Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1264514 02/06/2023 13:33:21 zzindta NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
1264427 02/06/2023 08:58:44 DuyPham NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1104 KB
1258890 21/05/2023 13:43:04 dandelion020708 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1156 KB
1258716 20/05/2023 19:30:07 dandelion020708 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1140 KB
1247841 23/04/2023 18:38:20 minh_ap NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 4584 KB
1244338 17/04/2023 22:53:05 sseu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
1241035 12/04/2023 20:29:59 Thanggiang5327 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
1238681 09/04/2023 00:02:19 germany1h NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
1234938 02/04/2023 07:48:10 germany1h NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
1232222 28/03/2023 12:01:15 galaxypro NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 3008 KB
1230195 24/03/2023 08:15:12 tinnhiemnn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2096 KB
1230194 24/03/2023 08:13:57 tinnhiemnn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
1230187 24/03/2023 08:05:19 tinnhiemnn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
1229344 22/03/2023 07:03:00 NguyenPhucThang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 2624 KB
1229243 21/03/2023 21:47:17 qtuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1204 KB
1227165 16/03/2023 23:00:55 vuive NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
1225685 13/03/2023 20:24:42 thichanbun2803 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 46 ms 1136 KB
1225680 13/03/2023 20:15:15 thichanbun2803 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1124 KB
1223915 08/03/2023 20:32:20 madbv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
1223913 08/03/2023 20:30:38 madbv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 864 KB
1223912 08/03/2023 20:30:35 madbv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
1223910 08/03/2023 20:27:46 madbv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1223274 07/03/2023 08:33:49 cuchuoi_2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 988 KB
1223213 07/03/2023 00:10:36 cuchuoi_2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 904 KB
1223212 07/03/2023 00:09:30 cuchuoi_2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1268 KB
1223206 07/03/2023 00:01:17 cuchuoi_2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 2 0 ms 996 KB
1222497 05/03/2023 19:17:57 trinhbaongoc3011 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2600 KB
1221022 02/03/2023 11:34:58 anonymous123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1221021 02/03/2023 11:34:34 anonymous123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
1220833 02/03/2023 06:01:23 tienaiman NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1320 KB
1215960 23/02/2023 21:47:59 tla NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
1215939 23/02/2023 21:10:17 tla NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1214613 21/02/2023 02:02:53 ductu68 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
1214146 20/02/2023 00:15:34 Nagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 2704 KB
1211961 16/02/2023 14:52:58 tandat NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1136 KB
1206028 05/02/2023 21:15:29 Lostwind10 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2780 KB
1206021 05/02/2023 21:07:45 Lostwind10 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1220 KB
1206020 05/02/2023 21:07:28 Lostwind10 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1520 KB
1205838 05/02/2023 14:01:16 sechtreemngonngon NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
1205375 04/02/2023 15:57:53 No_Name NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 952 KB
1205299 04/02/2023 15:14:57 tranquoctienbl2223 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 1568 KB
1205298 04/02/2023 15:14:03 tranquoctienbl2223 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 7036 KB
1205237 04/02/2023 12:19:28 lazygarde NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1132 KB
1204851 03/02/2023 22:03:17 buonquadithoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
1204466 03/02/2023 10:31:38 thechooseone NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2796 KB
1204421 03/02/2023 09:09:58 tinhtinh123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2796 KB
1204405 03/02/2023 09:03:43 tinhtinh123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2796 KB
1204397 03/02/2023 08:47:31 kientrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2800 KB
1203741 01/02/2023 21:30:50 thongoc1984 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1848 KB
1203092 31/01/2023 22:15:51 thongoc1984 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 171 ms 9640 KB
1203085 31/01/2023 22:13:02 thongoc1984 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 171 ms 9644 KB
1203042 31/01/2023 21:41:02 0912443100 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 9636 KB
1202980 31/01/2023 20:34:42 htranngochuy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 9720 KB
1202875 31/01/2023 17:08:59 leminhquan1709 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 2796 KB
1202081 30/01/2023 08:44:43 bducm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2784 KB
1202079 30/01/2023 08:43:54 bducm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 504 KB
1202078 30/01/2023 08:42:38 bducm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 960 KB
1201333 28/01/2023 10:42:35 BanHienCuaToi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2704 KB
1201329 28/01/2023 10:40:25 BanHienCuaToi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 375 ms 12684 KB
1200104 23/01/2023 23:57:39 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1144 KB
1200098 23/01/2023 23:52:21 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
1200042 23/01/2023 20:49:29 tainguyenpt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 4196 KB
1200033 23/01/2023 20:27:13 tainguyenpt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
1199937 23/01/2023 11:59:23 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1199936 23/01/2023 11:57:23 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
1199935 23/01/2023 11:56:59 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
1199931 23/01/2023 11:44:20 phckhnh0902 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 4980 KB
1199921 23/01/2023 11:28:32 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
1199920 23/01/2023 11:23:48 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
1199919 23/01/2023 11:22:49 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 3236 KB
1199918 23/01/2023 11:21:34 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 3236 KB
1199917 23/01/2023 11:21:20 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 3236 KB
1199916 23/01/2023 11:20:31 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 3228 KB
1199915 23/01/2023 11:20:08 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 3236 KB
1199914 23/01/2023 11:15:18 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
1199913 23/01/2023 11:14:57 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
1199904 23/01/2023 10:48:54 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
1199771 22/01/2023 14:57:46 trandan311 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2768 KB
1198839 18/01/2023 21:22:13 PasCpp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
1198838 18/01/2023 21:22:04 PasCpp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1364 KB
1198837 18/01/2023 21:21:36 PasCpp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1300 KB
1198307 17/01/2023 14:04:29 TuCoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
1197858 16/01/2023 14:16:22 nmc1503 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
1197023 13/01/2023 23:55:18 luminhtriet NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 1844 KB
1195435 10/01/2023 19:27:53 thongtl123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1195434 10/01/2023 19:27:33 thongtl123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1195386 10/01/2023 16:19:52 thongtl123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
1189497 31/12/2022 21:30:20 lequocthinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
1189482 31/12/2022 21:07:54 thinhquoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
1189443 31/12/2022 20:13:39 thinhquoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 872 KB
1189394 31/12/2022 19:04:52 Setsuna2503 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
1188159 29/12/2022 19:27:09 nguyenbachk8 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2780 KB
1187882 28/12/2022 23:34:55 thanh_0204 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 684 KB
1187833 28/12/2022 21:52:23 thanh_0204 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2288 KB
1176638 06/12/2022 21:15:26 thangk9 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2708 KB
1169831 25/11/2022 23:56:45 lmeodarkwa NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1084 KB
1169828 25/11/2022 23:54:47 lmeodarkwa NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1072 KB
1167069 21/11/2022 23:16:00 buitanhoa NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1100 KB
1166586 21/11/2022 11:54:46 lmeodarkwa NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
1159770 09/11/2022 22:16:35 ThuDo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
Trang  [1] 2 3 ... 17 18
Back to Top