2021 11:26:09 hyun9e TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 312 ms 2792 KB
860055 11/01/2021 13:02:11 hyun9e PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
860053 11/01/2021 12:54:39 hyun9e TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
860052 11/01/2021 12:52:39 hyun9e TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
860048 11/01/2021 12:51:11 hyun9e TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
857962 07/01/2021 23:09:10 hyun9e BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
857948 07/01/2021 22:48:25 hyun9e RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 140 ms 2636 KB
857509 07/01/2021 16:11:06 hyun9e CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
855155 04/01/2021 21:13:23 hyun9e TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
852995 30/12/2020 10:46:22 hyun9e DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
852994 30/12/2020 10:45:05 hyun9e DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
852972 30/12/2020 09:59:22 hyun9e HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 484 ms 2648 KB
852454 28/12/2020 11:06:45 hyun9e CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
852432 28/12/2020 10:17:36 hyun9e DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 140 ms 2700 KB
851258 25/12/2020 09:45:53 hyun9e PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
850873 24/12/2020 09:01:51 hyun9e XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 125 ms 6296 KB
850872 24/12/2020 09:01:30 hyun9e XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 156 ms 6496 KB
850869 24/12/2020 08:55:32 hyun9e XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 140 ms 6532 KB
850861 24/12/2020 08:10:35 hyun9e TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
850744 23/12/2020 21:23:33 hyun9e TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
850740 23/12/2020 21:21:31 hyun9e TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
850219 22/12/2020 16:46:32 hyun9e CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
850192 22/12/2020 15:27:40 hyun9e PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
849889 21/12/2020 20:43:29 hyun9e COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 31 ms 1484 KB
849772 21/12/2020 14:37:53 hyun9e DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
849635 20/12/2020 21:59:46 hyun9e DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
849444 20/12/2020 17:23:16 hyun9e KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
849434 20/12/2020 17:01:20 hyun9e TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
849401 20/12/2020 15:41:19 hyun9e DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 125 ms 3108 KB
847991 17/12/2020 10:15:36 hyun9e VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 2316 KB
846876 15/12/2020 08:49:52 hyun9e HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
846673 14/12/2020 21:10:16 hyun9e HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
846668 14/12/2020 21:00:49 hyun9e MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1188 KB
846485 14/12/2020 14:44:29 hyun9e COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
846480 14/12/2020 14:15:19 hyun9e NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 46 ms 844 KB
842991 10/12/2020 10:25:53 hyun9e BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1640 KB
842976 10/12/2020 09:38:49 hyun9e DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
842974 10/12/2020 09:26:33 hyun9e DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
841208 07/12/2020 10:54:46 hyun9e HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
841101 07/12/2020 08:37:18 hyun9e GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
840076 05/12/2020 07:41:38 hyun9e MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
839634 04/12/2020 10:31:48 hyun9e USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
836552 01/12/2020 08:42:25 hyun9e KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
836547 01/12/2020 08:37:29 hyun9e KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
836546 01/12/2020 08:37:01 hyun9e KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
834692 28/11/2020 08:50:21 hyun9e USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
834040 27/11/2020 11:23:10 hyun9e FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 31 ms 1040 KB
834038 27/11/2020 11:15:35 hyun9e NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
833776 26/11/2020 22:01:16 hyun9e VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
833759 26/11/2020 21:45:55 hyun9e TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
833747 26/11/2020 21:40:44 hyun9e HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
833739 26/11/2020 21:37:02 hyun9e GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
833690 26/11/2020 21:14:12 hyun9e HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
833662 26/11/2020 21:00:38 hyun9e BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 31 ms 1228 KB
833530 26/11/2020 19:40:26 hyun9e TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
832669 25/11/2020 08:51:36 hyun9e SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
832660 25/11/2020 08:28:53 hyun9e GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
Back to Top