Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1289157 13/08/2023 19:37:10 Quanplayer1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
1289119 13/08/2023 16:09:17 Quanplayer1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1289118 13/08/2023 16:06:15 Quanplayer1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1289116 13/08/2023 15:57:22 Quanplayer1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 868 KB
1116784 12/08/2022 22:38:54 QandA RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
1116783 12/08/2022 22:37:59 QandA RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1116782 12/08/2022 22:34:22 QandA RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1256 KB
1116761 12/08/2022 21:14:50 QandA RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
1115896 11/08/2022 09:35:02 ThaiTrieuNam RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
1115891 11/08/2022 09:33:20 ThaiTrieuNam RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
1115850 11/08/2022 08:22:33 ThaiTrieuNam RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 796 KB
1115849 11/08/2022 08:21:35 ThaiTrieuNam RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1115847 11/08/2022 08:16:59 ThaiTrieuNam RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 796 KB
1115521 10/08/2022 16:57:19 Lenguyenhieuan RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2572 KB
1110272 31/07/2022 23:08:54 YugiKayo RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
1079585 14/05/2022 11:11:20 chuthanhvinh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 46 ms 1912 KB
1079580 14/05/2022 11:00:07 gold25kquality RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
1077472 09/05/2022 14:28:10 gold25kquality RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1065706 24/03/2022 21:03:41 YugiHacker RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 1912 KB
1040874 06/02/2022 22:24:33 lethienquan28052006 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 1936 KB
1018969 20/12/2021 15:23:39 hvl RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
979113 23/09/2021 22:07:39 ThànhNhân RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1128 KB
943282 30/07/2021 10:32:22 kuzuma245 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2476 KB
943273 30/07/2021 10:21:06 kuzuma245 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 2508 KB
943256 30/07/2021 10:08:14 kuzuma245 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 0 ms 2508 KB
943252 30/07/2021 10:05:36 kuzuma245 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 2508 KB
923362 23/06/2021 11:14:07 nguyentukyphong RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2684 KB
894078 25/03/2021 16:00:09 duyanh19256 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 46 ms 2472 KB
894077 25/03/2021 15:59:43 duyanh19256 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
883013 05/03/2021 07:40:48 htrung1105 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
882923 04/03/2021 22:28:41 htrung1105 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
882780 04/03/2021 16:09:09 duyanh19256 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2520 KB
875187 09/02/2021 14:19:47 ntnvlog RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2684 KB
864703 18/01/2021 14:42:00 tuankhanh123 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
856457 06/01/2021 16:51:06 khongaingo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2508 KB
854795 03/01/2021 21:51:27 dung47765IT6 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 46 ms 2488 KB
844112 11/12/2020 22:01:49 alexandervn1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2548 KB
844088 11/12/2020 21:46:02 haiprot1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 62 ms 2544 KB
793065 09/09/2020 13:46:37 NHQuan RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
772938 12/07/2020 07:25:01 quocbaoo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2480 KB
765139 18/06/2020 23:45:29 wisdomlordraphael RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
765133 18/06/2020 23:38:08 trainerolp RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 62 ms 2588 KB
765131 18/06/2020 23:35:07 trainerolp RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 2596 KB
747373 28/04/2020 18:53:03 hoangtrung1801 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 46 ms 2504 KB
745618 22/04/2020 13:16:07 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 62 ms 1848 KB
745617 22/04/2020 13:14:45 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
745613 22/04/2020 13:05:50 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1848 KB
745612 22/04/2020 13:05:08 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
745304 21/04/2020 11:54:24 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1848 KB
745301 21/04/2020 11:13:35 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1848 KB
745297 21/04/2020 11:04:01 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 824 KB
745292 21/04/2020 10:57:39 codetokyo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 812 KB
741429 07/04/2020 17:38:44 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
741428 07/04/2020 17:36:12 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2500 KB
741422 07/04/2020 17:17:26 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 836 KB
741418 07/04/2020 17:03:18 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2500 KB
741417 07/04/2020 17:02:21 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2500 KB
741414 07/04/2020 16:55:31 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2500 KB
741411 07/04/2020 16:39:08 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 896 KB
741410 07/04/2020 16:34:32 hihihuhu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
736721 24/03/2020 17:03:37 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
736720 24/03/2020 17:02:12 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1860 KB
736630 24/03/2020 02:20:07 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1828 KB
736629 24/03/2020 02:00:14 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1828 KB
736628 24/03/2020 01:53:36 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
736627 24/03/2020 01:47:13 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 892 KB
735228 19/03/2020 18:51:21 haupas RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2588 KB
735081 19/03/2020 11:05:34 haupas RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
731517 12/03/2020 13:05:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2508 KB
726207 26/02/2020 21:36:50 khanhkjhave RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2668 KB
726184 26/02/2020 20:43:50 Fidisk RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 46 ms 2404 KB
725791 25/02/2020 22:09:24 Fidisk RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
725162 24/02/2020 16:47:04 Fidisk RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 732 KB
708201 21/01/2020 20:29:34 HackerMan RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2428 KB
645757 24/09/2019 23:37:20 ffrederick RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 46 ms 2500 KB
644413 22/09/2019 16:26:15 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
644412 22/09/2019 16:26:00 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 9 31 ms 2704 KB
644411 22/09/2019 16:25:10 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2704 KB
644409 22/09/2019 16:24:23 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2704 KB
644406 22/09/2019 16:21:21 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 9 46 ms 2940 KB
644394 22/09/2019 15:46:50 vhhvvh RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
643976 21/09/2019 16:03:33 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
643957 21/09/2019 15:49:26 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
643939 21/09/2019 15:38:20 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
643937 21/09/2019 15:35:37 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
643933 21/09/2019 15:34:07 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1220 KB
643932 21/09/2019 15:33:28 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
643931 21/09/2019 15:33:03 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 968 KB
643930 21/09/2019 15:32:36 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1296 KB
643929 21/09/2019 15:32:08 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 992 KB
643927 21/09/2019 15:31:02 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 796 KB
643925 21/09/2019 15:29:56 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
643921 21/09/2019 15:28:52 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
643918 21/09/2019 15:26:08 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 836 KB
639107 14/09/2019 18:28:52 leviettttnh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2576 KB
639102 14/09/2019 18:21:29 leviettttnh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
635295 09/09/2019 15:42:22 baobao07 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Accepted 31 ms 2576 KB
635292 09/09/2019 15:38:49 baobao07 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 2584 KB
635289 09/09/2019 15:29:12 baobao07 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 4 31 ms 2576 KB
630130 30/08/2019 07:17:38 leviettttnh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1008 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top