Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1253739 13/05/2023 14:12:50 minh_ap HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1253502 12/05/2023 19:44:37 minh_ap HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1084 KB
1253501 12/05/2023 19:43:56 minh_ap HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
1251324 08/05/2023 17:00:33 hhung HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
1250921 07/05/2023 01:53:45 TredSolei HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Memory limit exceed on test 2 156 ms 135532 KB
1250054 05/05/2023 01:57:49 Thanggiang5327 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1249619 02/05/2023 20:43:52 lexuantrong HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
1249552 02/05/2023 12:15:53 luminhtriet HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
1248764 28/04/2023 09:03:39 schaffen HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
1248611 27/04/2023 15:32:15 schaffen HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
1239231 10/04/2023 08:49:07 Nguyenthianhthu HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
1239229 10/04/2023 08:45:57 Nguyenthianhthu HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1239226 10/04/2023 08:42:43 optimusyt HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
1235658 03/04/2023 15:05:12 anduc HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1600 KB
1234168 31/03/2023 15:38:51 hstruongb HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1124 KB
1234167 31/03/2023 15:35:09 hstruongb HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
1234165 31/03/2023 15:34:23 hstruongb HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
1233469 30/03/2023 18:19:39 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1233314 30/03/2023 13:23:50 tungvh04 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1233313 30/03/2023 13:23:33 tungvh04 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1233292 30/03/2023 10:45:16 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
1233273 30/03/2023 09:55:58 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1144 KB
1233271 30/03/2023 09:54:21 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1144 KB
1233063 29/03/2023 22:45:48 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
1233048 29/03/2023 22:28:29 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1144 KB
1233045 29/03/2023 22:27:10 nganhuong1510 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1232488 28/03/2023 22:48:20 wuywuy HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1231909 27/03/2023 18:54:33 ntkkdl HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Accepted 78 ms 6900 KB
1231903 27/03/2023 18:38:09 tn HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Accepted 125 ms 6940 KB
1231725 27/03/2023 13:40:06 thecong HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
1231722 27/03/2023 13:35:14 phamvantrieuvy HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
1231721 27/03/2023 13:34:56 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
1231720 27/03/2023 13:33:59 phamvantrieuvy HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2532 KB
1231718 27/03/2023 13:30:12 azqc47 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
1231715 27/03/2023 13:17:33 hungto1 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1231268 26/03/2023 15:38:28 phamvantrieuvy HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
1229794 23/03/2023 02:23:59 sonle HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
1228876 21/03/2023 10:02:45 hung756508 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1228695 20/03/2023 20:47:01 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1228691 20/03/2023 20:42:37 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
1228688 20/03/2023 20:41:54 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
1228654 20/03/2023 20:25:50 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
1228646 20/03/2023 20:04:35 hung756508 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
1227731 18/03/2023 23:16:29 thienduong HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1225210 12/03/2023 09:55:58 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 6088 KB
1225209 12/03/2023 09:52:28 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 6368 KB
1225204 12/03/2023 09:38:26 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 4 109 ms 6828 KB
1224239 09/03/2023 11:28:03 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 1564 KB
1224237 09/03/2023 11:27:32 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 4720 KB
1224226 09/03/2023 11:16:23 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 3 46 ms 1568 KB
1224225 09/03/2023 11:15:48 trungrau HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Wrong answer on test 3 109 ms 4580 KB
1221170 02/03/2023 19:13:14 tranthanhbinh468 HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
1221169 02/03/2023 19:12:52 tranthanhbinh468 HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
1220960 02/03/2023 09:32:55 BL22_Duong HANOI - Tháp Hà Nội Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
1218248 27/02/2023 16:25:00 luuthithuy282005 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1144 KB
1218171 27/02/2023 15:52:03 luuthithuy282005 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1144 KB
1217531 26/02/2023 17:25:47 TêGờHack317127 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
1217529 26/02/2023 17:24:29 TêGờHack317127 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
1217496 26/02/2023 14:50:07 Nguyenhuy102 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
1213891 19/02/2023 14:48:46 No_Name HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
1209077 09/02/2023 20:09:04 giptee HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1207708 08/02/2023 14:16:25 PhamDung HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
1207699 08/02/2023 13:53:03 rinho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1207515 08/02/2023 08:10:06 rinho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
1206419 06/02/2023 10:53:59 phattt HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
1206417 06/02/2023 10:50:09 PhAt611200982 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1206415 06/02/2023 10:45:18 PhAt611200982 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
1204155 02/02/2023 20:14:02 lazygarde HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1046 ms 2660 KB
1203832 02/02/2023 08:05:51 thaibaok40itchv HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
1203831 02/02/2023 08:05:07 thaibaok40itchv HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
1203830 02/02/2023 08:03:26 thaibaok40itchv HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
1203829 02/02/2023 08:02:20 thaibaok40itchv HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
1203759 01/02/2023 22:19:37 hungcqt HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1202629 31/01/2023 14:20:37 sansiro HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
1202108 30/01/2023 10:18:43 TuanVtriphongmay HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
1202104 30/01/2023 10:11:05 NLinh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1202103 30/01/2023 10:08:05 phckhnh0902 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1202102 30/01/2023 10:07:41 phckhnh0902 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 888 KB
1202098 30/01/2023 09:54:07 phckhnh0902 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
1202095 30/01/2023 09:34:55 nhatanh2k7a HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1202093 30/01/2023 09:31:16 nhatanh2k7a HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
1196833 13/01/2023 15:51:46 Gbao186 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
1190985 03/01/2023 21:02:35 xin_mot_lan_ac HANOI - Tháp Hà Nội Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
1190065 02/01/2023 14:22:27 themiszone123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
1188183 29/12/2022 20:22:45 nggbao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1186746 26/12/2022 08:02:06 kimnganlc HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1185958 24/12/2022 00:02:16 Khang2k8 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 816 KB
1185956 24/12/2022 00:00:34 Khang2k8 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 820 KB
1183356 18/12/2022 21:35:38 lexuantrong HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2216 KB
1180388 15/12/2022 15:31:54 test051614 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1180383 15/12/2022 15:30:45 test051614 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
1180379 15/12/2022 15:29:11 buiduykhanh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1180377 15/12/2022 15:26:43 test051614 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
1179850 14/12/2022 15:00:14 bongojuniorr HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1179848 14/12/2022 14:58:05 lexuan HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
1179846 14/12/2022 14:55:32 bongojuniorr HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
1179845 14/12/2022 14:53:50 minhhoaiphan1408 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
1179844 14/12/2022 14:52:04 minhhoaiphan1408 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1177206 08/12/2022 01:09:34 quynhnhi HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
1177205 08/12/2022 01:09:16 quynhnhi HANOI - Tháp Hà Nội Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 ... 12 13
Back to Top