Các bài giải được của phuleethanh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1152020 23/10/2022 12:07:21 phuleethanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Python 3 Accepted 531 ms 10848 KB
964138 29/08/2021 11:09:24 phuleethanh SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 265 ms 17400 KB
957432 19/08/2021 09:03:31 phuleethanh CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
949150 07/08/2021 16:21:24 phuleethanh TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
948449 06/08/2021 15:43:59 phuleethanh DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 31 ms 3316 KB
908682 16/05/2021 14:12:37 phuleethanh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
908669 16/05/2021 13:32:50 phuleethanh GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
907143 14/05/2021 16:43:43 phuleethanh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
852341 28/12/2020 07:30:46 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
815384 19/10/2020 17:57:33 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 2652 KB
800008 24/09/2020 20:29:45 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 343 ms 9332 KB
791006 02/09/2020 14:55:44 phuleethanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 4180 KB
791000 02/09/2020 14:36:04 phuleethanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Accepted 1140 ms 5460 KB
790073 30/08/2020 16:30:48 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3260 KB
777003 23/07/2020 11:13:49 phuleethanh PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 375 ms 238540 KB
772783 11/07/2020 14:16:39 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 140 ms 7164 KB
769875 04/07/2020 08:33:56 phuleethanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 671 ms 27564 KB
769874 04/07/2020 08:18:17 phuleethanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2687 ms 39212 KB
765698 20/06/2020 16:48:21 phuleethanh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 687 ms 14624 KB
765627 20/06/2020 09:36:36 phuleethanh PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 31 ms 2752 KB
762022 09/06/2020 14:23:35 phuleethanh P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 15692 KB
746480 25/04/2020 14:41:05 phuleethanh FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
745036 20/04/2020 14:29:30 phuleethanh HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
741907 09/04/2020 15:32:53 phuleethanh GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 46 ms 848 KB
740874 06/04/2020 10:33:15 phuleethanh CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 78 ms 28156 KB
740866 06/04/2020 10:03:06 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
739209 01/04/2020 21:43:18 phuleethanh CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 78 ms 19620 KB
738929 01/04/2020 08:51:42 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
701711 09/01/2020 19:07:03 phuleethanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
697814 04/01/2020 14:45:28 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
697281 03/01/2020 18:50:06 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
692097 23/12/2019 10:17:53 phuleethanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
691922 22/12/2019 16:52:54 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
691803 22/12/2019 09:32:00 phuleethanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
690772 19/12/2019 14:11:23 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
690737 19/12/2019 10:09:49 phuleethanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
649471 02/10/2019 13:33:50 phuleethanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
591711 10/06/2019 11:05:09 phuleethanh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3380 KB
590915 07/06/2019 21:14:07 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3060 KB
581969 11/05/2019 08:28:17 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 17604 KB
581963 11/05/2019 08:23:08 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 17628 KB
581957 11/05/2019 08:06:58 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
571548 10/04/2019 13:27:01 phuleethanh PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
571541 10/04/2019 12:07:36 phuleethanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
568977 03/04/2019 22:11:36 phuleethanh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 62 ms 2676 KB
568937 03/04/2019 21:13:36 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
567918 01/04/2019 12:16:33 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
555106 05/03/2019 14:37:56 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
533195 08/01/2019 19:23:26 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 17936 KB
533187 08/01/2019 18:50:24 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Accepted 546 ms 51296 KB
533014 08/01/2019 15:09:20 phuleethanh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 7556 KB
474919 27/09/2018 15:22:58 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 93 ms 6760 KB
468403 17/09/2018 15:48:08 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
453154 19/08/2018 21:15:28 phuleethanh CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
429762 01/06/2018 15:42:37 phuleethanh VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
386918 17/01/2018 21:47:36 phuleethanh HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
383881 10/01/2018 09:56:19 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383876 10/01/2018 09:49:03 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
365200 24/11/2017 10:33:27 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
320223 20/09/2017 22:04:27 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
319850 20/09/2017 06:17:55 phuleethanh VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
268195 06/04/2017 20:22:27 phuleethanh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
250856 21/02/2017 21:05:04 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
250346 20/02/2017 15:11:53 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
243893 31/01/2017 16:43:51 phuleethanh LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
243873 31/01/2017 11:24:02 phuleethanh Candies - Candies GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
243840 31/01/2017 09:38:02 phuleethanh CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1062 ms 29264 KB
232027 13/12/2016 17:00:17 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
226445 28/11/2016 22:20:42 phuleethanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1515 ms 65100 KB
224337 25/11/2016 16:04:59 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
224261 25/11/2016 14:39:50 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2972 KB
221034 20/11/2016 20:31:09 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
220115 18/11/2016 19:47:44 phuleethanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
219702 18/11/2016 10:48:47 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
219641 18/11/2016 10:32:53 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
219305 17/11/2016 21:47:15 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 3040 KB
212979 08/11/2016 00:27:38 phuleethanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1156 ms 10440 KB
209937 02/11/2016 22:16:28 phuleethanh BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 62 ms 1816 KB
209892 02/11/2016 21:48:44 phuleethanh ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
208505 31/10/2016 23:28:47 phuleethanh TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
208504 31/10/2016 23:27:48 phuleethanh TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
208501 31/10/2016 23:26:21 phuleethanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2764 KB
208500 31/10/2016 23:25:12 phuleethanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 625 ms 1820 KB
208498 31/10/2016 23:22:26 phuleethanh COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
208485 31/10/2016 23:12:35 phuleethanh CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 78 ms 50364 KB
178398 18/09/2016 10:15:39 phuleethanh CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 140 ms 23532 KB
178195 17/09/2016 20:21:44 phuleethanh OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1109 ms 36552 KB
177780 17/09/2016 08:08:02 phuleethanh CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 218 ms 6556 KB
171250 07/09/2016 13:12:32 phuleethanh VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 296 ms 11588 KB
164685 23/08/2016 11:05:12 phuleethanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 50596 KB
163461 18/08/2016 22:21:21 phuleethanh CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 78 ms 1812 KB
163460 18/08/2016 22:09:35 phuleethanh CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 250 ms 9636 KB
159489 07/08/2016 22:52:05 phuleethanh PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 8048 KB
152280 16/07/2016 13:11:05 phuleethanh NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 4046 ms 4404 KB
148963 30/06/2016 21:25:55 phuleethanh MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2203 ms 37004 KB
148621 29/06/2016 19:08:58 phuleethanh SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 734 ms 17884 KB
145059 17/06/2016 12:25:04 phuleethanh EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
139202 29/05/2016 12:41:04 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
138846 28/05/2016 21:44:14 phuleethanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 1796 KB
138687 28/05/2016 21:06:38 phuleethanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2180 KB
138379 28/05/2016 20:19:57 phuleethanh ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
137727 25/05/2016 16:29:40 phuleethanh ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 140 ms 2536 KB
137723 25/05/2016 16:25:34 phuleethanh ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 250 ms 2520 KB
135628 12/05/2016 19:16:09 phuleethanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 937 ms 28536 KB
135623 12/05/2016 18:54:30 phuleethanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1843 ms 22860 KB
135622 12/05/2016 18:47:18 phuleethanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1906 ms 22860 KB
135598 12/05/2016 15:12:50 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 828 ms 5272 KB
135595 12/05/2016 15:06:58 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 859 ms 8748 KB
134894 07/05/2016 13:23:58 phuleethanh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
134691 05/05/2016 13:09:50 phuleethanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
134690 05/05/2016 12:46:19 phuleethanh SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
134558 04/05/2016 14:39:17 phuleethanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 296 ms 12900 KB
134556 04/05/2016 13:43:15 phuleethanh DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
134248 01/05/2016 09:36:02 phuleethanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 281 ms 14188 KB
134188 30/04/2016 21:28:54 phuleethanh WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 2312 ms 62264 KB
134174 30/04/2016 18:13:35 phuleethanh WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 1765 ms 3280 KB
134047 29/04/2016 20:51:16 phuleethanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4515 ms 15600 KB
133978 28/04/2016 22:32:30 phuleethanh DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
133961 28/04/2016 21:05:45 phuleethanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
133955 28/04/2016 20:47:50 phuleethanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133912 28/04/2016 13:41:03 phuleethanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
133884 28/04/2016 13:07:56 phuleethanh ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133856 28/04/2016 10:19:57 phuleethanh CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 1578 ms 1864 KB
133844 28/04/2016 08:29:22 phuleethanh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133842 28/04/2016 08:09:50 phuleethanh TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133841 28/04/2016 07:53:50 phuleethanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 2552 KB
133425 25/04/2016 15:01:41 phuleethanh STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 500 ms 9964 KB
133399 25/04/2016 13:25:10 phuleethanh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 250 ms 12660 KB
133329 24/04/2016 12:28:25 phuleethanh SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 828 ms 12272 KB
133240 23/04/2016 21:35:59 phuleethanh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133237 23/04/2016 21:34:30 phuleethanh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133147 23/04/2016 08:04:25 phuleethanh CNHOM - Chia Nhóm GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
133104 22/04/2016 21:05:41 phuleethanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133087 22/04/2016 20:26:14 phuleethanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 1988 KB
133073 22/04/2016 19:42:09 phuleethanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
133011 22/04/2016 13:39:52 phuleethanh TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 750 ms 16612 KB
133010 22/04/2016 13:38:08 phuleethanh TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 656 ms 16596 KB
132833 21/04/2016 11:11:41 phuleethanh BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 906 ms 9816 KB
132832 21/04/2016 10:40:17 phuleethanh BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 578 ms 36584 KB
132720 20/04/2016 10:58:48 phuleethanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 375 ms 2864 KB
132718 20/04/2016 10:56:51 phuleethanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 359 ms 2868 KB
132717 20/04/2016 10:55:43 phuleethanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 375 ms 2868 KB
132692 19/04/2016 22:44:03 phuleethanh GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 109 ms 5308 KB
132675 19/04/2016 21:57:33 phuleethanh RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 546 ms 2580 KB
132660 19/04/2016 20:45:13 phuleethanh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2500 KB
132659 19/04/2016 20:43:29 phuleethanh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2440 KB
131097 15/04/2016 19:56:38 phuleethanh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 109 ms 4940 KB
129449 05/04/2016 16:43:56 phuleethanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 109 ms 5228 KB
129440 05/04/2016 16:22:18 phuleethanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
129438 05/04/2016 16:20:15 phuleethanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
127205 27/03/2016 10:48:00 phuleethanh BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1132 KB
127104 26/03/2016 14:22:14 phuleethanh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
127100 26/03/2016 13:35:19 phuleethanh TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2972 KB
127006 25/03/2016 17:10:16 phuleethanh QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 609 ms 43472 KB
126889 24/03/2016 22:31:20 phuleethanh KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
126783 24/03/2016 12:11:14 phuleethanh CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 453 ms 9644 KB
126778 24/03/2016 11:27:45 phuleethanh VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 328 ms 5720 KB
126619 23/03/2016 12:23:17 phuleethanh VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 484 ms 7672 KB
126618 23/03/2016 12:21:52 phuleethanh VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 390 ms 8512 KB
126617 23/03/2016 12:19:58 phuleethanh VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 46 ms 2180 KB
126614 23/03/2016 12:02:16 phuleethanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 109 ms 1872 KB
126613 23/03/2016 11:56:25 phuleethanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 125 ms 3372 KB
126410 22/03/2016 15:00:28 phuleethanh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 796 ms 15344 KB
125843 19/03/2016 10:46:46 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 171 ms 5700 KB
125789 18/03/2016 21:55:43 phuleethanh FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
125788 18/03/2016 21:43:35 phuleethanh ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 46 ms 1796 KB
125786 18/03/2016 21:25:46 phuleethanh TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 328 ms 1796 KB
125774 18/03/2016 21:02:27 phuleethanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1980 KB
125769 18/03/2016 20:54:10 phuleethanh XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2200 KB
125765 18/03/2016 20:41:14 phuleethanh XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 515 ms 19020 KB
125760 18/03/2016 20:16:33 phuleethanh XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 265 ms 1784 KB
125758 18/03/2016 20:15:22 phuleethanh XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 843 ms 1780 KB
125325 16/03/2016 21:17:28 phuleethanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 19064 KB
124627 13/03/2016 21:34:15 phuleethanh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
124393 12/03/2016 09:40:18 phuleethanh VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1281 ms 433532 KB
124392 12/03/2016 09:37:56 phuleethanh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
124391 12/03/2016 09:35:16 phuleethanh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
124364 11/03/2016 22:42:38 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 656 ms 5196 KB
124306 11/03/2016 17:48:51 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 687 ms 4404 KB
121949 26/02/2016 13:44:52 phuleethanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1796 ms 39708 KB
121944 26/02/2016 12:28:03 phuleethanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
121707 24/02/2016 21:39:38 phuleethanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 187 ms 4196 KB
119934 16/02/2016 21:08:27 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 562 ms 1824 KB
118975 12/02/2016 20:28:09 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 281 ms 7008 KB
118965 12/02/2016 20:11:18 phuleethanh AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 265 ms 6492 KB
118215 07/02/2016 13:54:48 phuleethanh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 78 ms 1800 KB
117832 05/02/2016 18:03:48 phuleethanh BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 859 ms 1856 KB
117723 04/02/2016 23:51:22 phuleethanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 2484 KB
117718 04/02/2016 23:45:53 phuleethanh HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 437 ms 22020 KB
117709 04/02/2016 23:22:41 phuleethanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 171 ms 2556 KB
117327 04/02/2016 21:30:16 phuleethanh RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116969 04/02/2016 20:23:11 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116780 04/02/2016 12:34:02 phuleethanh DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 93 ms 1148 KB
116769 04/02/2016 11:51:24 phuleethanh DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
116680 03/02/2016 20:53:58 phuleethanh LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
116671 03/02/2016 19:25:39 phuleethanh DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1816 KB
115007 28/01/2016 09:55:08 phuleethanh DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
114980 28/01/2016 07:37:23 phuleethanh BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
113566 21/01/2016 09:51:46 phuleethanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
113564 21/01/2016 09:44:22 phuleethanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
113511 21/01/2016 07:47:18 phuleethanh GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
113052 19/01/2016 11:02:51 phuleethanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 25664 KB
112792 18/01/2016 11:09:52 phuleethanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 3384 KB
112667 17/01/2016 12:19:38 phuleethanh MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 1593 ms 56152 KB
112625 16/01/2016 23:04:22 phuleethanh MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 2250 ms 56204 KB
112172 14/01/2016 20:54:30 phuleethanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2128 KB
112042 14/01/2016 10:23:29 phuleethanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
111566 11/01/2016 09:33:19 phuleethanh DISNUMBER - Số phân biệt Free Pascal Accepted 437 ms 2760 KB
111565 11/01/2016 09:31:35 phuleethanh DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 437 ms 1820 KB
110412 05/01/2016 09:36:55 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 875 ms 12000 KB
110410 05/01/2016 09:36:40 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 890 ms 12000 KB
110409 05/01/2016 09:35:58 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 750 ms 12000 KB
110408 05/01/2016 09:34:23 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1609 ms 12000 KB
110399 05/01/2016 09:17:08 phuleethanh DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 156 ms 14280 KB
110391 05/01/2016 09:02:10 phuleethanh DEMUOC - Đếm ước Free Pascal Accepted 171 ms 15176 KB
110372 05/01/2016 07:56:24 phuleethanh DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 250 ms 3540 KB
110371 05/01/2016 07:55:33 phuleethanh DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 421 ms 3380 KB
110281 04/01/2016 18:47:44 phuleethanh DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 484 ms 16452 KB
110270 04/01/2016 16:52:15 phuleethanh DEMUOC - Đếm ước Free Pascal Accepted 562 ms 12932 KB
110228 04/01/2016 13:31:01 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1687 ms 12000 KB
110098 03/01/2016 07:53:36 phuleethanh TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1296 ms 74412 KB
110026 02/01/2016 17:38:19 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1625 ms 12976 KB
110023 02/01/2016 17:21:22 phuleethanh SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1671 ms 12000 KB
109866 02/01/2016 06:40:41 phuleethanh VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
109842 01/01/2016 21:26:55 phuleethanh VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109841 01/01/2016 21:26:15 phuleethanh VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
109840 01/01/2016 21:25:45 phuleethanh VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109826 01/01/2016 20:48:30 phuleethanh GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109825 01/01/2016 20:42:22 phuleethanh GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
109808 01/01/2016 17:36:21 phuleethanh CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
109682 31/12/2015 20:39:00 phuleethanh POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 187 ms 2760 KB
109681 31/12/2015 20:38:36 phuleethanh POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
109542 31/12/2015 08:15:26 phuleethanh TIMK - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109539 31/12/2015 08:04:21 phuleethanh TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
109415 30/12/2015 10:44:53 phuleethanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 953 ms 390460 KB
109414 30/12/2015 10:35:22 phuleethanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3296 ms 466844 KB
109284 29/12/2015 20:51:19 phuleethanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2328 KB
109271 29/12/2015 20:33:45 phuleethanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 718 ms 11464 KB
109210 29/12/2015 16:55:34 phuleethanh CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
108132 27/12/2015 12:34:26 phuleethanh HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 2764 KB
108130 27/12/2015 12:19:40 phuleethanh MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 3148 KB
108129 27/12/2015 12:08:07 phuleethanh MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
108127 27/12/2015 11:34:46 phuleethanh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 859 ms 1796 KB
107744 24/12/2015 15:28:41 phuleethanh CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
107667 24/12/2015 07:29:00 phuleethanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 265 ms 3072 KB
107649 23/12/2015 22:36:16 phuleethanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 296 ms 3304 KB
107464 23/12/2015 13:16:20 phuleethanh DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 48732 KB
107463 23/12/2015 13:14:48 phuleethanh DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 1572 KB
107447 23/12/2015 09:08:43 phuleethanh BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
107446 23/12/2015 08:59:53 phuleethanh BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107445 23/12/2015 08:53:26 phuleethanh BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
107385 22/12/2015 18:07:04 phuleethanh OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1564 KB
107373 22/12/2015 16:13:46 phuleethanh OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 1144 KB
107332 22/12/2015 10:46:00 phuleethanh EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18376 KB
107331 22/12/2015 10:45:35 phuleethanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 343 ms 20960 KB
106980 19/12/2015 20:23:56 phuleethanh DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 359 ms 16432 KB
106969 19/12/2015 19:34:12 phuleethanh DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 328 ms 12412 KB
106958 19/12/2015 17:15:40 phuleethanh DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
106957 19/12/2015 17:15:21 phuleethanh DT - DT1 Free Pascal Accepted 31 ms 788 KB
106899 19/12/2015 13:20:12 phuleethanh DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106897 19/12/2015 13:17:17 phuleethanh DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106791 18/12/2015 18:28:15 phuleethanh PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 1828 KB
106789 18/12/2015 18:27:29 phuleethanh PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
106530 16/12/2015 20:42:14 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 359 ms 4680 KB
106528 16/12/2015 20:41:30 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4176 KB
106490 16/12/2015 19:05:11 phuleethanh CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 531 ms 1816 KB
106489 16/12/2015 19:04:47 phuleethanh CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 328 ms 2756 KB
106472 16/12/2015 16:34:56 phuleethanh 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
106471 16/12/2015 16:34:34 phuleethanh 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106463 16/12/2015 15:53:24 phuleethanh AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106462 16/12/2015 15:44:28 phuleethanh AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106186 15/12/2015 16:02:03 phuleethanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
106173 15/12/2015 15:39:02 phuleethanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
106164 15/12/2015 15:19:18 phuleethanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106094 14/12/2015 21:03:48 phuleethanh CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106087 14/12/2015 20:49:56 phuleethanh CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105802 13/12/2015 09:44:09 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 781 ms 1820 KB
105796 13/12/2015 09:41:52 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 828 ms 1820 KB
105780 13/12/2015 08:57:22 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 906 ms 2756 KB
105776 13/12/2015 07:29:12 phuleethanh BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
105775 13/12/2015 07:00:39 phuleethanh BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
105774 13/12/2015 06:47:02 phuleethanh BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 62 ms 2376 KB
105628 11/12/2015 21:45:22 phuleethanh TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
105625 11/12/2015 21:39:49 phuleethanh TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
105622 11/12/2015 21:36:00 phuleethanh TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105574 11/12/2015 19:37:57 phuleethanh CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
105247 10/12/2015 21:12:07 phuleethanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
105152 10/12/2015 15:34:34 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105092 10/12/2015 10:55:47 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
105091 10/12/2015 10:54:46 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104732 08/12/2015 22:35:00 phuleethanh CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
104694 08/12/2015 20:59:08 phuleethanh DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
104461 07/12/2015 17:07:06 phuleethanh LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104145 06/12/2015 22:45:42 phuleethanh DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 640 ms 2992 KB
103842 06/12/2015 21:22:37 phuleethanh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1844 KB
95944 21/11/2015 08:46:42 phuleethanh PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95943 21/11/2015 08:45:33 phuleethanh PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95817 20/11/2015 22:09:25 phuleethanh PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 12488 KB
95771 20/11/2015 21:35:17 phuleethanh PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
95769 20/11/2015 21:34:55 phuleethanh PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95538 20/11/2015 09:16:07 phuleethanh PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 218 ms 9440 KB
94334 17/11/2015 17:21:50 phuleethanh SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
94330 17/11/2015 17:12:06 phuleethanh HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 171 ms 2280 KB
94319 17/11/2015 16:55:49 phuleethanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
93847 16/11/2015 19:49:22 phuleethanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
93825 16/11/2015 19:32:57 phuleethanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
93702 16/11/2015 16:21:05 phuleethanh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
92169 13/11/2015 19:57:57 phuleethanh PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 375 ms 3576 KB
92167 13/11/2015 19:33:58 phuleethanh PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
91870 12/11/2015 22:40:17 phuleethanh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 8444 KB
91862 12/11/2015 22:24:35 phuleethanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 375 ms 9160 KB
90685 10/11/2015 19:31:39 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 781 ms 1768 KB
90519 10/11/2015 15:32:37 phuleethanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
90515 10/11/2015 15:26:15 phuleethanh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 359 ms 3532 KB
90513 10/11/2015 15:24:23 phuleethanh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 375 ms 3532 KB
90499 10/11/2015 14:41:06 phuleethanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
90422 10/11/2015 07:52:26 phuleethanh RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
90323 09/11/2015 21:33:54 phuleethanh HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
90056 09/11/2015 15:41:28 phuleethanh MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 0 ms 912 KB
89760 08/11/2015 23:17:57 phuleethanh RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
89750 08/11/2015 22:48:37 phuleethanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89723 08/11/2015 22:14:25 phuleethanh HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
89633 08/11/2015 19:40:34 phuleethanh KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 187 ms 3512 KB
88815 06/11/2015 21:31:16 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 953 ms 2700 KB
88813 06/11/2015 21:27:54 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 968 ms 2700 KB
87814 04/11/2015 15:13:48 phuleethanh SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 109 ms 2948 KB
87142 03/11/2015 05:43:40 phuleethanh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
87062 02/11/2015 21:55:53 phuleethanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 888 KB
87053 02/11/2015 21:41:19 phuleethanh MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 3164 KB
87040 02/11/2015 21:21:27 phuleethanh SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 756 KB
85405 29/10/2015 20:29:35 phuleethanh QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
85099 29/10/2015 09:04:29 phuleethanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 640 ms 80840 KB
84966 28/10/2015 22:01:50 phuleethanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 890 ms 72528 KB
84821 28/10/2015 18:05:38 phuleethanh GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
84801 28/10/2015 17:14:43 phuleethanh THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84727 28/10/2015 15:26:01 phuleethanh FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84721 28/10/2015 15:13:52 phuleethanh STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84716 28/10/2015 15:07:00 phuleethanh STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84626 28/10/2015 12:25:54 phuleethanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
84268 27/10/2015 21:28:09 phuleethanh QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 515 ms 19456 KB
83837 27/10/2015 05:56:26 phuleethanh GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 125 ms 3316 KB
83604 26/10/2015 21:19:52 phuleethanh SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 109 ms 5044 KB
83550 26/10/2015 20:32:01 phuleethanh VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10921 ms 16128 KB
83429 26/10/2015 19:27:59 phuleethanh VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10593 ms 16204 KB
80040 18/10/2015 20:10:14 phuleethanh QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
78633 14/10/2015 17:46:37 phuleethanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1843 ms 413992 KB
78304 13/10/2015 14:09:25 phuleethanh TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 906 ms 6836 KB
78227 13/10/2015 07:34:00 phuleethanh NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
77761 11/10/2015 16:05:52 phuleethanh DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Accepted 2546 ms 27212 KB
77480 10/10/2015 20:13:39 phuleethanh DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Accepted 2734 ms 65104 KB
75343 06/10/2015 13:48:36 phuleethanh HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 4264 KB
75335 06/10/2015 13:35:48 phuleethanh HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
74242 04/10/2015 22:54:32 phuleethanh TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
74213 04/10/2015 22:42:55 phuleethanh VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
68661 26/09/2015 22:32:32 phuleethanh STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2444 KB
68478 26/09/2015 16:01:16 phuleethanh SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 562 ms 33608 KB
68076 25/09/2015 22:21:05 phuleethanh MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 312 ms 41096 KB
68065 25/09/2015 22:13:11 phuleethanh MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 343 ms 41096 KB
68063 25/09/2015 22:10:17 phuleethanh MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 296 ms 41096 KB
67955 25/09/2015 17:55:48 phuleethanh LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
67945 25/09/2015 17:13:13 phuleethanh HCN - Hình chữ nhật (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
67542 24/09/2015 17:07:55 phuleethanh MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
67115 24/09/2015 13:53:59 phuleethanh HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
67107 24/09/2015 13:31:50 phuleethanh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
66202 22/09/2015 15:43:31 phuleethanh ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 3760 KB
66196 22/09/2015 14:08:42 phuleethanh ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
66133 22/09/2015 08:22:42 phuleethanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66132 22/09/2015 08:21:48 phuleethanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66131 22/09/2015 08:19:49 phuleethanh LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
66127 22/09/2015 08:06:07 phuleethanh CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
66026 21/09/2015 21:21:04 phuleethanh DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
66016 21/09/2015 21:11:40 phuleethanh CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
65664 20/09/2015 20:57:34 phuleethanh DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
65557 20/09/2015 16:51:39 phuleethanh SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
65556 20/09/2015 16:50:38 phuleethanh SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 2200 KB
65409 20/09/2015 12:00:03 phuleethanh MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
65391 20/09/2015 11:27:55 phuleethanh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
65355 20/09/2015 10:15:05 phuleethanh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
65352 20/09/2015 10:04:09 phuleethanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2876 KB
65135 19/09/2015 14:54:00 phuleethanh NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 406 ms 2768 KB
65132 19/09/2015 14:26:10 phuleethanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 406 ms 2904 KB
64662 18/09/2015 11:51:51 phuleethanh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
64653 18/09/2015 11:03:19 phuleethanh BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
64591 17/09/2015 21:58:31 phuleethanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
64567 17/09/2015 21:22:48 phuleethanh HIVU - Hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
64536 17/09/2015 20:48:46 phuleethanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 62 ms 3372 KB
64510 17/09/2015 20:17:25 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 390 ms 5428 KB
64420 17/09/2015 17:53:51 phuleethanh SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 4172 KB
64281 17/09/2015 13:16:53 phuleethanh PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64270 17/09/2015 12:56:00 phuleethanh HOANVI - Hoán Vị Free Pascal Accepted 953 ms 2796 KB
64081 16/09/2015 21:24:49 phuleethanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
64027 16/09/2015 17:11:18 phuleethanh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64019 16/09/2015 16:51:35 phuleethanh MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3920 KB
64007 16/09/2015 15:32:08 phuleethanh CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
63942 16/09/2015 07:56:33 phuleethanh QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 93 ms 2880 KB
63821 15/09/2015 16:38:16 phuleethanh SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63805 15/09/2015 16:08:28 phuleethanh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63801 15/09/2015 16:02:55 phuleethanh FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63773 15/09/2015 15:36:59 phuleethanh FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63753 15/09/2015 15:10:55 phuleethanh FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63724 15/09/2015 10:47:01 phuleethanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 218 ms 3780 KB
63722 15/09/2015 10:39:58 phuleethanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3540 KB
63715 15/09/2015 10:14:35 phuleethanh DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 3928 KB
63703 15/09/2015 09:41:48 phuleethanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63702 15/09/2015 09:41:23 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2348 KB
63553 14/09/2015 17:14:51 phuleethanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3184 KB
63552 14/09/2015 17:13:15 phuleethanh SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
63326 14/09/2015 12:52:25 phuleethanh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 836 KB
63325 14/09/2015 12:21:26 phuleethanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
63322 14/09/2015 11:49:02 phuleethanh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
63320 14/09/2015 11:17:13 phuleethanh QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
63241 14/09/2015 07:48:32 phuleethanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 3672 KB
63174 13/09/2015 21:43:41 phuleethanh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
63169 13/09/2015 21:32:26 phuleethanh DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
63166 13/09/2015 21:25:51 phuleethanh LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
63158 13/09/2015 21:06:36 phuleethanh HANA - Hái nấm Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
62837 12/09/2015 17:33:50 phuleethanh NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 12700 KB
62833 12/09/2015 17:17:51 phuleethanh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62830 12/09/2015 17:03:33 phuleethanh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
62821 12/09/2015 16:25:33 phuleethanh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
62611 11/09/2015 20:54:49 phuleethanh CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3532 KB
62543 11/09/2015 15:56:32 phuleethanh LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
62517 11/09/2015 14:25:45 phuleethanh DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
62195 10/09/2015 13:46:12 phuleethanh CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62183 10/09/2015 13:21:54 phuleethanh GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
62174 10/09/2015 13:01:51 phuleethanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2752 KB
62167 10/09/2015 12:53:44 phuleethanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 928 KB
62162 10/09/2015 12:33:39 phuleethanh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
62158 10/09/2015 12:12:26 phuleethanh BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 964 KB
62144 10/09/2015 10:27:50 phuleethanh BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62135 10/09/2015 08:52:50 phuleethanh RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
62027 09/09/2015 16:18:43 phuleethanh ACM - ACM Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
62025 09/09/2015 16:04:31 phuleethanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
61905 08/09/2015 21:51:23 phuleethanh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 2884 KB
61896 08/09/2015 21:35:24 phuleethanh TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 343 ms 2752 KB
61851 08/09/2015 17:31:55 phuleethanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
61844 08/09/2015 15:27:48 phuleethanh APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
61840 08/09/2015 15:18:50 phuleethanh OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
61838 08/09/2015 15:03:52 phuleethanh CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 281 ms 45724 KB
61835 08/09/2015 15:02:42 phuleethanh CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 4216 KB
61823 08/09/2015 14:13:14 phuleethanh NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 948 KB
61821 08/09/2015 13:34:55 phuleethanh LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
61820 08/09/2015 13:26:22 phuleethanh OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
61804 08/09/2015 09:57:58 phuleethanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 125 ms 3888 KB
61799 08/09/2015 09:27:17 phuleethanh VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
61794 08/09/2015 09:14:35 phuleethanh 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
61731 07/09/2015 21:20:53 phuleethanh NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
61693 07/09/2015 20:22:43 phuleethanh HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61680 07/09/2015 20:07:52 phuleethanh FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
61664 07/09/2015 17:38:15 phuleethanh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61661 07/09/2015 17:14:26 phuleethanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
61576 07/09/2015 13:41:42 phuleethanh TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61572 07/09/2015 12:54:28 phuleethanh SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61571 07/09/2015 12:49:11 phuleethanh SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61570 07/09/2015 12:28:57 phuleethanh SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61568 07/09/2015 12:17:59 phuleethanh SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
61431 06/09/2015 21:46:51 phuleethanh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61425 06/09/2015 21:40:50 phuleethanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
61401 06/09/2015 21:06:50 phuleethanh HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
61369 06/09/2015 20:06:36 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
61353 06/09/2015 19:30:07 phuleethanh THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
61338 06/09/2015 18:39:53 phuleethanh STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
61296 06/09/2015 16:06:39 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
61290 06/09/2015 15:41:13 phuleethanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
61285 06/09/2015 15:17:52 phuleethanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61274 06/09/2015 14:51:39 phuleethanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
61269 06/09/2015 14:37:40 phuleethanh GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
61248 06/09/2015 13:22:47 phuleethanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
61245 06/09/2015 13:11:06 phuleethanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
61238 06/09/2015 13:01:27 phuleethanh HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
61205 06/09/2015 11:20:03 phuleethanh DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
61199 06/09/2015 11:07:13 phuleethanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
61193 06/09/2015 10:57:54 phuleethanh BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
61062 05/09/2015 21:41:12 phuleethanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
61055 05/09/2015 21:32:27 phuleethanh NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
61032 05/09/2015 20:57:35 phuleethanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
61022 05/09/2015 20:42:21 phuleethanh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
60971 05/09/2015 19:42:34 phuleethanh BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60955 05/09/2015 19:09:31 phuleethanh CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
60946 05/09/2015 19:04:04 phuleethanh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
60937 05/09/2015 18:43:26 phuleethanh PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
60858 05/09/2015 15:57:14 phuleethanh DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
60853 05/09/2015 15:40:57 phuleethanh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
60849 05/09/2015 15:37:55 phuleethanh MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
60755 05/09/2015 12:52:02 phuleethanh XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
60750 05/09/2015 12:35:55 phuleethanh TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
60744 05/09/2015 11:59:30 phuleethanh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
60742 05/09/2015 11:50:10 phuleethanh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
60740 05/09/2015 11:30:11 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
60729 05/09/2015 10:36:19 phuleethanh BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
60722 05/09/2015 10:29:03 phuleethanh BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
60720 05/09/2015 10:15:39 phuleethanh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
60718 05/09/2015 10:10:21 phuleethanh ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60717 05/09/2015 09:59:29 phuleethanh VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60711 05/09/2015 09:17:03 phuleethanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
60708 05/09/2015 09:06:41 phuleethanh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
60670 04/09/2015 23:09:19 phuleethanh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
60643 04/09/2015 22:30:33 phuleethanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
60588 04/09/2015 20:57:36 phuleethanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2748 KB
60583 04/09/2015 20:48:56 phuleethanh COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60574 04/09/2015 20:21:42 phuleethanh BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60514 04/09/2015 15:00:09 phuleethanh SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60512 04/09/2015 14:54:14 phuleethanh GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
60511 04/09/2015 14:53:41 phuleethanh GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 46 ms 2192 KB
60509 04/09/2015 14:13:52 phuleethanh WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2536 KB
60508 04/09/2015 14:12:09 phuleethanh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60507 04/09/2015 14:11:07 phuleethanh VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60506 04/09/2015 14:04:49 phuleethanh TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
60505 04/09/2015 14:02:30 phuleethanh FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
60504 04/09/2015 13:55:31 phuleethanh PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
60502 04/09/2015 13:49:43 phuleethanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60500 04/09/2015 13:44:34 phuleethanh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
60499 04/09/2015 13:31:09 phuleethanh USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60498 04/09/2015 13:28:28 phuleethanh MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
60496 04/09/2015 13:24:13 phuleethanh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
60495 04/09/2015 13:18:24 phuleethanh GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60494 04/09/2015 13:16:04 phuleethanh SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
60493 04/09/2015 13:12:57 phuleethanh DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60491 04/09/2015 13:06:43 phuleethanh BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
60488 04/09/2015 13:00:38 phuleethanh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60485 04/09/2015 12:50:39 phuleethanh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60484 04/09/2015 12:47:35 phuleethanh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60478 04/09/2015 12:35:50 phuleethanh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60476 04/09/2015 12:32:17 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
60469 04/09/2015 11:58:05 phuleethanh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60467 04/09/2015 11:53:09 phuleethanh BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
60466 04/09/2015 11:48:58 phuleethanh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60465 04/09/2015 11:43:39 phuleethanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
60464 04/09/2015 11:31:12 phuleethanh QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
60442 04/09/2015 10:36:36 phuleethanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60357 04/09/2015 08:48:54 phuleethanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
60334 04/09/2015 08:20:30 phuleethanh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
60329 04/09/2015 07:55:15 phuleethanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
60081 03/09/2015 13:03:24 phuleethanh DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
60079 03/09/2015 12:59:18 phuleethanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
60075 03/09/2015 12:46:21 phuleethanh MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60074 03/09/2015 12:43:13 phuleethanh CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60073 03/09/2015 12:39:52 phuleethanh CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
60072 03/09/2015 12:33:45 phuleethanh TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 203 ms 2812 KB
59099 29/08/2015 12:34:42 phuleethanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 280 ms 10932 KB
59036 28/08/2015 21:44:30 phuleethanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10924 KB
57445 26/08/2015 22:09:33 phuleethanh MEETING - Lễ Meeting Free Pascal Accepted 46 ms 3056 KB
57373 26/08/2015 19:35:51 phuleethanh LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
56237 25/08/2015 21:42:47 phuleethanh CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 140 ms 3016 KB
56077 25/08/2015 10:21:13 phuleethanh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
56073 25/08/2015 10:12:37 phuleethanh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2900 KB
55134 22/08/2015 22:07:05 phuleethanh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
55017 22/08/2015 21:37:49 phuleethanh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
50798 10/08/2015 21:28:06 phuleethanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4460 KB
50646 09/08/2015 22:35:35 phuleethanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 4328 KB
50645 09/08/2015 22:27:21 phuleethanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 4492 KB
50416 07/08/2015 13:55:10 phuleethanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 724 KB
50410 07/08/2015 12:45:43 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
50402 07/08/2015 11:06:21 phuleethanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
49926 03/08/2015 13:01:26 phuleethanh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
49735 01/08/2015 22:06:08 phuleethanh HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3148 KB
49729 01/08/2015 21:26:55 phuleethanh LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
49676 01/08/2015 15:18:16 phuleethanh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
49659 01/08/2015 14:39:49 phuleethanh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
49653 01/08/2015 14:21:22 phuleethanh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
49639 01/08/2015 12:57:41 phuleethanh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2924 KB
Back to Top