Các bài giải được của minhhien
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1274466 01/07/2023 17:41:18 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3160 KB
1274465 01/07/2023 17:40:49 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2980 KB
1119513 18/08/2022 22:18:07 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Accepted 203 ms 9596 KB
1119493 18/08/2022 21:38:56 minhhien DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++20 Accepted 46 ms 2912 KB
1119491 18/08/2022 21:36:36 minhhien DISC - Đĩa nhạc GNU C++20 Accepted 46 ms 2988 KB
1119421 18/08/2022 17:46:23 minhhien CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++20 Accepted 140 ms 2864 KB
1119383 18/08/2022 16:41:13 minhhien DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 46 ms 1900 KB
1119373 18/08/2022 16:33:22 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Accepted 15 ms 2528 KB
1119305 18/08/2022 15:20:33 minhhien NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
1119211 18/08/2022 11:47:20 minhhien HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Accepted 109 ms 7588 KB
1119188 18/08/2022 11:17:23 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 187 ms 18164 KB
1118957 17/08/2022 22:41:30 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 250 ms 18180 KB
1118956 17/08/2022 22:41:09 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 671 ms 18164 KB
1118950 17/08/2022 22:29:52 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 171 ms 18192 KB
1118914 17/08/2022 21:46:28 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
1118873 17/08/2022 21:13:39 minhhien ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 296 ms 6216 KB
1118767 17/08/2022 17:09:07 minhhien BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++20 Accepted 218 ms 16892 KB
1118753 17/08/2022 16:44:30 minhhien RECLAND - Rectangle Land GNU C++20 Accepted 578 ms 54800 KB
1118720 17/08/2022 15:45:12 minhhien AnBuffet - Ăn buffet GNU C++20 Accepted 31 ms 2540 KB
1118605 17/08/2022 10:44:08 minhhien NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++20 Accepted 859 ms 65652 KB
1118567 17/08/2022 10:06:05 minhhien NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++20 Accepted 875 ms 65528 KB
1118540 17/08/2022 09:39:03 minhhien CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++20 Accepted 93 ms 25228 KB
1118539 17/08/2022 09:37:59 minhhien CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++20 Accepted 93 ms 26060 KB
1118523 17/08/2022 09:03:55 minhhien DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 62 ms 2616 KB
1118510 17/08/2022 08:44:55 minhhien DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 78 ms 2596 KB
1118507 17/08/2022 08:43:04 minhhien DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++20 Accepted 93 ms 2604 KB
1118503 17/08/2022 08:30:21 minhhien SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
1118497 17/08/2022 06:39:59 minhhien CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++20 Accepted 93 ms 2608 KB
1118461 16/08/2022 22:59:49 minhhien NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++20 Accepted 2968 ms 23572 KB
1105236 22/07/2022 17:00:08 minhhien SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++20 Accepted 468 ms 26148 KB
1105194 22/07/2022 15:54:00 minhhien NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++20 Accepted 906 ms 4172 KB
1052087 02/03/2022 09:55:10 minhhien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 546 ms 28896 KB
1052031 01/03/2022 22:33:49 minhhien NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 31 ms 2824 KB
1051821 01/03/2022 18:12:59 minhhien BINS - Binary Instructions GNU C++20 Accepted 15 ms 2496 KB
1051818 01/03/2022 18:12:12 minhhien LADA - Lấn đảo GNU C++20 Accepted 15 ms 1908 KB
1051762 01/03/2022 17:22:27 minhhien NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++20 Accepted 78 ms 1960 KB
1044541 15/02/2022 22:44:49 minhhien VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++20 Accepted 312 ms 22476 KB
1044492 15/02/2022 21:47:34 minhhien VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++20 Accepted 296 ms 5796 KB
1044484 15/02/2022 21:38:22 minhhien SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 31 ms 1948 KB
1034458 18/01/2022 08:56:38 minhhien ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++20 Accepted 265 ms 5136 KB
1015720 13/12/2021 20:02:33 minhhien xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++20 Accepted 15 ms 2588 KB
1004263 15/11/2021 08:42:43 minhhien EULER - Tính hàm GNU C++20 Accepted 218 ms 45060 KB
1004261 15/11/2021 08:41:11 minhhien EULER - Tính hàm GNU C++20 Accepted 218 ms 50780 KB
996749 29/10/2021 18:15:32 minhhien DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++20 Accepted 250 ms 5132 KB
989080 13/10/2021 14:54:01 minhhien CHNREST - Chinese restaurant GNU C++20 Accepted 31 ms 2596 KB
989077 13/10/2021 14:47:21 minhhien DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 234 ms 11012 KB
976739 19/09/2021 11:14:26 minhhien CUBICS - Khối lập phương GNU C++20 Accepted 78 ms 2560 KB
976730 19/09/2021 11:07:38 minhhien CUBICS - Khối lập phương GNU C++20 Accepted 78 ms 2580 KB
976724 19/09/2021 11:00:58 minhhien CUBICS - Khối lập phương GNU C++20 Accepted 78 ms 2576 KB
970404 05/09/2021 16:32:48 minhhien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 562 ms 41908 KB
967763 01/09/2021 16:40:55 minhhien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 515 ms 35184 KB
967390 01/09/2021 07:50:12 minhhien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 578 ms 38516 KB
957447 19/08/2021 09:23:38 minhhien TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++20 Accepted 15 ms 1816 KB
944631 01/08/2021 10:08:07 minhhien CQUA - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
942698 29/07/2021 15:48:46 minhhien BASU - Bắn súng GNU C++20 Accepted 15 ms 860 KB
942641 29/07/2021 14:59:18 minhhien SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 2484 KB
940701 26/07/2021 17:51:22 minhhien TBAN - Tình bạn GNU C++20 Accepted 203 ms 6412 KB
940139 25/07/2021 16:49:02 minhhien TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++20 Accepted 15 ms 2512 KB
938806 23/07/2021 19:07:03 minhhien CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++20 Accepted 46 ms 16676 KB
938775 23/07/2021 17:03:27 minhhien HC - Hồ nước GNU C++20 Accepted 171 ms 8900 KB
938685 23/07/2021 16:03:18 minhhien KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1343 ms 7968 KB
938603 23/07/2021 15:48:09 minhhien TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++20 Accepted 62 ms 2628 KB
938592 23/07/2021 15:46:32 minhhien TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++20 Accepted 140 ms 4504 KB
938590 23/07/2021 15:45:50 minhhien TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++20 Accepted 218 ms 4556 KB
937289 21/07/2021 15:13:04 minhhien HARA - Dán hàng rào GNU C++20 Accepted 15 ms 1896 KB
936462 20/07/2021 07:11:10 minhhien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 609 ms 38456 KB
935213 17/07/2021 16:04:13 minhhien IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++20 Accepted 31 ms 2608 KB
935192 17/07/2021 15:38:00 minhhien HASA - Hàn cây sắt GNU C++20 Accepted 46 ms 2612 KB
932925 13/07/2021 20:39:25 minhhien PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++20 Accepted 46 ms 1116 KB
932923 13/07/2021 20:37:56 minhhien PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++20 Accepted 265 ms 3136 KB
932922 13/07/2021 20:35:39 minhhien PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++20 Accepted 281 ms 2952 KB
932726 13/07/2021 07:48:16 minhhien DATA - Dãy tăng GNU C++20 Accepted 15 ms 1876 KB
932463 12/07/2021 15:16:30 minhhien DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
932447 12/07/2021 14:57:40 minhhien ALBO - Alice và Bob GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
931957 11/07/2021 14:28:05 minhhien MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++20 Accepted 343 ms 10328 KB
931954 11/07/2021 14:26:46 minhhien MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
931901 11/07/2021 11:19:23 minhhien FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Accepted 171 ms 23000 KB
931873 11/07/2021 09:57:42 minhhien DOMINO - Ráp domino GNU C++20 Accepted 15 ms 2684 KB
931869 11/07/2021 09:40:46 minhhien PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++20 Accepted 31 ms 3048 KB
931818 11/07/2021 08:05:57 minhhien MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++20 Accepted 218 ms 4288 KB
931743 10/07/2021 20:56:48 minhhien QUEEN - Tám hậu GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
931718 10/07/2021 19:17:49 minhhien GIEN - Gien màu da GNU C++20 Accepted 15 ms 896 KB
931703 10/07/2021 18:02:41 minhhien LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2604 KB
931702 10/07/2021 18:01:23 minhhien BACO - Bàn cờ GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
931701 10/07/2021 17:59:06 minhhien GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
931700 10/07/2021 17:58:18 minhhien GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
931699 10/07/2021 17:56:43 minhhien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++20 Accepted 15 ms 2572 KB
931663 10/07/2021 15:40:29 minhhien TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
931564 10/07/2021 12:43:52 minhhien HMD01 - Hòa nhạc GNU C++20 Accepted 171 ms 2596 KB
931406 09/07/2021 22:03:32 minhhien NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++20 Accepted 1437 ms 6960 KB
931389 09/07/2021 21:41:11 minhhien NUMLAND - Numberland GNU C++20 Accepted 265 ms 15336 KB
931207 09/07/2021 15:07:01 minhhien HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
931204 09/07/2021 15:02:18 minhhien HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1128 KB
931067 09/07/2021 10:12:58 minhhien SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++20 Accepted 343 ms 14344 KB
929565 07/07/2021 15:04:09 minhhien DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Accepted 218 ms 135972 KB
929562 07/07/2021 15:02:36 minhhien DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++20 Accepted 203 ms 160268 KB
929351 06/07/2021 21:58:43 minhhien CARDS - Thẻ bài GNU C++20 Accepted 62 ms 2548 KB
929349 06/07/2021 21:56:38 minhhien CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++20 Accepted 109 ms 2840 KB
929348 06/07/2021 21:56:21 minhhien CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++20 Accepted 109 ms 2840 KB
929341 06/07/2021 21:52:17 minhhien CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++20 Accepted 109 ms 2604 KB
929330 06/07/2021 21:39:28 minhhien MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++20 Accepted 546 ms 14360 KB
928119 04/07/2021 17:33:52 minhhien CODE - Chuyển Mã GNU C++20 Accepted 15 ms 2440 KB
928117 04/07/2021 17:32:27 minhhien DEMSO - Đếm số GNU C++20 Accepted 46 ms 3256 KB
927839 04/07/2021 09:24:49 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 5396 KB
927472 03/07/2021 15:37:02 minhhien VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++20 Accepted 109 ms 4840 KB
927268 03/07/2021 08:26:20 minhhien THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++20 Accepted 15 ms 1844 KB
926986 02/07/2021 20:09:29 minhhien TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++20 Accepted 15 ms 1000 KB
926945 02/07/2021 19:07:07 minhhien MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++20 Accepted 31 ms 2412 KB
924598 26/06/2021 08:54:29 minhhien ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++20 Accepted 15 ms 2456 KB
924589 26/06/2021 08:38:40 minhhien STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++20 Accepted 15 ms 1824 KB
924588 26/06/2021 08:23:27 minhhien DICE - Đổ xúc xắc GNU C++20 Accepted 78 ms 2512 KB
924034 24/06/2021 23:23:20 minhhien MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++20 Accepted 93 ms 2480 KB
924011 24/06/2021 23:09:43 minhhien OQUAN - Ô ăn quan GNU C++20 Accepted 15 ms 1044 KB
923600 23/06/2021 22:28:14 minhhien SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++20 Accepted 484 ms 26084 KB
923525 23/06/2021 19:23:27 minhhien MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++20 Accepted 93 ms 1868 KB
923226 23/06/2021 08:47:01 minhhien DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++20 Accepted 62 ms 2792 KB
922805 22/06/2021 09:55:34 minhhien NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++20 Accepted 62 ms 1768 KB
922794 22/06/2021 09:50:04 minhhien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++20 Accepted 31 ms 2448 KB
922785 22/06/2021 09:42:28 minhhien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++20 Accepted 390 ms 5952 KB
922648 21/06/2021 22:57:50 minhhien TBAN - Tình bạn GNU C++20 Accepted 625 ms 8896 KB
922601 21/06/2021 21:11:14 minhhien SUMCAL - Tính tổng GNU C++20 Accepted 500 ms 11068 KB
922590 21/06/2021 20:56:35 minhhien NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 62 ms 2516 KB
922576 21/06/2021 20:36:48 minhhien TIVI - Truyền hình GNU C++20 Accepted 15 ms 2492 KB
922574 21/06/2021 20:36:31 minhhien TIVI - Truyền hình GNU C++20 Accepted 15 ms 2492 KB
922572 21/06/2021 20:34:20 minhhien ZIZA - Zig Zag GNU C++20 Accepted 15 ms 2512 KB
922563 21/06/2021 20:09:04 minhhien DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
922553 21/06/2021 18:58:11 minhhien SEG - Chia đoạn GNU C++20 Accepted 15 ms 844 KB
922551 21/06/2021 18:46:28 minhhien ACM - ACM GNU C++20 Accepted 46 ms 1868 KB
922547 21/06/2021 18:41:17 minhhien VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
922545 21/06/2021 18:35:49 minhhien MESSI - Lionel Messi GNU C++20 Accepted 46 ms 2640 KB
922112 20/06/2021 20:43:26 minhhien HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++20 Accepted 31 ms 2580 KB
921726 19/06/2021 15:04:56 minhhien GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++20 Accepted 281 ms 4936 KB
921357 18/06/2021 19:29:03 minhhien HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++20 Accepted 15 ms 1812 KB
921280 18/06/2021 12:07:14 minhhien LAGA - Lát gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
921274 18/06/2021 11:46:49 minhhien AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++20 Accepted 156 ms 3412 KB
920541 16/06/2021 15:12:00 minhhien COUNT - COUNT GNU C++20 Accepted 15 ms 1040 KB
920305 15/06/2021 22:12:38 minhhien MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++20 Accepted 125 ms 13924 KB
920155 15/06/2021 17:35:53 minhhien HARA - Dán hàng rào GNU C++20 Accepted 15 ms 2460 KB
920144 15/06/2021 17:27:13 minhhien HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++20 Accepted 15 ms 1016 KB
919842 15/06/2021 09:11:08 minhhien CATU - Cái túi GNU C++20 Accepted 15 ms 984 KB
919699 14/06/2021 22:59:38 minhhien XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++20 Accepted 656 ms 2460 KB
919156 13/06/2021 20:59:41 minhhien GRAVI - Trọng lực GNU C++20 Accepted 15 ms 2512 KB
919115 13/06/2021 19:56:50 minhhien XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++20 Accepted 812 ms 2892 KB
919106 13/06/2021 19:37:07 minhhien USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++20 Accepted 125 ms 2660 KB
919105 13/06/2021 19:34:49 minhhien USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++20 Accepted 125 ms 2660 KB
918721 12/06/2021 21:35:31 minhhien BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 916 KB
918701 12/06/2021 21:12:48 minhhien TT - TIENTE GNU C++20 Accepted 46 ms 2468 KB
918692 12/06/2021 20:46:07 minhhien TAXI - Taxi GNU C++20 Accepted 31 ms 2464 KB
918661 12/06/2021 19:38:25 minhhien VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
918652 12/06/2021 19:22:40 minhhien CARO - Cờ caro GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
918228 11/06/2021 15:42:31 minhhien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++20 Accepted 140 ms 2220 KB
918210 11/06/2021 15:14:25 minhhien CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++20 Accepted 671 ms 16764 KB
918144 11/06/2021 11:54:02 minhhien CHIA - Chia hết GNU C++20 Accepted 15 ms 1856 KB
918136 11/06/2021 11:31:27 minhhien DT - DT1 GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
918127 11/06/2021 11:22:19 minhhien PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
918121 11/06/2021 11:15:15 minhhien CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++20 Accepted 15 ms 2532 KB
918110 11/06/2021 11:01:13 minhhien COVI - Công viên GNU C++20 Accepted 15 ms 1104 KB
918105 11/06/2021 10:47:25 minhhien QN - QN-Chính Phương GNU C++20 Accepted 31 ms 2528 KB
918103 11/06/2021 10:32:34 minhhien COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2504 KB
917878 10/06/2021 17:00:31 minhhien NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++20 Accepted 15 ms 928 KB
917750 10/06/2021 11:50:20 minhhien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++20 Accepted 109 ms 2656 KB
917744 10/06/2021 11:43:55 minhhien MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 125 ms 10356 KB
917743 10/06/2021 11:42:46 minhhien XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 46 ms 2564 KB
917741 10/06/2021 11:35:55 minhhien TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Accepted 15 ms 3076 KB
917740 10/06/2021 11:33:43 minhhien DOANP - Đoạn phủ GNU C++20 Accepted 78 ms 1868 KB
917352 09/06/2021 16:36:44 minhhien HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 1093 ms 461888 KB
917148 08/06/2021 23:08:26 minhhien UOCLE - Ước lẻ GNU C++20 Accepted 812 ms 2540 KB
916969 08/06/2021 18:37:58 minhhien ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++20 Accepted 15 ms 2580 KB
916759 08/06/2021 11:40:59 minhhien DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1844 KB
916756 08/06/2021 11:31:34 minhhien VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 343 ms 4152 KB
916749 08/06/2021 11:19:57 minhhien DAYSO9 - Dãy số GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
916743 08/06/2021 11:00:18 minhhien VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++20 Accepted 343 ms 2620 KB
916738 08/06/2021 10:47:42 minhhien BUS2 - Xe khách GNU C++20 Accepted 875 ms 10416 KB
916584 07/06/2021 21:36:28 minhhien PI - Đếm số nguyên tố GNU C++20 Accepted 31 ms 1104 KB
916083 06/06/2021 22:07:20 minhhien NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 31 ms 3716 KB
915890 06/06/2021 15:20:44 minhhien CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++20 Accepted 0 ms 1088 KB
915879 06/06/2021 15:07:28 minhhien NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++20 Accepted 140 ms 17188 KB
915814 06/06/2021 11:07:30 minhhien BITS - Số bít khác nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 876 KB
915789 06/06/2021 10:36:27 minhhien ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
915746 06/06/2021 09:48:42 minhhien FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++20 Accepted 15 ms 1856 KB
915736 06/06/2021 09:25:21 minhhien PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
915672 05/06/2021 23:07:46 minhhien RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
915670 05/06/2021 22:53:00 minhhien LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 1828 KB
915668 05/06/2021 22:40:07 minhhien PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++20 Accepted 31 ms 2488 KB
915514 05/06/2021 11:41:16 minhhien EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++20 Accepted 359 ms 2876 KB
915513 05/06/2021 11:22:29 minhhien FIBO5 - Fibonacci GNU C++20 Accepted 15 ms 2524 KB
915500 05/06/2021 11:05:31 minhhien PSU01 - Dãy chia hết GNU C++20 Accepted 281 ms 17488 KB
915488 05/06/2021 10:42:14 minhhien QUACAU - Qua cầu GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
915323 04/06/2021 22:56:34 minhhien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 171 ms 2868 KB
915322 04/06/2021 22:56:24 minhhien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++20 Accepted 218 ms 2868 KB
915288 04/06/2021 21:49:11 minhhien TREASURE - Đảo kho báu GNU C++20 Accepted 843 ms 10908 KB
915286 04/06/2021 21:44:09 minhhien TREASURE - Đảo kho báu GNU C++20 Accepted 843 ms 18160 KB
915232 04/06/2021 19:16:25 minhhien NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++20 Accepted 156 ms 2496 KB
915096 04/06/2021 11:57:53 minhhien AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
914452 02/06/2021 20:38:34 minhhien COUNTNUM - Số lượng số GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
914348 02/06/2021 15:47:16 minhhien TIMK - Tìm số GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
914334 02/06/2021 15:38:15 minhhien LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++20 Accepted 15 ms 2544 KB
914271 02/06/2021 11:16:31 minhhien QT - Quân Tượng GNU C++20 Accepted 15 ms 2660 KB
914208 02/06/2021 08:28:35 minhhien ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Accepted 125 ms 2784 KB
913963 01/06/2021 17:58:15 minhhien TIMSO - Tìm số GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
913845 01/06/2021 09:29:54 minhhien CIRCLENUM - Số vòng GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
913816 01/06/2021 08:30:04 minhhien LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++20 Accepted 15 ms 2472 KB
913539 31/05/2021 16:16:45 minhhien CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
913534 31/05/2021 16:02:20 minhhien PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++20 Accepted 296 ms 2480 KB
913530 31/05/2021 15:52:44 minhhien SUMINT - Tổng nguyên GNU C++20 Accepted 31 ms 2484 KB
913516 31/05/2021 15:14:43 minhhien DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 640 ms 2492 KB
913513 31/05/2021 15:13:20 minhhien DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 640 ms 2488 KB
913502 31/05/2021 14:45:44 minhhien LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++20 Accepted 93 ms 3396 KB
913492 31/05/2021 14:31:08 minhhien COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++20 Accepted 31 ms 844 KB
913467 31/05/2021 10:43:07 minhhien TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
913321 30/05/2021 21:08:30 minhhien EZ0 - EZ AF GNU C++20 Accepted 31 ms 1068 KB
913252 30/05/2021 16:12:51 minhhien POWER - Số mũ GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
913203 30/05/2021 10:37:07 minhhien PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 876 KB
913201 30/05/2021 10:23:42 minhhien BW - Nối điểm GNU C++20 Accepted 234 ms 4012 KB
913169 30/05/2021 09:40:55 minhhien DS - ebola GNU C++20 Accepted 218 ms 9116 KB
912954 29/05/2021 16:38:03 minhhien GROUP - Chia nhóm GNU C++20 Accepted 31 ms 2924 KB
911329 25/05/2021 11:14:10 minhhien SNAIL - Con ốc sên GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
911291 25/05/2021 08:24:27 minhhien THUHO - Thu hoạch táo GNU C++20 Accepted 15 ms 1788 KB
911290 25/05/2021 08:21:11 minhhien MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 1852 KB
911286 25/05/2021 08:10:25 minhhien QN - QN-Chính Phương GNU C++20 Accepted 31 ms 2460 KB
911170 24/05/2021 19:00:22 minhhien TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
911054 24/05/2021 11:09:53 minhhien TAOQUAN - Táo quân GNU C++20 Accepted 1109 ms 1784 KB
910972 24/05/2021 08:31:44 minhhien DIVIDE - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 2772 KB
910922 23/05/2021 22:15:23 minhhien PASC - Tam giác Pascal GNU C++20 Accepted 15 ms 2464 KB
910881 23/05/2021 19:22:07 minhhien PLOI - Phạm lỗi GNU C++20 Accepted 15 ms 804 KB
910879 23/05/2021 19:16:07 minhhien DOXA - Đổ xăng GNU C++20 Accepted 15 ms 1812 KB
910877 23/05/2021 19:09:11 minhhien KCUO - Viên kim cương GNU C++20 Accepted 15 ms 2444 KB
910874 23/05/2021 18:53:35 minhhien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1808 KB
910869 23/05/2021 18:32:47 minhhien AMPHO - Âm phổ GNU C++20 Accepted 15 ms 2444 KB
910843 23/05/2021 17:06:01 minhhien PTSO - Phân tích số GNU C++20 Accepted 15 ms 1040 KB
910840 23/05/2021 16:58:52 minhhien HELLO - Xin chào GNU C++20 Accepted 15 ms 1056 KB
910759 23/05/2021 12:21:04 minhhien LUTH - Lũy thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
910755 23/05/2021 12:14:20 minhhien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++20 Accepted 203 ms 3916 KB
910753 23/05/2021 12:12:10 minhhien USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
910752 23/05/2021 12:05:24 minhhien DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 15 ms 1036 KB
910747 23/05/2021 11:59:15 minhhien CQUA - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 840 KB
910704 23/05/2021 08:42:35 minhhien BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Accepted 187 ms 41156 KB
910700 23/05/2021 08:36:27 minhhien BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++20 Accepted 125 ms 57884 KB
910603 22/05/2021 21:44:16 minhhien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2512 KB
910591 22/05/2021 21:09:30 minhhien SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++20 Accepted 0 ms 1040 KB
910557 22/05/2021 18:03:01 minhhien Capxach - Cặp xách GNU C++20 Accepted 15 ms 896 KB
910245 21/05/2021 18:11:30 minhhien STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++20 Accepted 15 ms 2480 KB
910243 21/05/2021 17:45:04 minhhien SABO - Sắp bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1008 KB
910199 21/05/2021 15:19:16 minhhien DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 125 ms 3164 KB
910191 21/05/2021 14:53:32 minhhien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++20 Accepted 109 ms 2176 KB
910139 21/05/2021 07:32:25 minhhien DAVA - Đào vàng GNU C++20 Accepted 234 ms 9664 KB
910137 21/05/2021 07:02:52 minhhien THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Accepted 15 ms 1024 KB
910055 20/05/2021 21:42:33 minhhien DOANP - Đoạn phủ GNU C++20 Accepted 93 ms 2956 KB
909939 20/05/2021 14:53:07 minhhien CLASSY - Giai cấp GNU C++20 Accepted 250 ms 2392 KB
909749 19/05/2021 21:31:09 minhhien MERGENUM - Ghép số GNU C++20 Accepted 15 ms 1052 KB
909739 19/05/2021 20:51:05 minhhien GAO - Siêu nhân GAO GNU C++20 Accepted 46 ms 2484 KB
909738 19/05/2021 20:49:45 minhhien VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++20 Accepted 343 ms 40888 KB
909735 19/05/2021 20:44:40 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 5504 KB
909734 19/05/2021 20:43:12 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 5440 KB
909732 19/05/2021 20:40:43 minhhien BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++20 Accepted 390 ms 2708 KB
909579 19/05/2021 09:18:45 minhhien DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2452 KB
909409 18/05/2021 17:52:21 minhhien RANDOM - Sinh số GNU C++20 Accepted 1171 ms 2196 KB
909393 18/05/2021 17:11:38 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 5436 KB
909388 18/05/2021 17:07:05 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 5448 KB
909219 18/05/2021 08:44:22 minhhien RANDOM - Sinh số GNU C++20 Accepted 1203 ms 2200 KB
909204 18/05/2021 07:42:12 minhhien CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++20 Accepted 718 ms 10288 KB
909090 17/05/2021 19:29:50 minhhien BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 187 ms 2352 KB
909084 17/05/2021 19:22:16 minhhien LIXI - Lì xì GNU C++20 Accepted 15 ms 1828 KB
908910 17/05/2021 09:29:34 minhhien LUDI - Lưu diễn GNU C++20 Accepted 15 ms 2476 KB
908888 17/05/2021 08:32:19 minhhien KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++20 Accepted 265 ms 3248 KB
908546 16/05/2021 10:23:17 minhhien LINE - Trò chơi Line GNU C++20 Accepted 15 ms 1792 KB
908545 16/05/2021 10:12:33 minhhien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++20 Accepted 15 ms 2404 KB
908434 15/05/2021 20:15:43 minhhien OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++20 Accepted 15 ms 1900 KB
908431 15/05/2021 20:09:29 minhhien DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++20 Accepted 31 ms 1968 KB
908411 15/05/2021 17:44:48 minhhien QUEUE - Xếp hàng GNU C++20 Accepted 421 ms 2952 KB
908386 15/05/2021 16:21:02 minhhien Chenhlech - Chênh lệch GNU C++20 Accepted 125 ms 3740 KB
908255 15/05/2021 08:45:33 minhhien SMAMA - Số may mắn GNU C++20 Accepted 15 ms 1912 KB
908234 15/05/2021 07:51:51 minhhien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++20 Accepted 46 ms 2924 KB
908218 15/05/2021 06:59:10 minhhien KSAN - Khách sạn GNU C++20 Accepted 406 ms 4396 KB
907168 14/05/2021 17:54:57 minhhien SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
907165 14/05/2021 17:47:51 minhhien NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++20 Accepted 31 ms 2552 KB
907162 14/05/2021 17:38:18 minhhien SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++20 Accepted 15 ms 1064 KB
907153 14/05/2021 17:15:29 minhhien SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++20 Accepted 15 ms 2540 KB
907012 13/05/2021 22:50:12 minhhien SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
906993 13/05/2021 22:05:31 minhhien LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++20 Accepted 218 ms 2660 KB
906991 13/05/2021 21:59:38 minhhien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++20 Accepted 312 ms 2444 KB
906962 13/05/2021 21:11:22 minhhien BNHAN - Bảng nhân GNU C++20 Accepted 31 ms 1100 KB
906961 13/05/2021 21:04:25 minhhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++20 Accepted 62 ms 1920 KB
906958 13/05/2021 21:00:26 minhhien KIVU - Khiêu vũ GNU C++20 Accepted 203 ms 2300 KB
906952 13/05/2021 20:48:34 minhhien CDIE - Cắm điện GNU C++20 Accepted 15 ms 872 KB
906943 13/05/2021 20:13:59 minhhien CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++20 Accepted 93 ms 1864 KB
906940 13/05/2021 20:08:12 minhhien VASU - Vắt sữa bò GNU C++20 Accepted 15 ms 872 KB
906939 13/05/2021 20:03:17 minhhien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++20 Accepted 46 ms 1920 KB
906555 11/05/2021 22:01:11 minhhien QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++20 Accepted 0 ms 1092 KB
906494 11/05/2021 18:32:02 minhhien QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Accepted 46 ms 1092 KB
906477 11/05/2021 16:00:07 minhhien HISO - Hiệu số GNU C++20 Accepted 125 ms 2496 KB
906400 11/05/2021 09:27:33 minhhien CHUSO - Chữ số GNU C++20 Accepted 62 ms 2572 KB
906389 11/05/2021 08:02:02 minhhien TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 15 ms 1080 KB
906376 10/05/2021 23:24:08 minhhien PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
906374 10/05/2021 23:21:58 minhhien PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 31 ms 1076 KB
906372 10/05/2021 23:01:23 minhhien OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
906365 10/05/2021 22:49:03 minhhien OKHOA - Ổ khóa GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
906349 10/05/2021 22:27:48 minhhien PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
906346 10/05/2021 22:23:13 minhhien PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
906105 10/05/2021 09:58:05 minhhien XEPLICH - xếp lịch GNU C++20 Accepted 15 ms 1868 KB
906091 10/05/2021 09:19:48 minhhien Gian - An GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
905970 09/05/2021 20:20:50 minhhien QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++20 Accepted 15 ms 1060 KB
905961 09/05/2021 19:50:25 minhhien CODEN - Cột Đèn GNU C++20 Accepted 15 ms 1032 KB
905947 09/05/2021 18:38:03 minhhien NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++20 Accepted 156 ms 5456 KB
905944 09/05/2021 18:28:03 minhhien QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++20 Accepted 15 ms 1032 KB
905928 09/05/2021 17:48:48 minhhien WRITER - Robot đánh chữ GNU C++20 Accepted 46 ms 2492 KB
905908 09/05/2021 16:45:50 minhhien demday - đếm dãy GNU C++20 Accepted 15 ms 1048 KB
905865 09/05/2021 11:54:06 minhhien EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++20 Accepted 15 ms 1892 KB
905864 09/05/2021 11:44:33 minhhien CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++20 Accepted 15 ms 2536 KB
905863 09/05/2021 11:36:08 minhhien CPER - Hoán vị GNU C++20 Accepted 31 ms 2500 KB
905847 09/05/2021 10:31:18 minhhien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++20 Accepted 15 ms 2500 KB
905832 09/05/2021 10:20:12 minhhien ANTRA - Ăn trắng GNU C++20 Accepted 15 ms 1100 KB
905796 09/05/2021 09:57:08 minhhien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 908 KB
905766 09/05/2021 09:04:35 minhhien BARA - Bánh rán GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
905758 09/05/2021 08:22:35 minhhien ROMAN - Số La Mã GNU C++20 Accepted 31 ms 1096 KB
905753 09/05/2021 08:09:27 minhhien KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
905751 09/05/2021 07:58:15 minhhien FNUM - Số cuối cùng GNU C++20 Accepted 156 ms 4156 KB
905687 08/05/2021 20:50:00 minhhien TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
905652 08/05/2021 18:49:41 minhhien TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 1593 ms 2860 KB
905643 08/05/2021 18:11:06 minhhien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++20 Accepted 15 ms 1096 KB
905632 08/05/2021 17:57:09 minhhien TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++20 Accepted 15 ms 1112 KB
905557 08/05/2021 10:18:05 minhhien GACHO - Gà và chó GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
905556 08/05/2021 10:07:02 minhhien INTSLE - Giải hệ GNU C++20 Accepted 31 ms 2484 KB
905531 08/05/2021 09:21:26 minhhien BABE - Số bạn bè GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905529 08/05/2021 09:15:07 minhhien CHAR - Đếm ký tự GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
905507 08/05/2021 08:33:08 minhhien DETU - Đếm từ GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905505 08/05/2021 08:27:08 minhhien DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905504 08/05/2021 08:22:31 minhhien MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 996 KB
905503 08/05/2021 08:18:10 minhhien COVUA - Bàn cờ vua GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905502 08/05/2021 08:12:34 minhhien DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905499 08/05/2021 08:00:19 minhhien BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
905473 07/05/2021 22:42:30 minhhien PALI - Số Palindrome GNU C++20 Accepted 0 ms 1084 KB
905470 07/05/2021 22:35:44 minhhien KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905469 07/05/2021 22:27:46 minhhien MKC - Mật khẩu GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905466 07/05/2021 22:18:42 minhhien GAGI - Gấp giấy GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
905463 07/05/2021 22:14:18 minhhien HIPHA - Hình phạt GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905461 07/05/2021 22:04:53 minhhien SODEP - Số đẹp GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905460 07/05/2021 22:01:24 minhhien GITHU - Tính giai thừa GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905459 07/05/2021 21:59:33 minhhien VTAY - Vòng tay GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
905453 07/05/2021 21:50:27 minhhien NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Accepted 31 ms 872 KB
905450 07/05/2021 21:46:18 minhhien USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1072 KB
905449 07/05/2021 21:44:21 minhhien TGVU - Tam giác vuông GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
905421 07/05/2021 20:44:41 minhhien TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
905410 07/05/2021 20:26:45 minhhien HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
905379 07/05/2021 17:22:18 minhhien BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
905369 07/05/2021 17:09:05 minhhien ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1840 KB
905145 06/05/2021 11:15:44 minhhien FIBO2 - Fibonaci GNU C++20 Accepted 15 ms 1076 KB
905144 06/05/2021 11:15:34 minhhien FIBO2 - Fibonaci GNU C++20 Accepted 31 ms 1076 KB
905143 06/05/2021 11:15:06 minhhien FIBO3 - Fibonaci GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
905138 06/05/2021 11:08:55 minhhien XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++20 Accepted 187 ms 1868 KB
905136 06/05/2021 11:03:07 minhhien CHOCO - Chocolate GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
905124 06/05/2021 10:36:44 minhhien ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2556 KB
905121 06/05/2021 09:57:56 minhhien HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++20 Accepted 62 ms 1864 KB
905120 06/05/2021 09:57:30 minhhien HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++20 Accepted 46 ms 1884 KB
905118 06/05/2021 09:46:34 minhhien KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
904598 02/05/2021 22:52:47 minhhien GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
904428 02/05/2021 13:07:25 minhhien GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
904298 01/05/2021 22:11:39 minhhien TIMSO2 - Tìm số GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
902705 22/04/2021 11:42:19 minhhien LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2540 KB
902704 22/04/2021 11:28:34 minhhien EULER - Tính hàm GNU C++20 Accepted 203 ms 49116 KB
902703 22/04/2021 11:19:23 minhhien EULER - Tính hàm GNU C++20 Accepted 187 ms 45800 KB
902627 21/04/2021 19:45:54 minhhien FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
902625 21/04/2021 19:44:48 minhhien FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
902424 20/04/2021 22:50:37 minhhien NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 19160 KB
902417 20/04/2021 22:28:29 minhhien FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
902411 20/04/2021 22:12:08 minhhien APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
902371 20/04/2021 19:39:14 minhhien CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3308 KB
902348 20/04/2021 18:09:37 minhhien CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 3312 KB
899441 13/04/2021 18:22:43 minhhien NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 976 KB
899201 12/04/2021 18:02:37 minhhien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
899075 11/04/2021 22:39:10 minhhien RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
899072 11/04/2021 22:26:30 minhhien HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
899069 11/04/2021 22:19:09 minhhien NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
899067 11/04/2021 21:46:25 minhhien TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
898943 11/04/2021 10:23:30 minhhien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
898937 11/04/2021 10:07:06 minhhien DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
898934 11/04/2021 09:53:25 minhhien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
898155 07/04/2021 16:31:58 minhhien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
898139 07/04/2021 15:32:27 minhhien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
898123 07/04/2021 15:03:48 minhhien BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
752874 17/05/2020 13:16:26 minhhien FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
749689 07/05/2020 17:29:20 minhhien TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
Back to Top