Các bài giải được của khongaingo
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1206566 06/02/2023 15:39:20 khongaingo LINE - Trò chơi Line Python 3 Accepted 62 ms 5896 KB
1132446 17/09/2022 21:34:31 khongaingo TABLE - Bàn tiệc tất niên Python 3 Accepted 62 ms 6100 KB
1132420 17/09/2022 20:52:38 khongaingo CIRCLENUM - Số vòng Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
1132389 17/09/2022 19:23:55 khongaingo CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
1128791 12/09/2022 21:40:58 khongaingo TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1042099 09/02/2022 07:25:08 khongaingo CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 187 ms 2512 KB
1042096 09/02/2022 07:21:23 khongaingo ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 859 ms 7164 KB
1042094 09/02/2022 07:20:05 khongaingo VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
1019844 21/12/2021 16:04:31 khongaingo GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
932436 12/07/2021 14:21:04 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Accepted 78 ms 1564 KB
914706 03/06/2021 13:45:17 khongaingo ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
889098 16/03/2021 15:33:34 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
889096 16/03/2021 15:32:42 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
889095 16/03/2021 15:32:04 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
888954 16/03/2021 10:47:53 khongaingo DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 9460 KB
865150 19/01/2021 14:55:51 khongaingo BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Python 3 Accepted 78 ms 6436 KB
865147 19/01/2021 14:54:48 khongaingo HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
857522 07/01/2021 16:13:18 khongaingo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
857521 07/01/2021 16:13:12 khongaingo CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857520 07/01/2021 16:13:05 khongaingo DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857519 07/01/2021 16:12:57 khongaingo CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857518 07/01/2021 16:12:51 khongaingo NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 18428 KB
857517 07/01/2021 16:12:41 khongaingo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 968 ms 33768 KB
857516 07/01/2021 16:12:33 khongaingo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857515 07/01/2021 16:12:25 khongaingo VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857513 07/01/2021 16:11:35 khongaingo Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 187 ms 3236 KB
857511 07/01/2021 16:11:32 khongaingo PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857510 07/01/2021 16:11:30 khongaingo HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857508 07/01/2021 16:10:37 khongaingo QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1016 KB
857507 07/01/2021 16:10:27 khongaingo SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857506 07/01/2021 16:10:19 khongaingo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2780 KB
857505 07/01/2021 16:10:13 khongaingo LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857503 07/01/2021 16:10:05 khongaingo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 25824 KB
857502 07/01/2021 16:09:59 khongaingo LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2836 KB
857501 07/01/2021 16:09:52 khongaingo QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857500 07/01/2021 16:09:42 khongaingo ACM - ACM GNU C++11 Accepted 156 ms 3168 KB
857498 07/01/2021 16:09:34 khongaingo SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2904 KB
857497 07/01/2021 16:09:27 khongaingo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
857495 07/01/2021 16:09:21 khongaingo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857494 07/01/2021 16:08:23 khongaingo BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 1780 KB
857493 07/01/2021 16:08:17 khongaingo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
857492 07/01/2021 16:08:10 khongaingo STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 31 ms 2388 KB
857490 07/01/2021 16:08:04 khongaingo ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857489 07/01/2021 16:07:58 khongaingo ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857488 07/01/2021 16:07:52 khongaingo RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857487 07/01/2021 16:07:45 khongaingo GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
857485 07/01/2021 16:07:39 khongaingo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
857483 07/01/2021 16:07:17 khongaingo WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
857482 07/01/2021 16:06:16 khongaingo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 671 ms 2412 KB
857481 07/01/2021 16:06:10 khongaingo SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857480 07/01/2021 16:06:03 khongaingo ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2440 KB
857479 07/01/2021 16:05:56 khongaingo TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 1796 KB
857477 07/01/2021 16:05:49 khongaingo VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 3304 KB
857476 07/01/2021 16:05:40 khongaingo SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857475 07/01/2021 16:05:33 khongaingo NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857474 07/01/2021 16:05:25 khongaingo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 2396 KB
857473 07/01/2021 16:05:18 khongaingo KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 859 ms 4040 KB
857472 07/01/2021 16:05:11 khongaingo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 2136 KB
857470 07/01/2021 16:05:03 khongaingo UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 125 ms 2444 KB
857468 07/01/2021 16:04:10 khongaingo HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 156 ms 2480 KB
857465 07/01/2021 16:02:55 khongaingo J4F - Dia da Mentira Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
857144 07/01/2021 09:00:30 khongaingo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 3464 KB
857143 07/01/2021 09:00:06 khongaingo MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
857142 07/01/2021 08:59:32 khongaingo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 3464 KB
857140 07/01/2021 08:59:20 khongaingo SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857139 07/01/2021 08:59:15 khongaingo DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857137 07/01/2021 08:59:09 khongaingo VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 62 ms 2176 KB
857136 07/01/2021 08:58:35 khongaingo DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 343 ms 3312 KB
857135 07/01/2021 08:57:49 khongaingo BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 328 ms 12696 KB
857134 07/01/2021 08:56:49 khongaingo TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857133 07/01/2021 08:56:03 khongaingo CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 2784 KB
857132 07/01/2021 08:55:56 khongaingo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
857131 07/01/2021 08:55:49 khongaingo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
857130 07/01/2021 08:55:40 khongaingo BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 3160 KB
857125 07/01/2021 08:31:53 khongaingo GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
857124 07/01/2021 08:31:39 khongaingo NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 93 ms 2448 KB
857123 07/01/2021 08:31:23 khongaingo VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 93 ms 6332 KB
857122 07/01/2021 08:31:11 khongaingo QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857121 07/01/2021 08:31:04 khongaingo SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857120 07/01/2021 08:30:51 khongaingo VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 109 ms 6344 KB
857119 07/01/2021 08:30:35 khongaingo QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857117 07/01/2021 08:29:34 khongaingo VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857113 07/01/2021 08:26:27 khongaingo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
857111 07/01/2021 08:25:40 khongaingo LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 31 ms 1016 KB
857108 07/01/2021 08:24:51 khongaingo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
857107 07/01/2021 08:24:36 khongaingo KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 937 ms 2380 KB
857105 07/01/2021 08:24:22 khongaingo XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
857104 07/01/2021 08:24:10 khongaingo SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857103 07/01/2021 08:24:03 khongaingo ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 109 ms 2536 KB
857102 07/01/2021 08:23:54 khongaingo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 9572 KB
857101 07/01/2021 08:23:46 khongaingo Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
857099 07/01/2021 08:23:22 khongaingo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 1756 KB
857098 07/01/2021 08:23:15 khongaingo THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
857097 07/01/2021 08:23:07 khongaingo APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 31 ms 852 KB
857096 07/01/2021 08:22:48 khongaingo DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 46 ms 2380 KB
857094 07/01/2021 08:22:18 khongaingo LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
857091 07/01/2021 08:22:03 khongaingo BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857090 07/01/2021 08:21:46 khongaingo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 1756 KB
857089 07/01/2021 08:21:30 khongaingo CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857087 07/01/2021 08:21:21 khongaingo MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857086 07/01/2021 08:21:11 khongaingo NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 12136 KB
857085 07/01/2021 08:21:04 khongaingo BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857084 07/01/2021 08:20:56 khongaingo TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1776 KB
857083 07/01/2021 08:20:48 khongaingo DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 3832 KB
857081 07/01/2021 08:20:24 khongaingo ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
857079 07/01/2021 08:20:05 khongaingo LINE - Trò chơi Line GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857078 07/01/2021 08:19:57 khongaingo MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
857075 07/01/2021 08:19:10 khongaingo DS - ebola GNU C++11 Accepted 281 ms 21776 KB
857074 07/01/2021 08:18:57 khongaingo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3324 KB
857072 07/01/2021 08:18:41 khongaingo THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 31 ms 24824 KB
857071 07/01/2021 08:18:29 khongaingo EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Accepted 359 ms 2808 KB
857070 07/01/2021 08:18:20 khongaingo TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
857069 07/01/2021 08:18:10 khongaingo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
857067 07/01/2021 08:18:02 khongaingo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
857065 07/01/2021 08:17:29 khongaingo QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
857064 07/01/2021 08:16:32 khongaingo BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 31 ms 996 KB
857063 07/01/2021 08:16:18 khongaingo PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 804 KB
857062 07/01/2021 08:16:09 khongaingo CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
857061 07/01/2021 08:16:01 khongaingo Capxach - Cặp xách GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857060 07/01/2021 08:15:48 khongaingo DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
857059 07/01/2021 08:15:37 khongaingo OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2332 KB
857057 07/01/2021 08:15:23 khongaingo KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
857056 07/01/2021 08:13:47 khongaingo SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1708 KB
857052 07/01/2021 08:13:02 khongaingo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 546 ms 2796 KB
857041 07/01/2021 08:03:42 khongaingo XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 203 ms 2428 KB
857040 07/01/2021 08:03:41 khongaingo XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 218 ms 2428 KB
857038 07/01/2021 08:01:48 khongaingo HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857037 07/01/2021 08:01:23 khongaingo DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 46 ms 2420 KB
857036 07/01/2021 08:01:13 khongaingo LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857035 07/01/2021 08:01:02 khongaingo TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857034 07/01/2021 08:00:53 khongaingo LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857033 07/01/2021 08:00:43 khongaingo OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857025 07/01/2021 07:46:58 khongaingo AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
857024 07/01/2021 07:46:48 khongaingo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
857023 07/01/2021 07:46:41 khongaingo ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857022 07/01/2021 07:46:34 khongaingo CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
857020 07/01/2021 07:45:29 khongaingo CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
857019 07/01/2021 07:45:14 khongaingo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3284 KB
857018 07/01/2021 07:45:06 khongaingo TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1515 ms 2440 KB
857016 07/01/2021 07:44:58 khongaingo NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 171 ms 4528 KB
857015 07/01/2021 07:44:50 khongaingo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857014 07/01/2021 07:44:39 khongaingo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
857013 07/01/2021 07:44:18 khongaingo PTSO - Phân tích số GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
857012 07/01/2021 07:44:11 khongaingo KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3164 KB
857011 07/01/2021 07:44:00 khongaingo FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857010 07/01/2021 07:43:51 khongaingo TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857009 07/01/2021 07:43:17 khongaingo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
857007 07/01/2021 07:43:11 khongaingo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1016 KB
857006 07/01/2021 07:43:03 khongaingo PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
857005 07/01/2021 07:42:56 khongaingo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857004 07/01/2021 07:42:47 khongaingo HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857003 07/01/2021 07:42:37 khongaingo RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 46 ms 1016 KB
857002 07/01/2021 07:42:28 khongaingo LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857001 07/01/2021 07:41:52 khongaingo CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
857000 07/01/2021 07:41:43 khongaingo FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 3380 KB
856999 07/01/2021 07:41:35 khongaingo CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 2784 KB
856998 07/01/2021 07:41:25 khongaingo BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
856997 07/01/2021 07:41:17 khongaingo COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
856996 07/01/2021 07:41:08 khongaingo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
856995 07/01/2021 07:41:00 khongaingo DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2084 KB
856994 07/01/2021 07:40:52 khongaingo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2780 KB
856993 07/01/2021 07:40:43 khongaingo KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
856992 07/01/2021 07:40:34 khongaingo DETU - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
856991 07/01/2021 07:40:27 khongaingo HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
856990 07/01/2021 07:38:49 khongaingo DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
856989 07/01/2021 07:38:38 khongaingo TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
856987 07/01/2021 07:38:15 khongaingo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2804 KB
856986 07/01/2021 07:37:56 khongaingo MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
856985 07/01/2021 07:37:43 khongaingo BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
856984 07/01/2021 07:36:52 khongaingo VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
856982 07/01/2021 07:35:38 khongaingo Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 4580 KB
856981 07/01/2021 07:35:26 khongaingo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
856978 07/01/2021 07:34:22 khongaingo USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
856977 07/01/2021 07:34:07 khongaingo NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
856976 07/01/2021 07:33:55 khongaingo HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2396 KB
856968 07/01/2021 07:25:39 khongaingo CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2412 KB
856967 07/01/2021 07:25:11 khongaingo DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 5652 KB
856965 07/01/2021 07:24:43 khongaingo FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 1000 KB
856964 07/01/2021 07:24:30 khongaingo KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 3172 KB
856963 07/01/2021 07:24:22 khongaingo CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
856962 07/01/2021 07:24:11 khongaingo TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856961 07/01/2021 07:23:54 khongaingo ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
856959 07/01/2021 07:23:44 khongaingo KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 2420 KB
856958 07/01/2021 07:23:36 khongaingo TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1744 KB
856957 07/01/2021 07:23:23 khongaingo STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
856955 07/01/2021 07:22:24 khongaingo GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856954 07/01/2021 07:22:14 khongaingo MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 10156 KB
856953 07/01/2021 07:22:04 khongaingo MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 9668 KB
856952 07/01/2021 07:21:52 khongaingo 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 31 ms 992 KB
856951 07/01/2021 07:21:42 khongaingo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 2824 KB
856950 07/01/2021 07:21:14 khongaingo CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
856949 07/01/2021 07:19:23 khongaingo SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
856948 07/01/2021 07:19:13 khongaingo DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1776 KB
856947 07/01/2021 07:18:48 khongaingo CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856946 07/01/2021 07:18:36 khongaingo OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
856945 07/01/2021 07:18:23 khongaingo GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 281 ms 5920 KB
856944 07/01/2021 07:18:13 khongaingo PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1020 KB
856943 07/01/2021 07:17:59 khongaingo FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 1020 KB
856942 07/01/2021 07:17:25 khongaingo HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
856941 07/01/2021 07:17:16 khongaingo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
856939 07/01/2021 07:17:01 khongaingo BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1390 ms 73072 KB
856938 07/01/2021 07:16:49 khongaingo DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2420 KB
856937 07/01/2021 07:16:37 khongaingo CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856936 07/01/2021 07:15:36 khongaingo CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2436 KB
856935 07/01/2021 07:15:19 khongaingo MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 109 ms 2436 KB
856934 07/01/2021 07:15:06 khongaingo MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 812 KB
856933 07/01/2021 07:14:59 khongaingo HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2012 KB
856932 07/01/2021 07:14:49 khongaingo EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1188 KB
856931 07/01/2021 07:14:31 khongaingo BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856930 07/01/2021 07:14:19 khongaingo HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2408 KB
856928 07/01/2021 07:13:00 khongaingo XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Accepted 437 ms 7520 KB
856927 07/01/2021 07:12:50 khongaingo TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856926 07/01/2021 07:12:44 khongaingo HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
856925 07/01/2021 07:12:37 khongaingo CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 140 ms 14140 KB
856924 07/01/2021 07:12:29 khongaingo ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856923 07/01/2021 07:12:22 khongaingo 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
856922 07/01/2021 07:12:14 khongaingo SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1906 ms 18168 KB
856921 07/01/2021 07:11:34 khongaingo ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
856919 07/01/2021 07:09:32 khongaingo POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 453 ms 1744 KB
856918 07/01/2021 07:09:23 khongaingo DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 390 ms 3144 KB
856917 07/01/2021 07:09:13 khongaingo VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856916 07/01/2021 07:08:39 khongaingo QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
856915 07/01/2021 07:08:31 khongaingo MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 1968 ms 53176 KB
856914 07/01/2021 07:08:15 khongaingo LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 31 ms 2380 KB
856913 07/01/2021 07:08:09 khongaingo GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856912 07/01/2021 07:07:59 khongaingo AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
856911 07/01/2021 07:07:51 khongaingo CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
856910 07/01/2021 07:07:43 khongaingo QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856909 07/01/2021 07:07:35 khongaingo DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2664 KB
856908 07/01/2021 07:07:24 khongaingo IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 140 ms 2516 KB
856906 07/01/2021 07:06:52 khongaingo DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Java 8 Accepted 250 ms 17564 KB
856905 07/01/2021 07:06:09 khongaingo TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856904 07/01/2021 07:06:01 khongaingo NOEL - Cây thông Noel GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
856903 07/01/2021 07:05:53 khongaingo FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 62 ms 1052 KB
856902 07/01/2021 07:05:44 khongaingo SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856901 07/01/2021 07:05:00 khongaingo HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856900 07/01/2021 07:04:53 khongaingo LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 2352 KB
856899 07/01/2021 07:04:45 khongaingo TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 718 ms 27776 KB
856898 07/01/2021 07:03:22 khongaingo NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 4324 KB
856897 07/01/2021 07:03:11 khongaingo VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 390 ms 9300 KB
856896 07/01/2021 07:02:20 khongaingo CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 562 ms 2424 KB
856895 07/01/2021 07:02:05 khongaingo SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
856894 07/01/2021 07:01:56 khongaingo LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
856893 07/01/2021 07:01:41 khongaingo MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
856892 07/01/2021 07:00:46 khongaingo KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 46 ms 3380 KB
856891 07/01/2021 07:00:37 khongaingo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2464 KB
856890 07/01/2021 07:00:29 khongaingo PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
856889 07/01/2021 07:00:22 khongaingo BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
856888 07/01/2021 07:00:15 khongaingo SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
856887 07/01/2021 07:00:08 khongaingo HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 296 ms 8772 KB
856886 07/01/2021 07:00:01 khongaingo AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 156 ms 4284 KB
856885 07/01/2021 06:59:54 khongaingo DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 6812 KB
856884 07/01/2021 06:59:46 khongaingo BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
856883 07/01/2021 06:59:38 khongaingo KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 515 ms 11980 KB
856882 07/01/2021 06:59:30 khongaingo BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
856675 06/01/2021 21:20:11 khongaingo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
856674 06/01/2021 21:19:23 khongaingo SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
856671 06/01/2021 21:18:43 khongaingo COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
856549 06/01/2021 17:12:32 khongaingo QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 984 ms 3492 KB
856548 06/01/2021 17:12:23 khongaingo demday - đếm dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856547 06/01/2021 17:12:16 khongaingo XEPLICH - xếp lịch GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
856546 06/01/2021 17:11:52 khongaingo TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
856545 06/01/2021 17:10:53 khongaingo DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 8388 KB
856543 06/01/2021 17:10:16 khongaingo STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856542 06/01/2021 17:10:09 khongaingo VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
856541 06/01/2021 17:10:03 khongaingo SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 14320 KB
856540 06/01/2021 17:09:55 khongaingo DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
856539 06/01/2021 17:09:48 khongaingo HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 343 ms 7232 KB
856538 06/01/2021 17:09:38 khongaingo HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
856537 06/01/2021 17:09:31 khongaingo SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
856536 06/01/2021 17:09:22 khongaingo DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 6920 KB
856535 06/01/2021 17:09:14 khongaingo DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 187 ms 124008 KB
856534 06/01/2021 17:09:06 khongaingo BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
856533 06/01/2021 17:08:49 khongaingo NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
856531 06/01/2021 17:07:57 khongaingo GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3352 KB
856530 06/01/2021 17:07:00 khongaingo EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
856529 06/01/2021 17:06:58 khongaingo TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 2312 ms 26088 KB
856528 06/01/2021 17:06:56 khongaingo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
856527 06/01/2021 17:06:53 khongaingo CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
856526 06/01/2021 17:06:51 khongaingo DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 6904 KB
856525 06/01/2021 17:06:49 khongaingo QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
856524 06/01/2021 17:06:47 khongaingo CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2660 KB
856523 06/01/2021 17:06:44 khongaingo HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
856522 06/01/2021 17:06:42 khongaingo FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 48108 KB
856521 06/01/2021 17:06:39 khongaingo HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2000 ms 2480 KB
856520 06/01/2021 17:04:18 khongaingo GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
856519 06/01/2021 17:04:15 khongaingo MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856518 06/01/2021 17:04:12 khongaingo LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1512 KB
856517 06/01/2021 17:04:10 khongaingo SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
856516 06/01/2021 17:04:08 khongaingo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
856515 06/01/2021 17:03:27 khongaingo LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
856514 06/01/2021 17:03:25 khongaingo CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 312 ms 6436 KB
856513 06/01/2021 17:03:23 khongaingo ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
856511 06/01/2021 17:02:22 khongaingo SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 359 ms 17392 KB
856510 06/01/2021 17:02:20 khongaingo INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
856509 06/01/2021 17:02:18 khongaingo GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 2876 KB
856508 06/01/2021 17:02:15 khongaingo DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 171 ms 2540 KB
856507 06/01/2021 17:02:13 khongaingo SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 18896 KB
856506 06/01/2021 17:02:12 khongaingo AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
856505 06/01/2021 17:02:10 khongaingo HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 968 ms 2488 KB
856504 06/01/2021 17:02:07 khongaingo RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1390 ms 3272 KB
856503 06/01/2021 17:01:01 khongaingo SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856502 06/01/2021 17:00:52 khongaingo GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
856501 06/01/2021 17:00:43 khongaingo SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 656 ms 32692 KB
856500 06/01/2021 17:00:22 khongaingo SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 375 ms 34580 KB
856499 06/01/2021 17:00:14 khongaingo TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 546 ms 16848 KB
856498 06/01/2021 17:00:05 khongaingo PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 421 ms 2732 KB
856497 06/01/2021 16:59:51 khongaingo KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 281 ms 3280 KB
856496 06/01/2021 16:59:42 khongaingo XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
856495 06/01/2021 16:59:22 khongaingo GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 7078 ms 90920 KB
856494 06/01/2021 16:59:15 khongaingo XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 2916 KB
856493 06/01/2021 16:59:09 khongaingo SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
856492 06/01/2021 16:59:00 khongaingo SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 7608 KB
856491 06/01/2021 16:58:40 khongaingo NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 562 ms 14100 KB
856490 06/01/2021 16:58:31 khongaingo LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
856489 06/01/2021 16:58:18 khongaingo ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1734 ms 39280 KB
856488 06/01/2021 16:58:08 khongaingo TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
856487 06/01/2021 16:57:59 khongaingo BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 421 ms 104456 KB
856486 06/01/2021 16:57:51 khongaingo BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856485 06/01/2021 16:57:41 khongaingo PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
856484 06/01/2021 16:57:15 khongaingo BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
856483 06/01/2021 16:57:07 khongaingo CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 906 ms 17808 KB
856482 06/01/2021 16:57:01 khongaingo HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 852 KB
856480 06/01/2021 16:56:53 khongaingo SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 203 ms 2600 KB
856479 06/01/2021 16:56:40 khongaingo DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
856478 06/01/2021 16:56:29 khongaingo MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
856477 06/01/2021 16:56:16 khongaingo TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856476 06/01/2021 16:56:04 khongaingo CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 2860 KB
856475 06/01/2021 16:55:54 khongaingo CALNUM - Đếm số Free Pascal Accepted 421 ms 38460 KB
856474 06/01/2021 16:55:45 khongaingo PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
856473 06/01/2021 16:55:38 khongaingo AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 343 ms 7352 KB
856472 06/01/2021 16:54:41 khongaingo CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 187 ms 2760 KB
856471 06/01/2021 16:54:27 khongaingo ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
856470 06/01/2021 16:53:24 khongaingo DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
856469 06/01/2021 16:53:18 khongaingo PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
856468 06/01/2021 16:53:12 khongaingo CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 93 ms 2512 KB
856467 06/01/2021 16:53:09 khongaingo MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
856466 06/01/2021 16:52:30 khongaingo VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 546 ms 392800 KB
856465 06/01/2021 16:52:21 khongaingo ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
856464 06/01/2021 16:52:15 khongaingo TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 125 ms 4424 KB
856463 06/01/2021 16:52:06 khongaingo CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
856462 06/01/2021 16:51:58 khongaingo AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
856461 06/01/2021 16:51:42 khongaingo BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 390 ms 15608 KB
856460 06/01/2021 16:51:33 khongaingo LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 281 ms 10508 KB
856458 06/01/2021 16:51:15 khongaingo TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 125 ms 3588 KB
856457 06/01/2021 16:51:06 khongaingo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
856456 06/01/2021 16:50:46 khongaingo TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
856454 06/01/2021 16:50:30 khongaingo CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
856453 06/01/2021 16:50:21 khongaingo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 1880 KB
856452 06/01/2021 16:50:13 khongaingo PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
856451 06/01/2021 16:50:04 khongaingo HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
856450 06/01/2021 16:49:57 khongaingo NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856448 06/01/2021 16:49:19 khongaingo PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 656 ms 2704 KB
856447 06/01/2021 16:49:10 khongaingo BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
856446 06/01/2021 16:49:02 khongaingo PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
856445 06/01/2021 16:48:54 khongaingo LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
856444 06/01/2021 16:48:47 khongaingo VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 265 ms 6880 KB
856443 06/01/2021 16:48:38 khongaingo PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 921 ms 45932 KB
856442 06/01/2021 16:48:26 khongaingo TutOnEqua - Tutoring on equations Free Pascal Accepted 15 ms 3268 KB
856441 06/01/2021 16:48:18 khongaingo CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856440 06/01/2021 16:48:11 khongaingo CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
856439 06/01/2021 16:48:02 khongaingo COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 4872 KB
856438 06/01/2021 16:47:54 khongaingo GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856437 06/01/2021 16:47:10 khongaingo DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 78 ms 2936 KB
856436 06/01/2021 16:46:59 khongaingo XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2516 KB
856435 06/01/2021 16:46:43 khongaingo DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2828 KB
856434 06/01/2021 16:46:35 khongaingo P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 17260 KB
856433 06/01/2021 16:46:27 khongaingo CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 93 ms 3324 KB
856432 06/01/2021 16:46:16 khongaingo FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
856431 06/01/2021 16:46:07 khongaingo ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 187 ms 8020 KB
856430 06/01/2021 16:45:58 khongaingo SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 593 ms 4212 KB
856429 06/01/2021 16:45:41 khongaingo MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 3964 KB
856428 06/01/2021 16:45:29 khongaingo ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
856427 06/01/2021 16:45:20 khongaingo GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
856426 06/01/2021 16:45:04 khongaingo WWCITY - Thành phố WW Free Pascal Accepted 484 ms 16848 KB
856425 06/01/2021 16:44:56 khongaingo GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
856424 06/01/2021 16:42:49 khongaingo SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 812 ms 18152 KB
856423 06/01/2021 16:42:11 khongaingo DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
856422 06/01/2021 16:42:02 khongaingo TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 578 ms 1860 KB
856421 06/01/2021 16:41:52 khongaingo UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 5612 KB
856420 06/01/2021 16:41:43 khongaingo PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 86000 KB
856419 06/01/2021 16:41:29 khongaingo DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3916 KB
856418 06/01/2021 16:41:18 khongaingo STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856417 06/01/2021 16:40:58 khongaingo DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 343 ms 14528 KB
856416 06/01/2021 16:40:44 khongaingo BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
856414 06/01/2021 16:40:04 khongaingo TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 234 ms 9648 KB
856413 06/01/2021 16:39:50 khongaingo MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
856412 06/01/2021 16:39:43 khongaingo LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856411 06/01/2021 16:39:33 khongaingo RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
856410 06/01/2021 16:39:23 khongaingo TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856408 06/01/2021 16:38:55 khongaingo SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 484 ms 12344 KB
856407 06/01/2021 16:38:47 khongaingo QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 609 ms 23888 KB
856406 06/01/2021 16:38:37 khongaingo OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
856405 06/01/2021 16:38:26 khongaingo MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 875 ms 45672 KB
856404 06/01/2021 16:38:18 khongaingo EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 390 ms 46092 KB
856401 06/01/2021 16:37:54 khongaingo EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 500 ms 136360 KB
856400 06/01/2021 16:37:46 khongaingo COVUA3 - Bàn cờ vua 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
856399 06/01/2021 16:37:33 khongaingo CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 5312 ms 66804 KB
856398 06/01/2021 16:37:25 khongaingo PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Accepted 93 ms 1848 KB
856397 06/01/2021 16:37:15 khongaingo DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
856396 06/01/2021 16:37:07 khongaingo SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 2604 KB
856395 06/01/2021 16:36:54 khongaingo CANDY2 - Chia kẹo 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3488 KB
856393 06/01/2021 16:36:44 khongaingo QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 265 ms 6204 KB
856392 06/01/2021 16:36:36 khongaingo SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Accepted 906 ms 5716 KB
856391 06/01/2021 16:36:24 khongaingo ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 78 ms 2516 KB
856389 06/01/2021 16:36:16 khongaingo MAIL - Thư điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
856386 06/01/2021 16:35:09 khongaingo VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10406 ms 5772 KB
856385 06/01/2021 16:34:31 khongaingo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 375 ms 3144 KB
856384 06/01/2021 16:34:19 khongaingo WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 328 ms 3264 KB
856382 06/01/2021 16:34:02 khongaingo CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856381 06/01/2021 16:33:52 khongaingo DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
856380 06/01/2021 16:33:45 khongaingo PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 9352 KB
856379 06/01/2021 16:33:38 khongaingo MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 31 ms 2644 KB
856377 06/01/2021 16:33:15 khongaingo LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2512 KB
856374 06/01/2021 16:33:04 khongaingo FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 546 ms 2556 KB
856373 06/01/2021 16:32:57 khongaingo LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 328 ms 8388 KB
856372 06/01/2021 16:32:40 khongaingo DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856371 06/01/2021 16:32:31 khongaingo NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 1015 ms 6068 KB
856370 06/01/2021 16:32:19 khongaingo FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 46 ms 2880 KB
856369 06/01/2021 16:31:50 khongaingo CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 187 ms 2524 KB
856368 06/01/2021 16:31:42 khongaingo OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1437 ms 18164 KB
856367 06/01/2021 16:31:30 khongaingo QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 296 ms 46476 KB
856366 06/01/2021 16:31:21 khongaingo HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
856365 06/01/2021 16:31:10 khongaingo PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
856364 06/01/2021 16:31:03 khongaingo HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 937 ms 92876 KB
856363 06/01/2021 16:30:54 khongaingo STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 187 ms 89176 KB
856362 06/01/2021 16:30:45 khongaingo HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
856361 06/01/2021 16:30:36 khongaingo CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 62 ms 2480 KB
856360 06/01/2021 16:30:27 khongaingo OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 10584 KB
856359 06/01/2021 16:30:19 khongaingo KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
856357 06/01/2021 16:28:57 khongaingo STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++11 Accepted 1296 ms 11568 KB
856356 06/01/2021 16:28:46 khongaingo DIFFERENCE - DIFFERENCE Free Pascal Accepted 343 ms 3980 KB
856355 06/01/2021 16:28:30 khongaingo DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
856354 06/01/2021 16:28:06 khongaingo RECT - Hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
856353 06/01/2021 16:27:56 khongaingo COBAN - Một bài tập mức cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
856352 06/01/2021 16:27:47 khongaingo NUMPASSCBG - Mã khoá Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
856351 06/01/2021 16:27:39 khongaingo PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
856350 06/01/2021 16:27:29 khongaingo BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 218 ms 2536 KB
856349 06/01/2021 16:27:05 khongaingo WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 1812 ms 8848 KB
856348 06/01/2021 16:26:55 khongaingo LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
856347 06/01/2021 16:26:47 khongaingo EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2016 KB
856346 06/01/2021 16:26:40 khongaingo GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
856344 06/01/2021 16:26:30 khongaingo TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
856343 06/01/2021 16:26:20 khongaingo Candies - Candies Free Pascal Accepted 62 ms 3548 KB
856341 06/01/2021 16:25:40 khongaingo FOOL - Cá tháng tư Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
856339 06/01/2021 16:25:27 khongaingo CNHOM - Chia Nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
856338 06/01/2021 16:25:10 khongaingo EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
856337 06/01/2021 16:24:59 khongaingo CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 31 ms 3200 KB
856336 06/01/2021 16:24:53 khongaingo BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
856335 06/01/2021 16:24:43 khongaingo KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 78 ms 2540 KB
856334 06/01/2021 16:24:35 khongaingo BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++11 Accepted 203 ms 7476 KB
856333 06/01/2021 16:24:27 khongaingo TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 4016 KB
856332 06/01/2021 16:24:19 khongaingo LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2716 KB
856331 06/01/2021 16:24:11 khongaingo PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 187 ms 55608 KB
856330 06/01/2021 16:23:59 khongaingo AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
856325 06/01/2021 16:22:00 khongaingo NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 6609 ms 100652 KB
856322 06/01/2021 16:21:28 khongaingo COUNT - COUNT Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
856321 06/01/2021 16:21:19 khongaingo MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
856320 06/01/2021 16:21:12 khongaingo SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 31 ms 2704 KB
856319 06/01/2021 16:21:00 khongaingo Lucky Game - Lucky Game GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
856318 06/01/2021 16:20:04 khongaingo BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++11 Accepted 687 ms 4000 KB
856317 06/01/2021 16:19:56 khongaingo FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 265 ms 5800 KB
856315 06/01/2021 16:19:29 khongaingo EZ0 - EZ AF Free Pascal Accepted 718 ms 2708 KB
856314 06/01/2021 16:19:20 khongaingo CANSU - CÁN SỰ GNU C++11 Accepted 343 ms 2656 KB
856313 06/01/2021 16:19:12 khongaingo CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++11 Accepted 1765 ms 3216 KB
856312 06/01/2021 16:18:58 khongaingo EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++11 Accepted 265 ms 18012 KB
856311 06/01/2021 16:18:49 khongaingo SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1671 ms 10852 KB
856310 06/01/2021 16:18:39 khongaingo RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 1281 ms 104952 KB
856309 06/01/2021 16:18:31 khongaingo CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 3712 KB
856308 06/01/2021 16:18:23 khongaingo HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Accepted 109 ms 2516 KB
856307 06/01/2021 16:17:58 khongaingo TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 203 ms 2332 KB
856306 06/01/2021 16:17:49 khongaingo ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 937 ms 7168 KB
856304 06/01/2021 16:17:39 khongaingo ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 171 ms 65480 KB
856302 06/01/2021 16:17:28 khongaingo VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 312 ms 21740 KB
856301 06/01/2021 16:17:16 khongaingo EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 203 ms 4364 KB
856300 06/01/2021 16:17:06 khongaingo DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 31 ms 1240 KB
856299 06/01/2021 16:16:52 khongaingo EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2609 ms 123920 KB
856298 06/01/2021 16:16:44 khongaingo PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
856297 06/01/2021 16:16:17 khongaingo EULER - Tính hàm GNU C++11 Accepted 906 ms 80600 KB
856296 06/01/2021 16:16:07 khongaingo PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
856295 06/01/2021 16:15:57 khongaingo KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
856294 06/01/2021 16:15:49 khongaingo TABGAME - Trò chơi với bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
856293 06/01/2021 16:15:40 khongaingo BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 421 ms 8032 KB
856290 06/01/2021 16:14:21 khongaingo HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 234 ms 33012 KB
856288 06/01/2021 16:13:33 khongaingo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 187 ms 2704 KB
856287 06/01/2021 16:13:11 khongaingo TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
856285 06/01/2021 16:12:44 khongaingo TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
856282 06/01/2021 16:11:27 khongaingo BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856281 06/01/2021 16:11:11 khongaingo DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 250 ms 17060 KB
856280 06/01/2021 16:10:55 khongaingo PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
856279 06/01/2021 16:10:46 khongaingo GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
856278 06/01/2021 16:10:37 khongaingo DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
856276 06/01/2021 16:10:28 khongaingo KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
856273 06/01/2021 16:09:41 khongaingo MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
856272 06/01/2021 16:09:33 khongaingo CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
856271 06/01/2021 16:09:24 khongaingo GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
856270 06/01/2021 16:09:14 khongaingo HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
856269 06/01/2021 16:08:58 khongaingo BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
856268 06/01/2021 16:08:48 khongaingo SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
856267 06/01/2021 16:08:39 khongaingo GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
856266 06/01/2021 16:08:28 khongaingo VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
856265 06/01/2021 16:08:19 khongaingo FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
856263 06/01/2021 16:08:08 khongaingo NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
856262 06/01/2021 16:07:58 khongaingo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856235 06/01/2021 15:58:49 khongaingo SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
856229 06/01/2021 15:57:43 khongaingo BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
855477 05/01/2021 14:36:26 khongaingo xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
855471 05/01/2021 14:32:48 khongaingo HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
Back to Top