Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1297223 31/08/2023 17:02:28 hoky21611 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
1296222 29/08/2023 22:18:19 minhthu_k16 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 31 ms 1124 KB
1296209 29/08/2023 22:05:10 ThuDo PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
1295063 27/08/2023 16:58:19 TaiĐzvkl PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
1294378 25/08/2023 22:08:08 trietminh PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 31 ms 1120 KB
1294377 25/08/2023 22:07:02 trietminh PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1293210 23/08/2023 09:24:16 thienhao2412 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1116 KB
1292732 21/08/2023 22:58:04 thanhvm22082007 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
1292006 19/08/2023 19:14:52 thienhao2412 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 13 140 ms 2564 KB
1292002 19/08/2023 19:10:00 thienhao2412 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 13 140 ms 2564 KB
1291996 19/08/2023 18:55:12 thienhao2412 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 13 31 ms 1116 KB
1290055 15/08/2023 15:21:55 Brokenlove113 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1092 KB
1290052 15/08/2023 15:05:44 trunghieuthcsquocthai PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
1290051 15/08/2023 15:04:14 trunghieuthcsquocthai PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
1290049 15/08/2023 14:45:08 trunghieuthcsquocthai PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 8 15 ms 1884 KB
1290048 15/08/2023 14:44:31 trunghieuthcsquocthai PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1289842 14/08/2023 22:44:13 minh_ap PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1104 KB
1289840 14/08/2023 22:43:54 kkmot2 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
1286599 06/08/2023 13:30:40 Quanplayer1 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
1285615 03/08/2023 14:41:47 Brokenlove113 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 31 ms 1132 KB
1283449 28/07/2023 10:59:36 huonght PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
1283448 28/07/2023 10:57:54 huonght PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
1283438 28/07/2023 10:39:03 minhquang30122007 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
1283437 28/07/2023 10:38:19 minhquang30122007 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1281901 24/07/2023 23:14:40 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1281900 24/07/2023 23:13:56 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
1281898 24/07/2023 23:13:30 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1068 KB
1281897 24/07/2023 23:12:17 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
1281896 24/07/2023 23:11:41 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
1281894 24/07/2023 23:10:47 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
1281893 24/07/2023 23:09:49 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 708 KB
1281891 24/07/2023 23:07:38 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 948 KB
1281885 24/07/2023 22:50:29 dhd2k7 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1278849 16/07/2023 17:09:17 trannhatanpy PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
1278845 16/07/2023 17:07:20 trannhatanpy PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1152 KB
1278842 16/07/2023 16:55:18 trannhatanpy PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1152 KB
1278839 16/07/2023 16:47:57 trannhatanpy PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1388 KB
1276229 08/07/2023 22:51:02 anhfuong010107 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
1275951 07/07/2023 23:14:30 anhfuong010107 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
1275944 07/07/2023 22:56:01 villeclaude PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1936 KB
1274594 02/07/2023 17:00:25 kien08 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1868 KB
1274592 02/07/2023 16:56:22 kien08 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1096 KB
1274591 02/07/2023 16:55:21 kien08 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
1274590 02/07/2023 16:54:47 kien08 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1100 KB
1274589 02/07/2023 16:52:42 kien08 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 1092 KB
1259160 21/05/2023 21:43:01 linhmoi PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
1255304 18/05/2023 14:08:40 NguyenMinhHieu PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1016 KB
1255303 18/05/2023 14:02:59 NguyenMinhHieu PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Time limit exceed on test 15 1062 ms 2540 KB
1240031 11/04/2023 10:20:13 tandat PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1136 KB
1240030 11/04/2023 10:19:44 tandat PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1136 KB
1236142 04/04/2023 14:40:29 dung200109 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 2188 KB
1236140 04/04/2023 14:39:40 dung200109 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 848 KB
1236128 04/04/2023 14:21:26 nguyentiendung8a1 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
1235666 03/04/2023 15:57:13 dung200109 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1176 KB
1235663 03/04/2023 15:54:56 dung200109 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 17 15 ms 1368 KB
1235662 03/04/2023 15:43:31 hoangnhungthcsgpcpn PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1572 KB
1235637 03/04/2023 13:55:55 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1572 KB
1235636 03/04/2023 13:55:11 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 18 15 ms 1212 KB
1235635 03/04/2023 13:54:45 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1235634 03/04/2023 13:54:21 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1235633 03/04/2023 13:53:41 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1235632 03/04/2023 13:52:23 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1235631 03/04/2023 13:52:03 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1235630 03/04/2023 13:50:42 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1235628 03/04/2023 13:45:47 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Python 3 Accepted 531 ms 6972 KB
1235627 03/04/2023 13:29:31 hoangnhungthcsgpcpn PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 18 15 ms 1060 KB
1235550 03/04/2023 09:40:26 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 1600 KB
1235549 03/04/2023 09:39:42 minhhh207644 PYTHA - Pythagoras Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 6860 KB
1222336 05/03/2023 14:39:32 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 928 KB
1222335 05/03/2023 14:36:48 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1048 KB
1222334 05/03/2023 14:36:29 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 1304 KB
1222333 05/03/2023 14:36:10 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1568 KB
1215205 22/02/2023 12:26:29 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 2960 KB
1214472 20/02/2023 20:57:15 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1040 KB
1214470 20/02/2023 20:56:51 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 1508 KB
1214468 20/02/2023 20:56:15 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 31 ms 908 KB
1214467 20/02/2023 20:55:36 phuocpc23 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1052 KB
1210343 12/02/2023 19:37:11 Nagi PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1212 KB
1210234 12/02/2023 14:43:30 Nagi PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 17 15 ms 1368 KB
1210233 12/02/2023 14:43:09 Nagi PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1004 KB
1210232 12/02/2023 14:42:26 Nagi PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1168 KB
1204935 03/02/2023 22:57:44 kientrung PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1196 KB
1204933 03/02/2023 22:56:40 kientrung PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1168 KB
1204930 03/02/2023 22:52:42 kientrung PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 13 15 ms 1056 KB
1204927 03/02/2023 22:50:56 kientrung PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1192 KB
1204754 03/02/2023 20:24:24 kientrung PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1172 KB
1204753 03/02/2023 20:23:22 kientrung PYTHA - Pythagoras Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1364 KB
1204282 02/02/2023 22:32:27 leminhquan1709 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
1203932 02/02/2023 14:43:56 bducm PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1004 KB
1202582 31/01/2023 12:26:01 PasCpp PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 848 KB
1202581 31/01/2023 12:25:52 PasCpp PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 2112 KB
1202302 30/01/2023 19:45:49 TuCoder PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 2592 KB
1202301 30/01/2023 19:45:38 TuCoder PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 1548 KB
1202300 30/01/2023 19:45:21 TuCoder PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1340 KB
1198795 18/01/2023 19:14:59 trandan311 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1336 KB
1198794 18/01/2023 19:14:50 trandan311 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1198793 18/01/2023 19:14:15 trandan311 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1195374 10/01/2023 15:51:38 vanhaidang2008 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Accepted 15 ms 1088 KB
1195373 10/01/2023 15:50:31 vanhaidang2008 PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 5 0 ms 1060 KB
1188182 29/12/2022 20:22:24 Kienne PYTHA - Pythagoras GNU C++20 Wrong answer on test 5 0 ms 948 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to Top