Các bài giải được của middlest
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
875697 10/02/2021 19:51:38 middlest CHNREST - Chinese restaurant GNU C++20 Accepted 125 ms 25960 KB
186587 02/10/2016 16:57:47 middlest NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++20 Accepted 156 ms 11256 KB
186336 02/10/2016 11:23:33 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 31 ms 1104 KB
186332 02/10/2016 11:22:19 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 31 ms 1104 KB
186331 02/10/2016 11:22:02 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 15 ms 1104 KB
186330 02/10/2016 11:21:20 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 31 ms 4888 KB
178520 18/09/2016 16:24:50 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++20 Accepted 1796 ms 86188 KB
178518 18/09/2016 16:22:41 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++20 Accepted 1843 ms 86192 KB
178491 18/09/2016 15:52:39 middlest WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++20 Accepted 1312 ms 8488 KB
178488 18/09/2016 15:50:19 middlest WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++20 Accepted 1328 ms 8488 KB
178464 18/09/2016 14:06:54 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 4234 ms 20044 KB
178463 18/09/2016 14:02:45 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 4078 ms 20048 KB
178392 18/09/2016 10:05:47 middlest FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++20 Accepted 46 ms 1108 KB
178374 18/09/2016 09:47:22 middlest TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 328 ms 2900 KB
177524 16/09/2016 15:27:35 middlest HARA - Dán hàng rào GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
177505 16/09/2016 14:45:20 middlest BONE - Bỏng nếp GNU C++20 Accepted 46 ms 1056 KB
177224 15/09/2016 21:21:33 middlest DT1 - DT2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
177223 15/09/2016 21:20:50 middlest DT1 - DT2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
177206 15/09/2016 20:51:59 middlest VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++20 Accepted 296 ms 9676 KB
177160 15/09/2016 19:53:39 middlest VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++20 Accepted 359 ms 9524 KB
175688 13/09/2016 21:08:05 middlest SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++20 Accepted 906 ms 9832 KB
175489 13/09/2016 17:24:09 middlest DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++20 Accepted 437 ms 2392 KB
175238 13/09/2016 15:08:25 middlest ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 1562 ms 169672 KB
174702 12/09/2016 22:32:54 middlest ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 4015 ms 68944 KB
174662 12/09/2016 21:53:33 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++20 Accepted 1343 ms 11932 KB
174654 12/09/2016 21:45:53 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++20 Accepted 1218 ms 11944 KB
174576 12/09/2016 21:01:25 middlest HC - Hồ nước GNU C++20 Accepted 343 ms 16432 KB
174425 12/09/2016 17:25:18 middlest HC - Hồ nước GNU C++20 Accepted 312 ms 14656 KB
174424 12/09/2016 17:24:54 middlest HC - Hồ nước GNU C++20 Accepted 312 ms 18940 KB
174204 12/09/2016 13:51:26 middlest VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++20 Accepted 640 ms 37428 KB
173657 11/09/2016 15:21:48 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++20 Accepted 140 ms 4816 KB
173656 11/09/2016 15:21:33 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++20 Accepted 156 ms 4816 KB
173533 11/09/2016 09:33:02 middlest CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++20 Accepted 515 ms 6384 KB
169353 03/09/2016 20:49:02 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++20 Accepted 171 ms 85888 KB
169275 03/09/2016 20:38:18 middlest EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
168930 03/09/2016 19:43:26 middlest MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++20 Accepted 640 ms 2056 KB
168807 03/09/2016 19:31:04 middlest COUNTNUM - Số lượng số GNU C++20 Accepted 15 ms 1036 KB
168069 01/09/2016 20:57:58 middlest TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 1750 ms 35968 KB
164995 23/08/2016 21:32:40 middlest SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++20 Accepted 1000 ms 1768 KB
164395 22/08/2016 16:57:42 middlest HOCA - Hồ cá GNU C++20 Accepted 1468 ms 84900 KB
164320 22/08/2016 14:39:53 middlest PIKA - Pikachu GNU C++20 Accepted 46 ms 1804 KB
164082 21/08/2016 15:04:23 middlest CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++20 Accepted 265 ms 6128 KB
164075 21/08/2016 13:32:03 middlest DT - DT1 GNU C++20 Accepted 46 ms 1116 KB
164055 21/08/2016 10:06:28 middlest QT - Quân Tượng GNU C++20 Accepted 93 ms 1128 KB
163900 20/08/2016 19:32:15 middlest BW - Nối điểm GNU C++20 Accepted 328 ms 3352 KB
163898 20/08/2016 19:21:10 middlest PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
163896 20/08/2016 19:09:55 middlest ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
163833 20/08/2016 15:45:55 middlest EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++20 Accepted 625 ms 111808 KB
163832 20/08/2016 15:45:37 middlest EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++20 Accepted 609 ms 110624 KB
163828 20/08/2016 15:42:31 middlest EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++20 Accepted 531 ms 106488 KB
163817 20/08/2016 14:50:49 middlest SUDO - Sudoku GNU C++20 Accepted 15 ms 1004 KB
163394 18/08/2016 19:35:26 middlest XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++20 Accepted 812 ms 2576 KB
163293 18/08/2016 14:20:04 middlest CUBICS - Khối lập phương GNU C++20 Accepted 312 ms 9420 KB
163273 18/08/2016 13:10:07 middlest HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 852 KB
163051 17/08/2016 13:51:18 middlest TBAN - Tình bạn GNU C++20 Accepted 1000 ms 1764 KB
163035 17/08/2016 13:15:37 middlest LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 1128 KB
162969 17/08/2016 10:27:28 middlest MESSI - Lionel Messi GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
162963 17/08/2016 10:04:09 middlest LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
162960 17/08/2016 09:49:53 middlest MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
162812 16/08/2016 20:15:34 middlest SVALUE - Siêu giá trị GNU C++20 Accepted 265 ms 2548 KB
162796 16/08/2016 19:24:56 middlest NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
162787 16/08/2016 18:49:47 middlest GHVU - Ghép hình vuông GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
162723 16/08/2016 15:36:35 middlest DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 906 ms 1812 KB
162713 16/08/2016 15:06:00 middlest MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
162701 16/08/2016 14:05:42 middlest QN5 - Tem nek GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
162688 16/08/2016 13:29:44 middlest DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
161865 14/08/2016 09:39:02 middlest TAXI - Taxi GNU C++20 Accepted 109 ms 1760 KB
161862 14/08/2016 09:21:22 middlest VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
161280 12/08/2016 15:40:17 middlest INTSLE - Giải hệ GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
161271 12/08/2016 15:23:42 middlest IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++20 Accepted 140 ms 2224 KB
161259 12/08/2016 15:02:36 middlest KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 687 ms 22208 KB
161222 12/08/2016 13:33:21 middlest VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
160954 11/08/2016 19:55:15 middlest BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 265 ms 2320 KB
160876 11/08/2016 16:01:09 middlest ZIZA - Zig Zag GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
160863 11/08/2016 15:32:03 middlest Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
160859 11/08/2016 15:20:17 middlest HANA - Hái nấm GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
160801 11/08/2016 12:18:54 middlest SNAIL - Con ốc sên GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
160791 11/08/2016 12:00:02 middlest SNAIL - Con ốc sên GNU C++20 Accepted 15 ms 860 KB
157854 02/08/2016 14:24:57 middlest SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++20 Accepted 1375 ms 11556 KB
157846 02/08/2016 13:45:37 middlest VACCINE - VACCINE GNU C++20 Accepted 15062 ms 12796 KB
157845 02/08/2016 13:43:43 middlest VACCINE - VACCINE GNU C++20 Accepted 14500 ms 12784 KB
157837 02/08/2016 12:51:23 middlest DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 531 ms 10180 KB
151354 11/07/2016 15:36:18 middlest USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++20 Accepted 78 ms 1872 KB
151351 11/07/2016 15:26:28 middlest GITHU2 - Giai thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1124 KB
151187 10/07/2016 20:19:49 middlest LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
151166 10/07/2016 19:13:13 middlest Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++20 Accepted 203 ms 3724 KB
151165 10/07/2016 19:10:41 middlest Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
151163 10/07/2016 18:04:29 middlest BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Accepted 78 ms 2572 KB
151158 10/07/2016 17:52:18 middlest QHDCB - Quy hoạch động GNU C++20 Accepted 671 ms 46252 KB
151141 10/07/2016 16:03:05 middlest DS - ebola GNU C++20 Accepted 312 ms 8500 KB
151118 10/07/2016 13:30:33 middlest LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++20 Accepted 875 ms 2900 KB
151117 10/07/2016 13:30:01 middlest LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++20 Accepted 859 ms 2900 KB
151089 10/07/2016 10:23:07 middlest LADA - Lấn đảo GNU C++20 Accepted 15 ms 1828 KB
151078 10/07/2016 09:53:47 middlest TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++20 Accepted 3843 ms 12732 KB
151072 10/07/2016 08:49:01 middlest Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Accepted 765 ms 2968 KB
151068 10/07/2016 08:39:46 middlest Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 250 ms 2168 KB
148423 28/06/2016 22:13:18 middlest ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Accepted 375 ms 2792 KB
148404 28/06/2016 21:42:19 middlest BUS2 - Xe khách GNU C++20 Accepted 1500 ms 10592 KB
148355 28/06/2016 20:05:13 middlest TREASURE - Đảo kho báu GNU C++20 Accepted 1453 ms 74164 KB
143181 12/06/2016 14:40:01 middlest NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 31 ms 1128 KB
143177 12/06/2016 14:28:08 middlest AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
143173 12/06/2016 14:01:40 middlest OQUAN - Ô ăn quan GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
143148 12/06/2016 11:05:13 middlest DICE - Đổ xúc xắc GNU C++20 Accepted 625 ms 10564 KB
143136 12/06/2016 10:11:29 middlest MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
143115 12/06/2016 09:09:15 middlest PSU01 - Dãy chia hết GNU C++20 Accepted 1312 ms 19064 KB
143063 11/06/2016 21:05:02 middlest 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
143058 11/06/2016 20:41:44 middlest DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++20 Accepted 343 ms 14168 KB
143053 11/06/2016 19:21:37 middlest GROUP - Chia nhóm GNU C++20 Accepted 31 ms 1224 KB
143050 11/06/2016 19:09:12 middlest GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++20 Accepted 140 ms 2972 KB
143044 11/06/2016 18:04:05 middlest GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
143008 11/06/2016 16:15:48 middlest STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++20 Accepted 281 ms 8448 KB
143002 11/06/2016 15:34:39 middlest KEOCO - Kéo co GNU C++20 Accepted 1890 ms 4504 KB
142957 11/06/2016 10:39:10 middlest PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 62 ms 1128 KB
142949 11/06/2016 09:56:39 middlest DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 250 ms 9312 KB
142812 10/06/2016 14:08:04 middlest HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 31 ms 1768 KB
142781 10/06/2016 10:43:08 middlest GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++20 Accepted 953 ms 3860 KB
142763 10/06/2016 09:50:09 middlest TIVI - Truyền hình GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
142762 10/06/2016 09:39:46 middlest STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
141537 04/06/2016 15:23:45 middlest MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++20 Accepted 265 ms 6472 KB
135536 11/05/2016 22:07:27 middlest LAGA - Lát gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 1004 KB
132871 21/04/2016 16:05:17 middlest DIVIDE - Chia quà GNU C++20 Accepted 453 ms 3692 KB
132847 21/04/2016 14:16:21 middlest DIVIDE - Chia quà GNU C++20 Accepted 500 ms 2880 KB
130501 11/04/2016 15:21:14 middlest TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 852 KB
130500 11/04/2016 15:10:42 middlest TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1000 KB
130497 11/04/2016 14:24:08 middlest POWER - Số mũ GNU C++20 Accepted 78 ms 1088 KB
128004 30/03/2016 14:47:39 middlest VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++20 Accepted 140 ms 2084 KB
128003 30/03/2016 14:01:02 middlest DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++20 Accepted 15 ms 1036 KB
127992 30/03/2016 12:45:46 middlest DOANP - Đoạn phủ GNU C++20 Accepted 343 ms 3164 KB
127410 27/03/2016 22:19:57 middlest BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++20 Accepted 78 ms 1132 KB
127399 27/03/2016 21:47:04 middlest DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++20 Accepted 125 ms 46508 KB
127393 27/03/2016 21:19:38 middlest SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1124 KB
127373 27/03/2016 19:58:35 middlest MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++20 Accepted 828 ms 10116 KB
126877 24/03/2016 21:18:32 middlest VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 312 ms 2536 KB
124400 12/03/2016 11:52:43 middlest NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++20 Accepted 15 ms 1132 KB
123986 09/03/2016 22:21:55 middlest NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++20 Accepted 406 ms 2208 KB
123968 09/03/2016 21:12:59 middlest HELLO - Xin chào GNU C++20 Accepted 15 ms 1132 KB
121361 23/02/2016 21:57:23 middlest HMD01 - Hòa nhạc GNU C++20 Accepted 265 ms 1816 KB
118604 10/02/2016 11:40:36 middlest AGAR - Agar.io GNU C++20 Accepted 640 ms 4444 KB
118591 10/02/2016 09:19:33 middlest SABO - Sắp bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1148 KB
118555 09/02/2016 22:18:04 middlest DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 125 ms 2544 KB
118546 09/02/2016 20:57:40 middlest DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 109 ms 1788 KB
117972 05/02/2016 22:49:44 middlest LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++20 Accepted 15 ms 1148 KB
117959 05/02/2016 22:33:50 middlest MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++20 Accepted 31 ms 1792 KB
116608 03/02/2016 12:26:55 middlest HIVU - Hình vuông GNU C++20 Accepted 15 ms 856 KB
116601 03/02/2016 11:52:54 middlest VOXO - Vòng xoắn GNU C++20 Accepted 0 ms 860 KB
116593 03/02/2016 11:15:28 middlest VOXO - Vòng xoắn GNU C++20 Accepted 15 ms 916 KB
116149 31/01/2016 15:56:54 middlest CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++20 Accepted 62 ms 1796 KB
110324 04/01/2016 21:16:03 middlest DOMINO - Ráp domino GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
110316 04/01/2016 20:57:08 middlest QUACAU - Qua cầu GNU C++20 Accepted 15 ms 872 KB
110305 04/01/2016 20:39:15 middlest HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++20 Accepted 0 ms 1148 KB
109457 30/12/2015 16:06:23 middlest TT - TIENTE GNU C++20 Accepted 187 ms 2084 KB
109331 29/12/2015 22:45:08 middlest KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 62 ms 1868 KB
109322 29/12/2015 22:20:48 middlest DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1148 KB
109315 29/12/2015 21:59:18 middlest XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 31 ms 1792 KB
109312 29/12/2015 21:45:25 middlest 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++20 Accepted 15 ms 1148 KB
108023 25/12/2015 23:48:18 middlest OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 952 KB
107937 25/12/2015 15:50:48 middlest COVI - Công viên GNU C++20 Accepted 15 ms 904 KB
107860 25/12/2015 10:49:24 middlest HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 8046 ms 153564 KB
107299 21/12/2015 21:02:57 middlest CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++20 Accepted 453 ms 1924 KB
106921 19/12/2015 15:17:00 middlest TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
106915 19/12/2015 14:50:27 middlest MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++20 Accepted 1968 ms 51520 KB
106906 19/12/2015 13:44:37 middlest TRUTIN - Truyền tin GNU C++20 Accepted 2656 ms 6496 KB
106843 18/12/2015 23:01:24 middlest DT2 - DT3 GNU C++20 Accepted 328 ms 7000 KB
106827 18/12/2015 22:44:23 middlest DT - DT1 GNU C++20 Accepted 15 ms 1120 KB
106666 17/12/2015 22:48:47 middlest TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 836 KB
106270 15/12/2015 22:05:45 middlest MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++20 Accepted 15 ms 940 KB
106149 15/12/2015 14:21:47 middlest DEMSO - Đếm số GNU C++20 Accepted 250 ms 2600 KB
106147 15/12/2015 13:52:06 middlest STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
106145 15/12/2015 13:45:09 middlest CARDS - Thẻ bài GNU C++20 Accepted 234 ms 2312 KB
106098 14/12/2015 21:35:10 middlest TONG - Tổng A + B GNU C++20 Accepted 15 ms 848 KB
106030 14/12/2015 19:14:53 middlest NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 281 ms 12200 KB
105744 12/12/2015 23:08:59 middlest Gian - An GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
104524 07/12/2015 22:26:14 middlest FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
104523 07/12/2015 22:26:02 middlest FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
104493 07/12/2015 20:44:36 middlest STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
104473 07/12/2015 19:19:05 middlest DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 5348 KB
94346 17/11/2015 17:49:23 middlest SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
93965 16/11/2015 21:39:28 middlest PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
93951 16/11/2015 21:26:29 middlest DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
93923 16/11/2015 20:54:22 middlest RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 500 ms 2184 KB
93057 15/11/2015 15:15:13 middlest CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 281 ms 1764 KB
93043 15/11/2015 14:49:03 middlest ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1724 KB
93037 15/11/2015 14:37:05 middlest LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
89742 08/11/2015 22:33:26 middlest LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
89740 08/11/2015 22:26:34 middlest QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
89737 08/11/2015 22:25:23 middlest QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
77177 09/10/2015 21:37:58 middlest ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1764 KB
77165 09/10/2015 21:17:58 middlest NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 375 ms 1756 KB
77056 09/10/2015 19:28:28 middlest NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Accepted 15 ms 1764 KB
61807 08/09/2015 10:48:42 middlest CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
58795 27/08/2015 22:13:57 middlest MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 18552 KB
58682 27/08/2015 18:00:57 middlest FOOL - Cá tháng tư Free Pascal Accepted 0 ms 2956 KB
56141 25/08/2015 18:17:59 middlest NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
56140 25/08/2015 18:17:15 middlest NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
55539 23/08/2015 14:10:07 middlest CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 3984 KB
54959 22/08/2015 21:25:20 middlest ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
54414 21/08/2015 16:42:42 middlest HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
54214 20/08/2015 13:29:36 middlest FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
53440 15/08/2015 08:04:25 middlest GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
53439 15/08/2015 07:40:06 middlest SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
53437 15/08/2015 07:18:58 middlest TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
53436 15/08/2015 07:04:41 middlest GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 0 ms 2852 KB
53435 15/08/2015 06:55:20 middlest SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
53275 14/08/2015 22:02:04 middlest XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 140 ms 18328 KB
53038 14/08/2015 17:25:10 middlest XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
52907 14/08/2015 10:59:50 middlest SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 124 ms 5628 KB
52904 14/08/2015 10:43:09 middlest CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 724 KB
50995 12/08/2015 14:50:01 middlest VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
50992 12/08/2015 14:40:52 middlest CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
50867 11/08/2015 14:01:15 middlest LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
50838 11/08/2015 10:44:56 middlest MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3260 KB
50741 10/08/2015 14:33:09 middlest DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
50737 10/08/2015 13:43:54 middlest DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2240 KB
50732 10/08/2015 13:32:52 middlest SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 708 KB
50729 10/08/2015 13:13:20 middlest TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 249 ms 6820 KB
50608 09/08/2015 18:25:40 middlest CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
50607 09/08/2015 18:09:45 middlest ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
49826 02/08/2015 15:57:35 middlest HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3096 KB
49572 01/08/2015 11:20:29 middlest THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
49567 01/08/2015 11:13:32 middlest CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
49264 28/07/2015 22:17:27 middlest MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
47424 17/07/2015 18:19:03 middlest RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
47422 17/07/2015 18:11:01 middlest RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
47421 17/07/2015 17:08:48 middlest PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
45492 13/07/2015 13:40:14 middlest BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
45247 11/07/2015 16:57:47 middlest NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
45240 11/07/2015 16:19:57 middlest BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
45239 11/07/2015 16:12:37 middlest PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
45237 11/07/2015 16:05:13 middlest COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
45236 11/07/2015 15:49:25 middlest BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
45235 11/07/2015 15:37:08 middlest PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
45234 11/07/2015 15:34:17 middlest BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
45181 10/07/2015 21:56:10 middlest BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
45137 10/07/2015 17:40:24 middlest ACM - ACM Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
44453 04/07/2015 14:38:21 middlest TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
44309 03/07/2015 13:08:04 middlest NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
44284 03/07/2015 09:29:30 middlest KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
44214 02/07/2015 11:21:29 middlest CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
44192 01/07/2015 22:59:58 middlest DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
44160 01/07/2015 18:55:04 middlest PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 0 ms 1416 KB
44156 01/07/2015 18:42:10 middlest CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
44150 01/07/2015 17:44:23 middlest UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2816 KB
44125 01/07/2015 15:44:54 middlest DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
44005 30/06/2015 16:33:43 middlest PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 600 KB
43913 29/06/2015 18:18:26 middlest DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
43770 28/06/2015 18:42:18 middlest FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
43306 24/06/2015 23:17:15 middlest CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 0 ms 572 KB
43304 24/06/2015 23:10:43 middlest KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 2992 KB
42870 22/06/2015 13:42:10 middlest BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
42692 21/06/2015 22:39:56 middlest ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
42504 21/06/2015 21:41:15 middlest DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3068 KB
42110 21/06/2015 20:03:13 middlest DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
36694 26/05/2015 14:43:50 middlest HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
36650 25/05/2015 22:39:32 middlest OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
36645 25/05/2015 21:58:17 middlest CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
36636 25/05/2015 20:56:32 middlest THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
36621 25/05/2015 19:58:27 middlest PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1406 ms 10564 KB
36594 25/05/2015 13:29:04 middlest NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3704 KB
36465 24/05/2015 14:28:14 middlest NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
36454 24/05/2015 10:15:41 middlest DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 93 ms 3872 KB
36306 22/05/2015 22:06:57 middlest KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 218 ms 4752 KB
36285 22/05/2015 19:37:06 middlest MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4280 KB
36284 22/05/2015 18:16:26 middlest DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4812 KB
36117 20/05/2015 22:03:53 middlest ANDARR - Phép AND trên mảng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
36106 20/05/2015 20:03:48 middlest DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
36088 20/05/2015 15:47:37 middlest MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
36087 20/05/2015 15:36:49 middlest HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
36063 19/05/2015 21:13:29 middlest DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 4048 KB
35894 17/05/2015 14:48:22 middlest TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
35890 17/05/2015 10:59:39 middlest BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35889 17/05/2015 10:26:16 middlest HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 548 KB
35862 16/05/2015 22:49:53 middlest KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 62 ms 3384 KB
35846 16/05/2015 21:52:54 middlest HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 3040 KB
35837 16/05/2015 19:09:15 middlest LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
35829 16/05/2015 15:36:48 middlest QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35827 16/05/2015 14:37:10 middlest GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35810 16/05/2015 11:19:18 middlest CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35805 16/05/2015 11:11:09 middlest OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
35795 16/05/2015 10:39:07 middlest LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
35781 16/05/2015 09:59:13 middlest DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
35778 16/05/2015 09:44:58 middlest PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
35720 15/05/2015 21:30:24 middlest ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
35716 15/05/2015 21:16:09 middlest KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 982 ms 2816 KB
35708 15/05/2015 20:56:16 middlest BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
35693 15/05/2015 16:34:42 middlest TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
35689 15/05/2015 16:12:55 middlest THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
35684 15/05/2015 15:58:37 middlest THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
35672 15/05/2015 15:34:10 middlest DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
35661 15/05/2015 14:20:45 middlest HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
35660 15/05/2015 13:52:48 middlest LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
34602 13/05/2015 22:07:18 middlest DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
34488 12/05/2015 23:26:35 middlest TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
34482 12/05/2015 22:26:09 middlest CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 312 ms 6772 KB
34400 12/05/2015 10:16:20 middlest SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 668 KB
34356 11/05/2015 23:09:52 middlest KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3100 KB
34307 11/05/2015 20:37:47 middlest LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
34283 11/05/2015 15:48:17 middlest LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
34275 11/05/2015 15:16:54 middlest NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
34272 11/05/2015 15:07:30 middlest LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
34254 11/05/2015 14:13:29 middlest BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1440 KB
34250 11/05/2015 14:06:31 middlest GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
34246 11/05/2015 13:28:24 middlest KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
33394 10/05/2015 10:39:39 middlest SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
33393 10/05/2015 10:29:11 middlest SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
33358 09/05/2015 23:14:14 middlest CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
33355 09/05/2015 22:56:37 middlest CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
33306 09/05/2015 14:34:48 middlest NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2644 KB
33296 09/05/2015 14:10:40 middlest SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
33293 09/05/2015 13:59:12 middlest VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
33291 09/05/2015 13:40:27 middlest SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 668 KB
33288 09/05/2015 13:11:25 middlest CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
33269 08/05/2015 22:42:33 middlest XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 78 ms 2896 KB
33265 08/05/2015 22:34:57 middlest APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 0 ms 600 KB
33263 08/05/2015 22:27:54 middlest NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 628 KB
33259 08/05/2015 22:16:05 middlest HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
33255 08/05/2015 22:02:43 middlest TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
33251 08/05/2015 21:37:19 middlest QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
33244 08/05/2015 21:01:35 middlest QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 568 KB
33232 08/05/2015 20:21:15 middlest QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
33229 08/05/2015 15:36:21 middlest NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2888 KB
32786 05/05/2015 14:37:01 middlest WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
32660 04/05/2015 15:23:21 middlest TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
32658 04/05/2015 15:13:43 middlest TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
32657 04/05/2015 15:07:38 middlest KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 632 KB
32655 04/05/2015 14:14:20 middlest DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
32653 04/05/2015 13:50:04 middlest MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
32652 04/05/2015 13:45:42 middlest DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
32650 04/05/2015 13:41:36 middlest KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
32575 03/05/2015 10:54:11 middlest PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 528 KB
32574 03/05/2015 10:44:23 middlest COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
32573 03/05/2015 10:41:37 middlest GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
32569 03/05/2015 10:32:58 middlest BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
32568 03/05/2015 10:30:35 middlest BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
32566 03/05/2015 10:18:38 middlest GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
32565 03/05/2015 10:14:26 middlest SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
32564 03/05/2015 10:12:00 middlest VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 0 ms 644 KB
32560 03/05/2015 09:59:35 middlest FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
32558 03/05/2015 09:54:17 middlest NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
32556 03/05/2015 09:48:11 middlest USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 592 KB
32555 03/05/2015 09:45:43 middlest HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
32553 03/05/2015 09:41:39 middlest HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2816 KB
32552 03/05/2015 09:38:31 middlest GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
32551 03/05/2015 09:36:26 middlest TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
32550 03/05/2015 09:34:48 middlest TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
32497 02/05/2015 15:13:04 middlest KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
32495 02/05/2015 14:52:17 middlest USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
32494 02/05/2015 14:47:23 middlest PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
32490 02/05/2015 14:31:17 middlest BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
32489 02/05/2015 14:27:55 middlest AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
Back to Top