Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1307837 20/09/2023 14:26:41 hoky21611 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
1307835 20/09/2023 14:25:50 hoky21611 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
1303980 13/09/2023 22:13:01 bulul0012 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
1298738 04/09/2023 17:27:39 hohiho COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 31 ms 1120 KB
1296349 30/08/2023 07:48:55 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
1294102 25/08/2023 11:30:57 trietminh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
1292786 22/08/2023 09:21:20 cubinsuri1823 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1544 KB
1292765 22/08/2023 08:04:33 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
1292764 22/08/2023 08:03:52 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1062 ms 1908 KB
1292760 22/08/2023 07:36:29 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 1908 KB
1292759 22/08/2023 07:31:55 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1015 ms 1888 KB
1292758 22/08/2023 07:30:57 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 1888 KB
1292757 22/08/2023 07:30:28 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1292755 22/08/2023 07:27:49 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1031 ms 1888 KB
1292754 22/08/2023 07:26:54 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1292753 22/08/2023 07:25:27 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1292468 21/08/2023 08:16:43 Volgkinh2006 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
1291595 18/08/2023 19:11:08 minhquang30122007 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
1291364 18/08/2023 10:31:04 TaiĐzvkl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 1392 KB
1289883 15/08/2023 07:57:24 phu1029 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2608 KB
1276061 08/07/2023 13:27:02 Nguyen_Minh_Tri COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
1270761 19/06/2023 09:38:56 gDeaIT COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1864 KB
1267004 07/06/2023 20:50:19 LeiZanTheng COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Python 3 Accepted 62 ms 4048 KB
1266994 07/06/2023 20:37:53 tranquoctienbl2223 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Python 3 Accepted 46 ms 5120 KB
1266990 07/06/2023 20:33:36 tranquoctienbl2223 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1580 KB
1261232 26/05/2023 09:40:43 AKhoa10ltt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2544 KB
1254969 17/05/2023 14:22:29 ChuaHeDapDa COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
1253494 12/05/2023 19:05:05 Quanplayer1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
1246158 21/04/2023 18:49:00 thaigiavy1610 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1936 KB
1246157 21/04/2023 18:47:21 thaigiavy1610 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
1246156 21/04/2023 18:47:20 thaigiavy1610 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1140 KB
1245870 21/04/2023 02:04:42 sonphamay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2644 KB
1245293 19/04/2023 22:31:19 sseu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2628 KB
1245292 19/04/2023 22:31:08 huynhminhtung COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
1245240 19/04/2023 21:28:16 sseu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2628 KB
1244118 17/04/2023 16:16:24 khoibui0992 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 46 ms 14648 KB
1244108 17/04/2023 16:00:29 Loishadow1412 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
1243138 15/04/2023 17:48:12 Thanggiang5327 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
1240744 11/04/2023 23:19:30 madbv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
1237533 06/04/2023 17:36:26 coder_pro COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
1237354 06/04/2023 14:07:39 tienaiman COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 84 KB
1236794 05/04/2023 19:33:37 duongmannghi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
1235489 03/04/2023 01:49:12 trHuyVu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
1235488 03/04/2023 01:48:39 trHuyVu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
1234846 01/04/2023 21:36:01 wuywuy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2576 KB
1234720 01/04/2023 16:24:13 ba COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1184 KB
1234675 01/04/2023 14:54:00 khanggod666 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1234631 01/04/2023 10:46:50 ba COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1164 KB
1234629 01/04/2023 10:45:20 ba COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
1233383 30/03/2023 15:41:27 BUyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
1233378 30/03/2023 15:36:57 IamNewbie COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2600 KB
1233377 30/03/2023 15:35:57 IamNewbie COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1232762 29/03/2023 14:31:52 khanggod666 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 848 KB
1232759 29/03/2023 14:29:35 baonghia102 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1232758 29/03/2023 14:29:21 baonghia102 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1196 KB
1232757 29/03/2023 14:28:22 baonghia102 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1232348 28/03/2023 17:32:54 galaxypro COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2624 KB
1230284 24/03/2023 15:55:00 VietHoang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 0 ms 1908 KB
1230257 24/03/2023 15:00:07 ThienAnh_TQT COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1564 KB
1229684 22/03/2023 21:45:47 qtuan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
1229519 22/03/2023 14:57:10 tinnhiemnn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
1229518 22/03/2023 14:56:48 tinnhiemnn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1904 KB
1227168 16/03/2023 23:01:56 vuive COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
1222809 06/03/2023 13:21:22 LAM_PRO COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
1222598 05/03/2023 22:53:19 trinhbaongoc3011 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2608 KB
1214739 21/02/2023 13:23:30 trumnghienff COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
1214446 20/02/2023 20:14:29 zzindta COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
1214281 20/02/2023 12:38:08 kwaibdk COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Python 3 Accepted 62 ms 4968 KB
1209586 10/02/2023 21:27:20 nakano_miku COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
1209584 10/02/2023 21:26:13 nakano_miku COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
1208241 09/02/2023 05:40:03 buonquadithoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1204314 02/02/2023 22:55:49 leminhquan1709 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
1201423 28/01/2023 15:47:47 phuocpc23 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
1201281 28/01/2023 09:25:26 phuocpc23 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
1200443 25/01/2023 15:38:38 BaoBoii COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
1198851 18/01/2023 21:38:22 PasCpp COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
1198717 18/01/2023 15:50:07 quan134 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
1198712 18/01/2023 15:38:04 quan134 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
1198261 17/01/2023 13:18:25 nmc1503 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
1198110 17/01/2023 06:53:57 TuCoder COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
1197358 15/01/2023 02:42:16 luminhtriet COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2596 KB
1196163 11/01/2023 20:52:54 klam66 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
1195535 10/01/2023 21:31:27 thongtl123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2532 KB
1194979 09/01/2023 17:06:18 LongTrinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 0 ms 2508 KB
1194978 09/01/2023 17:04:15 LongTrinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 2 31 ms 1044 KB
1194977 09/01/2023 17:02:00 LongTrinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1191448 04/01/2023 12:38:50 phckhnh0902 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 1880 KB
1190112 02/01/2023 16:04:23 hungeazyITistrue COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2616 KB
1190111 02/01/2023 16:03:47 hungeazyITistrue COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
1190110 02/01/2023 16:00:34 hungeazyITistrue COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 2616 KB
1187425 27/12/2022 22:31:45 youcanseeme COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++20 Accepted 15 ms 2584 KB
1185039 21/12/2022 20:32:44 lekhoixltt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
1184937 21/12/2022 17:35:50 anhquandz135 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
1184936 21/12/2022 17:20:28 anhquandz135 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
1184119 20/12/2022 15:24:02 ggggg COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
1183082 18/12/2022 16:40:39 anhquandz135 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
1183066 18/12/2022 16:15:40 anhquandz135 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
1183038 18/12/2022 15:37:52 giavinhxltt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
1183008 18/12/2022 13:40:16 lekhoixltt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1140 KB
1181267 16/12/2022 20:39:25 khanhhoctin COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10 11
Back to Top